Bekymringsmelding om droneordre

Det er med dyp bekymring vi har lest at Politiet skal kjøpe inn droner fra DJI[1]gjennom importøren Elefun. 

I 2020 nedla USA forbud mot teknologisalg[2]til kinesiske DJI, begrunnet med at bedriftens virksomhet var av bekymring for nasjonens sikkerhet.

Bloomberg har rapportert[3] om at DJI i 2017 offentliggjorde en uttalelse om å bidra med politidroner i et strategisk samarbeid med myndighetenes sikkerhetstjeneste i Xinjiang. Som en del av “Operasjon Due”[4] ble droner benyttet i overvåkingsøyemed av kinesiske myndigheter, med utstrakt bruk nettopp i Xinjiang.

DJI ble så i desember 2021 tatt inn i USAs sanksjonsliste[5], med pålegg om stans i aksjehandel i selskapet. Igjen var begrunnelsen faren for at DJI bidrar til den intensive overvåkningen[6] av uigurer.

I USA har Department of Homeland Security kommet med en advarsel[7] om faren for at data fra kinesiske droner kan komme på avveie, og bli misbrukt. Dette er ett av mange grep som kinesiske myndigheter benytter i sin omfattende datafangst[8] i den frie verden.

Vi velger å tro at Politiets valg av DJI-droner har blitt gjort uten kunnskap om de forhold vi omtaler her. Utover det ovennevnte vil vi også påpeke lovteksten i Åpenhetslovens §4 strek b[9]:
[Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger for å]
kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som […] er direkte knyttet til […] forretningspartnere

Om importør Elefun ikke gjorde Politiet oppmerksomme på vesentlige sider knyttet til sanksjonsvedtak i USA med referanse til samfunnssikkerhet i frie nasjoner, samt DJIs samarbeid med kinesiske myndigheter og faren for bidrag til alvorlige menneskerettighetsbrudd, må Politiet kunne trekke innkjøpsanmodningen. Vi vil på det sterkeste anmode Politiet om å revurdere sin beslutning om innkjøp av DJI-droner.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uttalelsen ble sendt til Politiet, Justisdepartementet og medlemmene av Stortingets Justiskomite tirsdag 4. januar kl. 08. Oversendelsen var signert
Adiljan Abdurihim, Sekretær, Den Norske Uighurkomiteen
Arne Melsom, Nestleder, Hongkongkomiteen i Norge
Merethe Lind Jodalen, Daglig leder, Den norske Tibet-komité
Magnus Krogstad Bauer, Leder Norsk- Taiwansk Vennskapsforening