Pålagt å sende 40 prosent av innbyggerne til omskoleringsleirer

De kinesiske myndighetene i Xinjiang provinsen, som tidligere het Øst Turkistan og der halvparten av innbyggerne er uigurer, arbeider for å knuse uigurenes kultur og å assimilere de i dag hovedsakelig muslimske uigurene i det ateistiske kommunist-Kina. Derfor har de det siste året etablert nye omskoleringsleier, etter mønster fra Mao-tiden. Nå er hele 10 prosent av uigurene i en landsby plassert i interneringsleirer, melder Radio Free Asia. Andre steder har lokale myndigheter fått pålegg om å fengsle 40 prosent av innbyggerne.

«Grupper av mennesker har blitt arrestert og sendt til interneringssenter hver uke,» sier en kilde i en landsby til Radio Free Asia. Mange av arrestasjonene skyldes en hendelse i midten av september 2014. Da prøvde noen politibetjenter å ta varene fra to uiguriske kvinner på markedet i landsbyen Bullaqsu. To uiguriske menn blandet seg inn for å hjelpe kvinnene, ifølge kilden.

De to mennene ble arrestert av politiet, men rundt 200 personer omringet politioffiserene og forhindret dem fra å ta dem med til den lokale politistasjonen. Alle de involverte ble «straffet» senere i år, ifølge kilden, som la til at hendelsen aldri ble rapportert verken i statlig eller utenlandsk media. Kinesisk statsmedier er tungt sensurert og utenlandske journalister har begrenset tilgang til Xinjiang, skriver Radio Free Asia.

Kilden antyder at de kinesiske myndighetene siden har slått til mot innbyggere som svar på markedshendelsen, som en del av den pågående nedbrytningen av uigurenes kultur, som har medført at tusenvis av uigurer anklaget for å ha «ekstremistiske» og «politisk uriktige» synspunkter er plassert i politiske «gjenopplæringsleirer» og fengsler i Xinjiang siden april.

En tjenestemann i kriminalomsorgen i Bullaqsu sier til Radio Free Asia at 3300 av landsbyens 36 000 innbyggere for tiden er arrestert og enten sitter i fengsel eller i omskoleringsleirer.  «Ifølge informasjonen jeg har, er 2.514 fengslet, men den informasjonen er litt gammel og jeg har ikke den nyeste statistikken,» sier han, og legger til at det har gått rundt en måned siden de siste tallene var klare og at 57 personer er fengslet siden da. I tillegg sier han at 806 personer fra landsbyen for tiden holdes i re-utdanningsleirer.

Tjenestemenn i et annet område av Xinjiang fortalte nylig til Radio Free Asia at de var pålagt å sende 40 prosent av beboerne til omskoleringsleirer. Og at de hadde problemer med å oppfylle kvoten.

Rapporter tyder på at lignende ordrer har blitt gitt i andre deler av regionen, og at myndighetene ønsker å plassere så mange uigurer som mulig i omskoleringsleirer og fengsel, uansett alder, tidligere tjeneste i kommunistpartiet eller alvorlighetsgraden av anklagene mot dem, skriver Radio Free Asia.

 

Søkte om pass, fengslet og døde av ubehandlet kreft

En etnisk uigurisk kvinne, fengslet for å «forsøke å flykte fra landet», døde på grunn av komplikasjoner fra en medisinsk tilstand som ble ubehandlet i fengselet, ifølge mannen hennes, som sier til Radio Free Asia at myndighetene ulovlig fengslet hennes kone etter at hun søkte om pass.

Hayrigul, 42, ble arrestert i januar i Tianjin kommune, hvor hun hadde bodd siden flyttingen fra Kashgar i Xinjiang-regionen, (Øst Turkistan) et tiår tidligere, forteller mannen hennes, Zhang Long.

Zhang, som er en etnisk Hui-muslim, sier at kona hans først kom under tilsyn av myndighetene i 2015 etter at de begge reiste til hennes hjemby Boz’eriq for å søke om en pass fra fylkeskommunen – en standard prosedyre for uigurer som ønsker å reise til utlandet.

«Vi dro til hennes hjemby for å søke om pass for henne, og etter å ha søkt kom vi tilbake til Tianjin,» sier han. «I slutten av desember 2015 mottok jeg en telefonsamtale fra politistasjonen i Maralbeshi fylke som sa at passet ble behandlet og ville være klart snart, men ba om at vi gikk til vår nærmeste politistasjon i Tianjin for å ta fingeravtrykk.»

«Den 19. januar 2016 ble min kone plutselig arrestert i Tianjin,» forteller Zhang og legger til at han senere fikk vite at flere av hennes familiemedlemmer også var blitt arrestert, inkludert broren Eli, som drev en restaurant i byen Cangzhou i naboprovinsen. Han var blitt tatt i varetekt to uker tidligere.

Ektemannen forteller at mange uigurer som solgte kebab i Tianjin ble anklaget for å planlegge å forlate landet ulovlig og at myndighetene hevdet at hans kone hjalp dem med å tolke for dem over telefon. «Hun var bare en husmor, men hun ble arrestert av samme grunn som hennes bror ble anklaget – forsøk på å flykte til utlandet,» sier han.

Ifølge Zhang ble «mange uigurer» arrestert rundt samme tid som Hayrigul. De fleste ble senere sluppet fri. «Jeg tror at rundt fire personer ble straffet,» sier han.

Hayrigul, som på tidspunktet for fengslingen led av alvorlige magesmerter, ble overført til en interneringsleir i Xinjiangs hovedstad Urumqi tre dager senere. Etter få uker hadde Hayriguls tilstand blitt forverret, og den 18. februar ba en tjenestemann ved Xinjiang Public Security Bureau Zhang om å hente sin kone og bringe henne hjem for medisinsk behandling, uten å spesifisere hva som var galt med henne.

Sykehuset i Xinjiang diagnostisert raskt Hayrigul med magekreft, og etter seks måneders behandling døde hun av sykdommen. Behandlingen hadde begynt for sent. Hennes kropp ble sendt til Tianjin, hvor hun ble begravet.

Ilshat Hassan, president i den Washington-baserte eksilgruppe Uyghur American Association (UAA), kaller Hayrigul-saken en «ekte illustrasjon av hvordan uigurene blir behandlet».

«I desember 2015 vedtok de kinesiske myndighetene en anti-terror-lov. I loven er det for mange vage begreper, for eksempel er «terror» og «bekjempelse av terror» ikke klart definert i antiterrorismeloven. Det er så bredt at normal praksis av religion kan defineres som terrorisme, slik at enhver muslim kan bli et mål. Vi kan se dette i Hayriguls tragiske skjebne. Inntil Kinas regjering endrer slike lover og etablerer et uavhengig rettssystem vil saker som denne fortsette å skje,» forklarer han til Radio Free Asia.

«Ulike mennesker tolker loven på forskjellige måter og bruker det til deres fordel. I Hayriguls tilfelle brukte den kinesiske regjeringen denne loven mot henne rett og slett fordi hun var uigur. Derfor ble hun ansett som en trussel og ble arrestert. Til slutt, for å unngå å la det skje i fengsel, ble hun løslatt for å dra hjem og dø,» legger han til.

 

Verdens liberale partier ga pris til Ilham Tohti

Den liberale internasjonale er en internasjonal paraplyorganisasjon for liberale politiske parti med Venstre som medlem fra Norge. Torsdag delte organisasjonen, som ble grunnlagt i 1947 med målsetning å styrke liberalt demokrati på bekostning for totalitarisme, fascisme og kommunisme, ut sin årlige ærespris. Den gikk til den fengslede uiguriske professoren Ilham Tohti, som tidligere underviste ved universitetet for minoriteter i Beijing.

Den uiguriske eksilbefolkningen i det som i dag er Xinjiang-provinsen i Kina, og som het Øst Turkistan da Den Røde Arme marsjerte inn i området etter sist verdenskrig, er utsatt for en brutal undertrykkelse av det kinesiske kommunistregimet. Ilham Tohti var en talsmann for den undertrykte befolkningsgruppen gjennom en privat blogg han drev på fritiden ved siden av professorstillingen. Han kjempet for sosiale og kulturelle rettigheter for uigurene, og kritiserte de harde metodene de kinesiske myndighetene brukte mot uigurer som kjempet for ytringsfrihet og demokratisering.

De kinesiske styresmaktene så med økt irritasjon på hans moderate kritikk av deres håndtering av minoritetsgruppen. Og til slutt ble han arrestert på vei til å holde en gjesteforelesning ved et amerikansk universitet. Etter en kort to dagers lang rettssak ble han dønt til livstid i fengsel for angivelig å ha arbeidet for separatisme.

Derfor kunne han ikke selv være til stede for å ta imot æresbevisningen som han fikk fra organisasjonen for verdens liberale politiske partier for sin kamp for menneskerettigheter.

Etter at økonomiprofessoren ble fengslet og dømt i september 2014 har han mottatt både Barbara Goldsmith «Freedom to Write» Award fra the PEN American Center og Martin Ennals Award for Human Rights Defenders. Liberal International’s Prize for Freedom er dermed den tredje store internasjonale æresprisen han får mens han sitter i fengsel.

Da prisen ble utdelt i Haag forrige torsdag uttalte lederen for den liberale internasjonalens menneskerettighetsutvalg Markus Loening ifølge Radio Free Asia at Tohti hadde kjempet for demokrati og rettsvern i Kina «med de skarpe ordene til en intellektuell og det varme hjertet til en humanist.» Han anklaget det kinesiske kommunistregimet for ikke å beskytte borgernes rettigheter, men i stedet plassere dem bak lås og slå så snart de står opp for menneskerettighetene.

Ilham Tohti Initiative er en organisasjon basert i Tyskland som har som mål å fremme Ilham Tohti ideer og bidra til å gjøre dem til virkelighet. Organisasjonen mener at disse ideene først og fremst er vennskap og harmoni mellom alle befolkningsgruppene i Kina, inkludert uigurer og  kinesere, fredelig sameksistens basert på gjensidig respekt, likestilling, og respekt for lov og rett.

Under tilstelningen i Haag var det en representant for denne organisasjonen, Marie Holzman, som tok imot prisen på den uiguriske kinesiske professorens vegne. «Utdelingen av dagens pris påminner verden om at Ilham Tohti og det uiguriske folket lider under kinesisk kommunistisk styre», sa hun da hun tok imot prisen, ifølge Radio Free Asia.

Tohti-datteren Jewher Ilham, som studerte i USA da faren ble arrestert, talte til forsamlingen av liberale politikere og poengterte at hennes far var en mann «kjent for sine moderate meninger og hans ønske om å se forskjellige etniske grupper bo sammen fredelig.»

Den nyvalgte presidenten for uigurenes eksilorganisasjon, World Uyghur Congress, som har base i München, sier til Radio Free Asia at utdelingen av denne prisen til Ilham Tohti er «et kraftig svar på Kinas brutale undertrykkelse av det uiguriske folket.»

http://www.rfa.org/english/news/uyghur/awarded-11302017165248.html

Oppfordrer undertrykkerne til fredelig dialog

«Jeg oppfordrer Kinas ledere til å respektere Kinas grunnlov og regionale etniske selvstendighetslover, og jeg oppfordrer dem til å komme til forhandlingsbordet for å finne en permanent løsning på spørsmålet om Øst Turkistan gjennom gjensidig respekt og dialog,» sa den nye presidenten for uigurenes eksilorganisasjon World Uyghur Congress, Dolkun Isa, under organisasjonens nylig avholdte årskongress i München.

Ifølge Radio Free Asia pekte han på det han kalte Kinas intensiverende undertrykkelse i Xinjiang-regionen (det okkuperte Øst Turkistan), og sa at han og andre nyvalgte ledere for World Uyghur Congress snart vil kartlegge en ny «fredelig og pragmatisk» politisk tilnærming for å sikre uigurbefolkningen frihet og rettigheter.

Siden april har tusenvis av uigurer blitt anklaget av den kinesiske okkupasjonsmakten for å ha «ekstremistiske» og politisk feilaktige synspunkter, og blitt sendt til omskoleringsleirer.

Rafto.no

Rabiya Kadeer trekker seg tilbake

Etter å ha kjempet for uigurenes sak som leder for World Uyghur Congress i 11 år har Raftoprisvinneren Rabiya Kadeer nå valgt å trappe ned. Under organisasjonens nylig avholdte kongress overtok World Uyghur Congress sin mangeårige generalsekretær Dolkun Isa presidentposisjonen.

«Det er på tide for den yngre generasjonen å ta opp lederrollen i World Uyghur Congress,» sier 70 år gamle Rabiya Kadeer til Radio Free Asia. Hun vil følge nøye med i den uiguriske eksilorganisasjonens videre arbeid, ettersom hun ble tildelt en æresposisjon som «overordnet leder». «En tilsynsrolle», sier hun selv.

Kadeer sonet 6 år i kinesisk fengsel for sin kamp for uigurenes rettigheter, og reiste i eksil til USA da hun slapp ut av fengselet i mars 2005.

Under avslutningen av kongressen takket den nyvalgte presidenten de delegatene som hadde stemt på ham og sa han er beæret og ydmyket over deres kjærlighet til moderlandet, Øst Turkistan, som i dag er okkupert av Kina og går under navnet Xinjiang provinsen. Og selvsagt takket han også Rabiya Kadeer.

«Jeg vil også takke vår overordnede leder Rebiya Kadeer for å ha velsignet denne kongressen, og ser frem til å jobbe med henne i fremtiden,» sa han. «Hennes verdifulle erfaringer og råd er uunnværlig for vår fredelige kamp for menneskerettigheter, demokrati og selvbestemmelse,» la den nye presidenten til.

Kina slår til mot kulturarbeidere, kjent sanger arrestert

Myndighetene i den kinesiske provinsen Xinjiang (det okkuperte Øst Turkistan) har ifølge Radio Free Asia arrestert en populær uigursk sanger og musiker, Abdurehim Heyit. Det er ikke gitt noen offisiell forklaring på arrestasjonen, men de kinesiske kommunistene har de siste årene gjort mange forsøk på å ødelegge urbefolkningens kultur.

Uigurer i utlendighet sier til Radio Free Asia at Abdurehim regnes for å være en viktig bidragsyter til uigurenes kultur. Han skal ha blitt arrestert allerede i mars, men det er først nå at nyheten om arrestasjonen er sluppet ut. «Under dagens kinesiske politikk er det umulig å avgjøre om han er i fengsel eller i en politisk gjenopplæringsleir, eller om han har forsvunnet. Ingen våger å spørre,» sier en kilde Radio Free Asia har snakket med.

Abdurehim kan ha blitt arrestert på grunn av sin fremførelse av en sang kalt Atilar, eller «Forfedre.» Sangen er tidligere gått gjennom den kinesiske sensuren, men etter dagens innskjerpinger kan myndighetene ha endret mening. Uiguriske intellektuelle, kunstnere, forfattere og poeter er spesielt utsatte for kinesernes forsøk på å utslette den uiguriske kulturen.

«Abdurehim Heyit var statskunstner, og alle hans sanger ble godkjent av den kinesiske regjeringen,» sier Rahima Mahmut, som er bosatt i London, til Radio Free Asia «Ingen av hans sanger er forbudt før.» «Uiguriske kunstnere og forfattere har tradisjonelt spilt en stor rolle i å «vekke uigurene i fortiden», sier hun. «Dette er det som skremmer den kinesiske regjeringen.»

Kinesiske myndigheter: Tegn på ekstremisme å slutte å drikke alkohol

Fra før har den kinesiske okkupasjonsmakten i Øst Turkistan (Xijiang provinsen i Kina) innført strenge reguleringer av livene til den uiguriske urbefolkningen i et forsøk på å fjerne deres kulturelle røtter. Nå strammes det til ytterligere. De nye reglene regulerer ifølge Radio Free Asia hvilken stilling de har lov til å bruke når de ber, hårfargen og hvordan de bærer sine klokker. Konsekvensen av å bryte reglene er i beste fall omskoleringsleier, i verste fall lange fengselsstraffer.

Siden april har tusenvis av uigurer som er anklaget for å ha «ekstremistiske» og «politiske» feil blitt arrestert og plassert i politiske gjenopplæringsleirer, skriver Radio Free Asia. Myndighetene har støttet seg på en liste som ble sirkulert tidligere i år med «75 tegn på religiøs ekstremisme».

Blant tegnene på ekstremisme på listen var ifølge Radio Free Asia «kvinner som bærer religiøse klær på jobb» under den islamske fastemåneden Ramadan, «lagre eller kjøpe store mengder mat til hjemmet» og «unormal handling» og «be i grupper offentlig utenom moskeer.»

Kommunistpartiets sekretærer i landsbyer Hotan fortalte nylig til Radio Free Asia at det i april var varslet en ny liste med flere tegn på ekstremisme. Den foreligger nå.

Blant de nye retningslinjene heter det at myndighetene må være oppmerksom på personer som når de ber står med sine ben langt fra hverandre og legger hendene over brystet, og også på de uigurene som farger håret rødt. Det heter også at man må være spesielt oppmerksomme på «de som bærer korte bukser» og «de som har en klokke på høyre håndledd». Det kan ifølge de kinesiske myndighetene også være et tegn på religiøs ekstremisme dersom man plutselig slutter å drikke alkohol.

«Vi snakker med de som viser noen av tegnene og ber dem om å rette opp deres oppførsel,» sier en tjenestemann til Radio Free Asia. «Hvis de nekter å samarbeide sender vi dem for videreutdanning for å frigjøre deres tanker og sinn.»

Sender uigurer på omskoleringsleier for å lære å elske Partiet

Under Mao Tse Tung var kommunist-Kina kjent for sine omskoleringsleir. Nå dukker de opp igjen. I Xinjiangprovinsen ( det okkuperte Øst Turkistan) kan innbyggerne havne i omskoleringsleier for å være «feil» kledd, eller å ha benyttet seg av Facebook eller twitter. «Provinsen e blitt et åpent fengsel,» sier Omer Kanat, direktør for det Washington-baserte Uyghur Human Rights Project, til den amerikanske journalisten Megha Rajagopalan, som har besøkt provinsen, der halvparten av innbyggerne tilhører urbefolkningen, uigurene.

En gang en oaseby på den gamle Silk Road, er Kashgar det kulturelle hjertet av uigur-samfunnet. På et søvnig, tretorg i den nordlige delen av byen, blant nudelbutikker og bakerier, står en imponerende leir omgitt av høye betongvegger som er toppet med ledninger. På veggene er det papirer med fargerike plakater som bærer slagord som «vern etnisk enhet som du verner om dine egne øyne» og «elske partiet, elsk landet,» forteller hun i en artikkel trykket i Buzz Feed News.

Leiren kalles Kashgar Professional Skills Education and Training Center, ifølge et skilt hengt opp utenfor portene. «Da jeg tok et mobilbilde av skiltet i september, løp en politimann ut av den lille stasjonen ved porten og ba om at jeg slettet det,» forteller hun.

Tidligere var området en skole. Men ifølge tre personer med venner og slektninger som er der, er det nå et politisk utdanningssenter – en av hundrevis av nye anlegg hvor uigurer holdes, ofte i flere måneder om gangen, for å studere kinesisk språk, kinesiske lover om islam og politisk aktivitet, og alle måter den kinesiske regjeringen er god på for sitt folk, skriver hun.
.
«Folk forsvinner inne i dette stedet,» sier eieren av en bedrift i området. «Så mange mennesker – mange av mine venner.» Han hadde ikke hørt fra dem siden, sa han, og selv deres familier kan ikke nå dem. Siden våren har tusenvis av uigurer og andre minoriteter blitt arrestert og plassert i leirer som denne. Selv om sentrene ikke er nye, har deres formål blitt betydelig utvidet i Xinjiang de siste månedene, skriver den amerikanske journalisten.
.
Gjennom hullene i portene kunne jeg se en hage innredet med en hvit statue i den sosialistiske realistiske stilen, et rødt banner med slagord, og en annen liten politistasjon, forteller hun.

Kinesisk statsmedier har anerkjent eksistensen av sentrene, og kan ofte skryte av fordelene de gir til uigur-befolkningen. I en intervju med den statseide Xinjiang Daily, sier en 34-årig uigurisk bonde, som beskrives som en «imponerende student», at han før han mottok politisk utdannelse ikke hadde forstått at hans atferd og klesstil kunne være manifestasjoner av religiøs ekstremisme.

Forbyr minoritetsspråk i skolen

Kinesiske myndigheter i den nordvestlige regionen Xinjiang har forbudt bruk av etniske minoritetsspråk i skolene i minst en del av regionen, melder Radio Free Asia. Et nylig direktiv sendt ut av det lokale utdanningsbyrået til skolene forbyr bruken av lærebøker eller undervisningsmaterialer skrevet på språkene til den uiguriske urbefolkningen i det okkuperte Øst Turkistan (Xinjiang provinsen) og andre etniske minoritetsgruppers språk.

«Bruken av alle uiguriske lærebøker og undervisningsmateriell må avsluttes over hele linjen,» heter det i direktivet som Radio Free Asia har fått en kopi av. Lærematerialer på uigurisk som i dag finnes på skolene må forsegles og gjemmes bort, heter det i dokumentet fra utdanningsavdelingen til den regionale regjeringen.

«All bruk av etniske minoritetsspråklige oversettelser av obligatoriske nasjonale tekster må avsluttes umiddelbart», heter det videre. Skoler som overser de nye reglene ved å fortsette å bruke etnisk minoritetsspråklig materiale, vil bli rapportert til «et høyere regjeringsnivå», trues det med. En sentral tjenestemann i Xinjiang bekrefter dokumentets ekthet overfor Radio Free Asia, og sier at «bruken av alle uiguriske lærebøker og undervisningsmateriale i språk og litteratur er opphørt.»

Den kinesiske regjeringens offisielle politikk har vært, og er fortsatt, at den respekterer språket og kulturen til regionens etniske minoriteter, men i praksis har de fine ordene ikke vært fulgt opp de siste årene. Undervisningen i fysikk, kjemi og mat har allerede foregått kun på kinesisk i lang tid, opplyser en lokal beboer til Radio Free Asia. Nå forsvinner også alle andre uigurisk lærebøker fra skolene i det okkuperte Øst Turkistan, der halvparten av befolkningen er uigurer.

 

Krever innlevering av alle koranbøker

Den religiøse undertrykkelsen i den kinesiske provinsen Xinjiang (det okkuperte Øst Turkistan) når nye høyder. Den kinesiske okkupasjonsmakten har nå beordret muslimske familier til å levere inn religiøse gjenstander til myndighetene. Det trues med harde straffer dersom det ikke skjer, skriver den engelske avisen Daily Mail.

Ifølge kilder i regionen har kinesiske tjenestemenn advart nabolag og moskeer om at den muslimske minoriteten, som de fleste innbyggerne fra den etniske urbefolkningen, uigurene, tilhører, må levere koraner og bønnematter til myndighetene. Talsmannen for eksil den uiguriske eksilorganisasjonen World Uyghur Congress, Dilxat Raxit, bekrefter opplysningene overfor Daily Mail.

De nye reglene forbyr religiøse aktiviteter, religiøs undervisning og gjenstander som antas å være verktøy for terrorisme, inkludert brennbare gjenstander og kniver.