Set Menneskeliv Framfor Økonomi!

Kina eksperten Dr. Adrian Zenz har nylig avslørt en rekke lekkede kinesiske offentlige dokumenter. Dokumentene ble først lekket til den internasjonale Uyghur Tribunalen, som videre ga Zenz oppdrag om å lese og analysere innholdet. Dokumentene inneholder flere hemmelige taler fra Kinas president Xi Jingping, Xi i sin tale bemerket Øst Turkistan som en region med «hjerteproblemer» og måtte behandles med «hjertemedisin» for å «bli kvitt ondskapen». Xi sier videre at «De som burde bli beslaglagt må beslaglegges, og de som bør dømmes må dømmes». Som følge av Xis tale opplevde Øst Turkistan mange år med smertefull periode. 

Dokumentene viser også motivasjonen bak de enestående tiltakene. Xi sier i sin tale at Belte-vei initiativet, Kinas gigantiske utenriksprosjekt, krever stabilitet og sikkerhet innenlands. Han hevder at nasjonale sikkerhet og oppnåelsen av Kinas hovedmål i det 21. århundre er i fare dersom situasjonen i Øst Turkistan ikke kan bringes under kontroll. Han foreslår derfor at Øst Turkistan er i en smertefull periode med intervensjonsbehandling. Dokumentene viser klare forbindelser mellom Kinas Belte-Vei Prosjektet og inngripende behandling av uigurer. 

Avsløringene fra Dr. Adrian Zenz er ikke det føste offisielle dokumentet som ble lekket, som inneholder bevis på hvordan kinesiske regime dirigerte/dirigerer masseinternering av uigurene i Øst-Turkestan. Kineserne har et uttrykk, «ilden kan ikke pakkes inni papir» 纸里包不住火, og nå står det svart på hvitt at Kina begår handlinger som strider mot menneskerettighetene: Tvangsabort, tvangssterilisering, målbevisst befolkningsreduksjon, masseinternering, tvangsarbeid, stordata-algoritmer-drevet undertrykkelser. Det er skremmende å se at en stat står bak slike grusomheter. Det burde vare et signal for den demokratiske verden og kinesiske regimet må holdes ansvarlig for det pågående folkemordet.  

Vesten har i altfor land tid blitt villeledet av mulighetene i det kinesiske markedet med en milliard forbruker som de har representert i mange tiår. Det var et håp om at vestlige investeringer ville lede til et asiatisk fri marked og dermed demokrati. Noen regjeringer, slik som den norske, tror fremdeles på at med «dialog» kan vi få til en slutt på kinesiske brutalitet, i mellomtiden drar de nytte av det gigantiske markedet. Vestens naivitet bidro til veksten av det totalitære regimet. Nå som Kina nådde sine nesten uvirkelige mål på det økonomiske og teknologiske feltet, ikke minst gjennom ulovlig tilegnelse av immaterielle rettigheter, har landet nå nerve til store ambisjoner: verdensherredømme og oppløsning av vestlig demokratier. I tillegg til å bestå som autokrati. 

De lekkede dokumentene er igjen et bevis på kinesiske regimets brutalitet. Norge må forstå at økonomisk samarbeid ikke må gå for enhver pris, innvalgte politikkere må ikke oppgi grunnverdiene våre om frihet, menneskerettighet og demokrati. Norge må ikke lukke øyene og fremskynde handel på bekostningen av et folkemord, det er på tide at politikkere skal stå opp for våre universelle verdier.  

Kilder:

Kilder:

Uyghur Tribunal (2021). The Xinjiang Papers: An Introduction. Hentet fra: https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2021/11/The-Xinjiang-Papers-An-Introduction-1.pdf