Velkjent Uyghur teolog, religiøs lærd,  Sjeikh Muhammed Salih Hajim 82 år

 

 

Vi aldri glemmer deg.

Velkjent Uyghur teolog, religiøs lærd,  Sjeikh Muhammed Salih Hajim 82 år,  som oversatt Koran for første gang til uigurisk og har publisert en rekke religiøse verk ble fengslet for drøy en en halv måned siden og ifølge dette døde den 28.01.2018.

Det ble meldt av vitner at mennesker som deltok i begravelsen og gråt ble fengslet av kinesiske politiet.

Dette er ikke den første hendelsen at fremstående uiguriske aktivister, religiøse ledere, akademikere,  kunstnere og artister har blitt fengslet av kinesiske myndigheter uten grunn i en stor omfang siden i fjor året.

I forbindelse med dette skal det holdes en minne seremoni i Uiguriske Islamske Kultur Senter sitt moske i Oslo den 5. februar, ca. Kl: 16:30, etter at vi er ferdige med demonstrasjonen ved den kinesiske ambassaden.

Vår kondolanse går til de pårørende.

Reiste på pilgrimreise – fikk 18 år i fengsel

De siste årene har de kinesiske okkupasjonsmyndighetene i Øst Turkistan, som etter den kinesiske invasjonen i 1948 er kalt Xinjiang, strammet inn undertrykkelsen av den etniske urbefolkningen, uigurene. Et flertall av uigurer er moderate muslimer, men kommunist-Kina benytter nå «kampen mot terror» til å stemple alle opposisjonell som religiøse ekstremister, og bruker «religiøs ekstremisme» som argument for å undertrykke uigurenes islamske kulturarv.

Det er nå kommet frem at de fire rikeste uigurene i Kashar er arrestert, anklaget for «handlinger av religiøs ekstremisme», ifølge en offisiell talsmann for de kinesiske myndighetene, skriver Radio Free Asia

En kilde, som snakket med løfte om anonymitet, sier til Radio Free Asia at Abdujelil Hajim, Gheni Haji, Memet Tursun Haji og Imin Hajim – alle vellykkede bedriftseiere i Kashgar – ble tatt i varetekt i mai 2017. De fire mennene, hvis etternavn betyr at de har gjort den muslimske hellige pilegrimsferden til Mekka, ble senere dømt til totalt 42 års fengsel, forteller kilden.

Direktøren for Kashgar Prefektural Trade Association, Abdujelil Hajim – som eier et firma som transporterer varer mellom Kina, Kirgisistan og Tadsjikistan, samt store eiendomsområder i Kashgar og Xinjiangs hovedstad Urumqi – ble dømt til 18 års fengsel. Gheni Haji, eieren av Emin Trading Plaza på Kashgar’s Sunday Market; Memet Tursun Haji, eier av Eziz Diyar Plaza på samme marked; og Imin Hajim, eier av Ibnsina Dental Facility; ble hver dømt til åtte år i fengsel, ifølge kilden.

Kildens påstander blir bekreftet av Yasinahun, sikkerhetssjefen for Kashgar Chasa township. Han forteller til Radio Free Asia at de fire mennene som toppet listen over byens rikeste uigurer ble arrestert i mai, selv om han ikke kunne si hvor de holdes fengslet.

«Gheni Haji, Imin Hajim og Memet Tursun Haji hadde vist tegn på religiøs ekstremisme, så de ble arrestert,» forteller han til Radio Free Asia i et telefonintervju og legger til at deres aktiviteter ble karakterisert som «unormale» av myndighetene. «Jeg ble fortalt at Memet Tursun Haji ikke holdt en begravelse da faren hans døde. Ikke å holde begravelse er et tegn på ekstremisme. Gheni og Imin ba bare åtte ganger på bønn, ikke 20 som andre vanligvis gjør. Det er også et tegn på ekstremisme.»

Imin Hajim, sier Yasinahun, er «en mann med få ord» som normalt holdt seg selv, men hadde protestert på politiets søk i hjemmet hans.

«Han uttrykte ekstrem misnøye med våre besøk til huset sitt knyttet til vårt sikkerhetsarbeid og sa:» Jeg er kinesisk statsborger, hvorfor gjør dere da så mange søk, «forteller sikkerhetssjefen.

Kina gjennomfører jevnlig «slå hardt ned på»-kampanjer i Xinjiang, blant annet politiransakinger i uiguriske husholdninger, restriksjoner på islamsk praksis og begrensninger på ugurenes kultur og språk, inkludert videoer og annet materiale.

Mens Yasinahun ikke ga den spesifikke grunnen til arrestasjonen av Abdujelil Hajim, sa han at alle fire mennene også hadde foretatt «ikke-godkjente, private hajj-pilegrimer» og vært involvert med imamer som ikke var godkjente av staten.

Kina forsøker å omskrive historien

Forsøk fra den kinesiske regjeringen på å omskrive historien og hevde at Øst-Turkestan er historisk kinesisk land, har blitt mislykket etter at en rekke historikere har benektet denne falske påstanden gjennom henvisning til Han-dynastiet litteratur.

Den kinesiske regjeringen fortsetter likevel å forsøke å endre historien for å rettferdiggjøre sine repressive og assimilerende handlinger i Øst-Turkestan, skriver World Uyghur Congress., som er eksilorganisasjonen til uigurene.

Den Røde Arme rykket inn i Øst Turkistan, et større område som ligger plassert utenfor den kinesiske muren, etter sist verdenskrig, og gjorde området om til en kinesisk provins under navnet Xinjiang.  Den gangen bodde det langt over 90 prosent etniske uigurer i det daværende Øst Turkistan. Siden har de kinesiske kommunistene sendt inn store mengder med kinesere, slik at Han-kinesere i dag utgjør nærmere halvparten av befolkningen.

Også Radio Free Asia skriver at den kinesiske regjeringens ferske forsøk på å knytte Xinjiang-regionen til territoriale krav knyttet til et gammelt kinesisk keiserlige dynasti ifølge forskere mangler vitenskapelig dokumentasjon, og er et ledd i et forsøk fra Beijing-regjeringen på å legitimere den undertrykkende politikken i området.

Den kinesiske regjeringen har kommet med gjentatte påstander som sier at Kinas tilknytning til det okkuperte Øst Turkistan er basert på eldgammel litteratur som sier at Kina etablerte «Protectorate of the Western Regions» i 60 B.C., under 202 B.C.-A.D. 8 periode av det vestlige Han-dynastiet, som utøvde militær og administrativ jurisdiksjon over det området som nå utgjør Xinjiang.

I en artikkel i forrige uke annonserte det offisielle Xinhua-nyhetsbyrået at den 8. desember deltok kinesiske historikere, arkeologer, etnologer og forskere i en konferanse for å studere «et betydelig gjennombrudd i å finne stedet» for protektoratet. En dag senere rapporterte Xinhua at «etter fire års arkeologisk studie» hadde forskerne «i utgangspunktet bekreftet» Kinas tilknytning til området som i dag utgjør Xinjiang provinsen, og dokumentert at en gammel by i området hadde spor etter kineserne.

«Basert på byens størrelse, utgravde relikvier og litteratur, har arkeologer fra institusjoner i Xinjiang og Beijing bekreftet at byen var protektoratet til de vestlige regionene under Øst-Han-dynastiet», heter det i artikkelen i den regjeringstilknyttede kinesiske avisen.

Ifølge Radio Free Asia var funnene forutbestemt. De nylige påstandene om protektoratet følger etter en tale i august i år av formann for kinesisk folks politiske rådgivende konferanse (CPPCC), Yu Zhengsheng, som ba om «korrigering av feil forståelse av Xinjiangs historie, etnisitet, religion og kultur,» og en tidligere uttalelse fra Xinjiang partisekretær Chen Quanguo som oppfordrer arkeologer til «å huske at Xinjiang alltid har vært kinesisk territorium.»

Studenter døde i kinesisk fengsel

De kinesiske myndighetene i det okkuperte Øst Turkistan (Xinjiang provinsen) har det siste året lagt press på uigurer i utlendighet, inkludert utenlandsstudenter, får å få dem til å reise tilbake til Øst Turkistan. Det har vist seg å være farlig. To studenter tilhørende den uiguriske urbefolkningen i Øst Turkistan, ble arrestert etter frivillig retur fra Egypt tidligere i år. Nå er de omkommet under politiets varetekt, skriver Radio Free Asia.

En innbygger i Xinjiang, som snakket på betingelse av anonymitet, forteller til Radio Free Asia at  Abdusalam Mamat og Yasinjan, begge fra Korla, hadde studert på det prestisjetunge Al-Azhar islamske universitetet i Egypts hovedstad Kairo siden 2015 og 2016. Etter at provinsregjeringen utstedte en ordre tidligere i år om at uigurer som bor i utlandet måtte reise hjem for å «registrere» seg hos myndigheter, returnerte Mamat frivillig til Korla i januar og Yasinjan tre måneder senere, sier kilden.

De to unge mennene ble umiddelbart fengslet ved ankomst og døde senere i politiets varetekt under mistenkelige omstendigheter, til tross for at de ikke hadde noen helseproblemer, la han til. Kommunistpartiets sekretær for Korla Aq-Eriq-landsbyen, sier til Radio Free Asia at 23 personer for tiden er tilbakeholdt i landsbyen, og bekrefter samtidig at Mamat og Yasinjan hadde dødd «i fengsel».

Tusenvis av uigurer anklaget for å ha «ekstremistiske» og «politisk uriktige» synspunkter har blitt arrestert og plassert i politiske gjenopplæringsleirer og fengsler i hele Øst Turkistan (Xinjiang) siden april, som en del av en pågående aksjon.

Pålagt å sende 40 prosent av innbyggerne til omskoleringsleirer

De kinesiske myndighetene i Xinjiang provinsen, som tidligere het Øst Turkistan og der halvparten av innbyggerne er uigurer, arbeider for å knuse uigurenes kultur og å assimilere de i dag hovedsakelig muslimske uigurene i det ateistiske kommunist-Kina. Derfor har de det siste året etablert nye omskoleringsleier, etter mønster fra Mao-tiden. Nå er hele 10 prosent av uigurene i en landsby plassert i interneringsleirer, melder Radio Free Asia. Andre steder har lokale myndigheter fått pålegg om å fengsle 40 prosent av innbyggerne.

«Grupper av mennesker har blitt arrestert og sendt til interneringssenter hver uke,» sier en kilde i en landsby til Radio Free Asia. Mange av arrestasjonene skyldes en hendelse i midten av september 2014. Da prøvde noen politibetjenter å ta varene fra to uiguriske kvinner på markedet i landsbyen Bullaqsu. To uiguriske menn blandet seg inn for å hjelpe kvinnene, ifølge kilden.

De to mennene ble arrestert av politiet, men rundt 200 personer omringet politioffiserene og forhindret dem fra å ta dem med til den lokale politistasjonen. Alle de involverte ble «straffet» senere i år, ifølge kilden, som la til at hendelsen aldri ble rapportert verken i statlig eller utenlandsk media. Kinesisk statsmedier er tungt sensurert og utenlandske journalister har begrenset tilgang til Xinjiang, skriver Radio Free Asia.

Kilden antyder at de kinesiske myndighetene siden har slått til mot innbyggere som svar på markedshendelsen, som en del av den pågående nedbrytningen av uigurenes kultur, som har medført at tusenvis av uigurer anklaget for å ha «ekstremistiske» og «politisk uriktige» synspunkter er plassert i politiske «gjenopplæringsleirer» og fengsler i Xinjiang siden april.

En tjenestemann i kriminalomsorgen i Bullaqsu sier til Radio Free Asia at 3300 av landsbyens 36 000 innbyggere for tiden er arrestert og enten sitter i fengsel eller i omskoleringsleirer.  «Ifølge informasjonen jeg har, er 2.514 fengslet, men den informasjonen er litt gammel og jeg har ikke den nyeste statistikken,» sier han, og legger til at det har gått rundt en måned siden de siste tallene var klare og at 57 personer er fengslet siden da. I tillegg sier han at 806 personer fra landsbyen for tiden holdes i re-utdanningsleirer.

Tjenestemenn i et annet område av Xinjiang fortalte nylig til Radio Free Asia at de var pålagt å sende 40 prosent av beboerne til omskoleringsleirer. Og at de hadde problemer med å oppfylle kvoten.

Rapporter tyder på at lignende ordrer har blitt gitt i andre deler av regionen, og at myndighetene ønsker å plassere så mange uigurer som mulig i omskoleringsleirer og fengsel, uansett alder, tidligere tjeneste i kommunistpartiet eller alvorlighetsgraden av anklagene mot dem, skriver Radio Free Asia.

 

Søkte om pass, fengslet og døde av ubehandlet kreft

En etnisk uigurisk kvinne, fengslet for å «forsøke å flykte fra landet», døde på grunn av komplikasjoner fra en medisinsk tilstand som ble ubehandlet i fengselet, ifølge mannen hennes, som sier til Radio Free Asia at myndighetene ulovlig fengslet hennes kone etter at hun søkte om pass.

Hayrigul, 42, ble arrestert i januar i Tianjin kommune, hvor hun hadde bodd siden flyttingen fra Kashgar i Xinjiang-regionen, (Øst Turkistan) et tiår tidligere, forteller mannen hennes, Zhang Long.

Zhang, som er en etnisk Hui-muslim, sier at kona hans først kom under tilsyn av myndighetene i 2015 etter at de begge reiste til hennes hjemby Boz’eriq for å søke om en pass fra fylkeskommunen – en standard prosedyre for uigurer som ønsker å reise til utlandet.

«Vi dro til hennes hjemby for å søke om pass for henne, og etter å ha søkt kom vi tilbake til Tianjin,» sier han. «I slutten av desember 2015 mottok jeg en telefonsamtale fra politistasjonen i Maralbeshi fylke som sa at passet ble behandlet og ville være klart snart, men ba om at vi gikk til vår nærmeste politistasjon i Tianjin for å ta fingeravtrykk.»

«Den 19. januar 2016 ble min kone plutselig arrestert i Tianjin,» forteller Zhang og legger til at han senere fikk vite at flere av hennes familiemedlemmer også var blitt arrestert, inkludert broren Eli, som drev en restaurant i byen Cangzhou i naboprovinsen. Han var blitt tatt i varetekt to uker tidligere.

Ektemannen forteller at mange uigurer som solgte kebab i Tianjin ble anklaget for å planlegge å forlate landet ulovlig og at myndighetene hevdet at hans kone hjalp dem med å tolke for dem over telefon. «Hun var bare en husmor, men hun ble arrestert av samme grunn som hennes bror ble anklaget – forsøk på å flykte til utlandet,» sier han.

Ifølge Zhang ble «mange uigurer» arrestert rundt samme tid som Hayrigul. De fleste ble senere sluppet fri. «Jeg tror at rundt fire personer ble straffet,» sier han.

Hayrigul, som på tidspunktet for fengslingen led av alvorlige magesmerter, ble overført til en interneringsleir i Xinjiangs hovedstad Urumqi tre dager senere. Etter få uker hadde Hayriguls tilstand blitt forverret, og den 18. februar ba en tjenestemann ved Xinjiang Public Security Bureau Zhang om å hente sin kone og bringe henne hjem for medisinsk behandling, uten å spesifisere hva som var galt med henne.

Sykehuset i Xinjiang diagnostisert raskt Hayrigul med magekreft, og etter seks måneders behandling døde hun av sykdommen. Behandlingen hadde begynt for sent. Hennes kropp ble sendt til Tianjin, hvor hun ble begravet.

Ilshat Hassan, president i den Washington-baserte eksilgruppe Uyghur American Association (UAA), kaller Hayrigul-saken en «ekte illustrasjon av hvordan uigurene blir behandlet».

«I desember 2015 vedtok de kinesiske myndighetene en anti-terror-lov. I loven er det for mange vage begreper, for eksempel er «terror» og «bekjempelse av terror» ikke klart definert i antiterrorismeloven. Det er så bredt at normal praksis av religion kan defineres som terrorisme, slik at enhver muslim kan bli et mål. Vi kan se dette i Hayriguls tragiske skjebne. Inntil Kinas regjering endrer slike lover og etablerer et uavhengig rettssystem vil saker som denne fortsette å skje,» forklarer han til Radio Free Asia.

«Ulike mennesker tolker loven på forskjellige måter og bruker det til deres fordel. I Hayriguls tilfelle brukte den kinesiske regjeringen denne loven mot henne rett og slett fordi hun var uigur. Derfor ble hun ansett som en trussel og ble arrestert. Til slutt, for å unngå å la det skje i fengsel, ble hun løslatt for å dra hjem og dø,» legger han til.

 

Verdens liberale partier ga pris til Ilham Tohti

Den liberale internasjonale er en internasjonal paraplyorganisasjon for liberale politiske parti med Venstre som medlem fra Norge. Torsdag delte organisasjonen, som ble grunnlagt i 1947 med målsetning å styrke liberalt demokrati på bekostning for totalitarisme, fascisme og kommunisme, ut sin årlige ærespris. Den gikk til den fengslede uiguriske professoren Ilham Tohti, som tidligere underviste ved universitetet for minoriteter i Beijing.

Den uiguriske eksilbefolkningen i det som i dag er Xinjiang-provinsen i Kina, og som het Øst Turkistan da Den Røde Arme marsjerte inn i området etter sist verdenskrig, er utsatt for en brutal undertrykkelse av det kinesiske kommunistregimet. Ilham Tohti var en talsmann for den undertrykte befolkningsgruppen gjennom en privat blogg han drev på fritiden ved siden av professorstillingen. Han kjempet for sosiale og kulturelle rettigheter for uigurene, og kritiserte de harde metodene de kinesiske myndighetene brukte mot uigurer som kjempet for ytringsfrihet og demokratisering.

De kinesiske styresmaktene så med økt irritasjon på hans moderate kritikk av deres håndtering av minoritetsgruppen. Og til slutt ble han arrestert på vei til å holde en gjesteforelesning ved et amerikansk universitet. Etter en kort to dagers lang rettssak ble han dønt til livstid i fengsel for angivelig å ha arbeidet for separatisme.

Derfor kunne han ikke selv være til stede for å ta imot æresbevisningen som han fikk fra organisasjonen for verdens liberale politiske partier for sin kamp for menneskerettigheter.

Etter at økonomiprofessoren ble fengslet og dømt i september 2014 har han mottatt både Barbara Goldsmith «Freedom to Write» Award fra the PEN American Center og Martin Ennals Award for Human Rights Defenders. Liberal International’s Prize for Freedom er dermed den tredje store internasjonale æresprisen han får mens han sitter i fengsel.

Da prisen ble utdelt i Haag forrige torsdag uttalte lederen for den liberale internasjonalens menneskerettighetsutvalg Markus Loening ifølge Radio Free Asia at Tohti hadde kjempet for demokrati og rettsvern i Kina «med de skarpe ordene til en intellektuell og det varme hjertet til en humanist.» Han anklaget det kinesiske kommunistregimet for ikke å beskytte borgernes rettigheter, men i stedet plassere dem bak lås og slå så snart de står opp for menneskerettighetene.

Ilham Tohti Initiative er en organisasjon basert i Tyskland som har som mål å fremme Ilham Tohti ideer og bidra til å gjøre dem til virkelighet. Organisasjonen mener at disse ideene først og fremst er vennskap og harmoni mellom alle befolkningsgruppene i Kina, inkludert uigurer og  kinesere, fredelig sameksistens basert på gjensidig respekt, likestilling, og respekt for lov og rett.

Under tilstelningen i Haag var det en representant for denne organisasjonen, Marie Holzman, som tok imot prisen på den uiguriske kinesiske professorens vegne. «Utdelingen av dagens pris påminner verden om at Ilham Tohti og det uiguriske folket lider under kinesisk kommunistisk styre», sa hun da hun tok imot prisen, ifølge Radio Free Asia.

Tohti-datteren Jewher Ilham, som studerte i USA da faren ble arrestert, talte til forsamlingen av liberale politikere og poengterte at hennes far var en mann «kjent for sine moderate meninger og hans ønske om å se forskjellige etniske grupper bo sammen fredelig.»

Den nyvalgte presidenten for uigurenes eksilorganisasjon, World Uyghur Congress, som har base i München, sier til Radio Free Asia at utdelingen av denne prisen til Ilham Tohti er «et kraftig svar på Kinas brutale undertrykkelse av det uiguriske folket.»

http://www.rfa.org/english/news/uyghur/awarded-11302017165248.html

Oppfordrer undertrykkerne til fredelig dialog

«Jeg oppfordrer Kinas ledere til å respektere Kinas grunnlov og regionale etniske selvstendighetslover, og jeg oppfordrer dem til å komme til forhandlingsbordet for å finne en permanent løsning på spørsmålet om Øst Turkistan gjennom gjensidig respekt og dialog,» sa den nye presidenten for uigurenes eksilorganisasjon World Uyghur Congress, Dolkun Isa, under organisasjonens nylig avholdte årskongress i München.

Ifølge Radio Free Asia pekte han på det han kalte Kinas intensiverende undertrykkelse i Xinjiang-regionen (det okkuperte Øst Turkistan), og sa at han og andre nyvalgte ledere for World Uyghur Congress snart vil kartlegge en ny «fredelig og pragmatisk» politisk tilnærming for å sikre uigurbefolkningen frihet og rettigheter.

Siden april har tusenvis av uigurer blitt anklaget av den kinesiske okkupasjonsmakten for å ha «ekstremistiske» og politisk feilaktige synspunkter, og blitt sendt til omskoleringsleirer.

Rafto.no

Rabiya Kadeer trekker seg tilbake

Etter å ha kjempet for uigurenes sak som leder for World Uyghur Congress i 11 år har Raftoprisvinneren Rabiya Kadeer nå valgt å trappe ned. Under organisasjonens nylig avholdte kongress overtok World Uyghur Congress sin mangeårige generalsekretær Dolkun Isa presidentposisjonen.

«Det er på tide for den yngre generasjonen å ta opp lederrollen i World Uyghur Congress,» sier 70 år gamle Rabiya Kadeer til Radio Free Asia. Hun vil følge nøye med i den uiguriske eksilorganisasjonens videre arbeid, ettersom hun ble tildelt en æresposisjon som «overordnet leder». «En tilsynsrolle», sier hun selv.

Kadeer sonet 6 år i kinesisk fengsel for sin kamp for uigurenes rettigheter, og reiste i eksil til USA da hun slapp ut av fengselet i mars 2005.

Under avslutningen av kongressen takket den nyvalgte presidenten de delegatene som hadde stemt på ham og sa han er beæret og ydmyket over deres kjærlighet til moderlandet, Øst Turkistan, som i dag er okkupert av Kina og går under navnet Xinjiang provinsen. Og selvsagt takket han også Rabiya Kadeer.

«Jeg vil også takke vår overordnede leder Rebiya Kadeer for å ha velsignet denne kongressen, og ser frem til å jobbe med henne i fremtiden,» sa han. «Hennes verdifulle erfaringer og råd er uunnværlig for vår fredelige kamp for menneskerettigheter, demokrati og selvbestemmelse,» la den nye presidenten til.

Kina slår til mot kulturarbeidere, kjent sanger arrestert

Myndighetene i den kinesiske provinsen Xinjiang (det okkuperte Øst Turkistan) har ifølge Radio Free Asia arrestert en populær uigursk sanger og musiker, Abdurehim Heyit. Det er ikke gitt noen offisiell forklaring på arrestasjonen, men de kinesiske kommunistene har de siste årene gjort mange forsøk på å ødelegge urbefolkningens kultur.

Uigurer i utlendighet sier til Radio Free Asia at Abdurehim regnes for å være en viktig bidragsyter til uigurenes kultur. Han skal ha blitt arrestert allerede i mars, men det er først nå at nyheten om arrestasjonen er sluppet ut. «Under dagens kinesiske politikk er det umulig å avgjøre om han er i fengsel eller i en politisk gjenopplæringsleir, eller om han har forsvunnet. Ingen våger å spørre,» sier en kilde Radio Free Asia har snakket med.

Abdurehim kan ha blitt arrestert på grunn av sin fremførelse av en sang kalt Atilar, eller «Forfedre.» Sangen er tidligere gått gjennom den kinesiske sensuren, men etter dagens innskjerpinger kan myndighetene ha endret mening. Uiguriske intellektuelle, kunstnere, forfattere og poeter er spesielt utsatte for kinesernes forsøk på å utslette den uiguriske kulturen.

«Abdurehim Heyit var statskunstner, og alle hans sanger ble godkjent av den kinesiske regjeringen,» sier Rahima Mahmut, som er bosatt i London, til Radio Free Asia «Ingen av hans sanger er forbudt før.» «Uiguriske kunstnere og forfattere har tradisjonelt spilt en stor rolle i å «vekke uigurene i fortiden», sier hun. «Dette er det som skremmer den kinesiske regjeringen.»