Kina gjør det enklere å holde opposisjonelle i forvaring

Kommunistregimet i Beijing har ofte sagt at landets primære terrortrussel kommer fra Xinjiang-regionen (Øst Turkistan), der uigurer, et tyrkisk-talende folk, misliker kinesisk styre og kontroll av deres religion, kultur og språk. De siste årene er flere demokratiforkjempere og web-redaktører arrestert, alltid under dekke av at de har publisert opplysninger som er en fare for landets sikkerhet, selv når nettstedene kun presenterer uigurisk kultur. De demokratiske eksilorganisasjonene med baser i USA og München, blir jevnlig stemplet…

Les mer Kina gjør det enklere å holde opposisjonelle i forvaring