Felles uttalelse: Kina begår et folkemord mot uigurer og andre minoritetsgrupper i Øst-Turkistan (Xinjiang)

17.10.22

grønn ungdom
unge venstre
unge høyre
Fremskrittpartiets ungdom
Kristelig Folkepartis Ungdom
Senterungdommen
Sosoalistisk ungdom
Rød ungdom
Bilde med ungdomspartier
Eidsvolls plass

Bildet med felles uttalelse

17.10.22

Grønn Ungdom, Unge Venstre, Unge Høyre, Fremskrittspartiets Ungdom, Kristelig Foklepartis Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen ønsker å uttrykke vår sterke bekymring for den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Øst-Turkistan, og vi ber den norske regjeringen og Stortinget om å offisielt anerkjenne undertrykkelsen av uigurer som folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, begått av den kinesiske stat.


Det uigurske folket har levd 80 år i undertrykkelse. For hver dag som går, strammes det kinesiske grepet og forfølgelsen, og mulighetene for en rettsstat minsker. De siste 6 årene har vært preget av brutal forfølgelse av uigurene, kjennetegnet av systematisk undertrykkelse, vilkårlig arrestering, masse fengsling og overvåking. Frem til 2022 har den kinesiske regjeringen internert minst en million uigurer og andre tyrkisktalende folkegrupper i konsentrasjonsleirer uten siktelse eller dom. I disse leirene blir uigurer utsatt for tortur, tvunget til å avstå fra alle religiøse og kulturelle tradisjoner, tvunget til tvangsarbeid, utsatt for seksuelle overgrep, tvangsabort, tvangssterilisering, tvangsmedisinering og tvungen organhøsting.


Begrepet folkemord er definert i FNs folkemordkonvensjon fra 1948 og Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstol fra 1998. Konvensjonens artikkel II definerer folkemord som en hvilken som helst av følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe ved å: å drepe medlemmer av gruppen å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe


Avtroppende FN-høykomissær for menneskrettigheter, Michelle Bachelet, fastslår i en rapport at den utbredte vilkårlige interneringen av uigurer, kasakhere og medlemmer av andre etniske folkegrupper i Øst-Turkistan kan utgjøre forbrytelse mot menneskeheten. OHCHRs funn er i samsvar med funnene til hundrevis av kinesiske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner. Funnene stemmer også overens med et vell av bekreftende bevis, inkludert vitnesbyrd fra vitner og ofrenes familiemedlemmer, akademisk forskning, satellittbilder og lekkede offentlige dokumenter.


I 2020 ble det avslørt at de siste årene har uiguriske kvinner blitt tvangssterilisert av kinesiske myndighetene, som juridisk defineres som folkemord. Dr. Adrian Zenz fra Victims of Communism Memorial Foundation, skriver i sin rapport at et stort antall uiguriske kvinner i fruktbar alder er tvangssterilisert, og mange er utsatt for tvangsabort. Disse handlingene har som intensjon å ramme folkegruppen uigurer spesifikt, hvor kinesiske myndigheter tar sikte på å forhindre uiguriske fødsler. Den uiguriske fødselsraten falt med 24% mellom 2017 og 2018, i regioner som Hoten og Kashgar har fødselsraten gått ned med mer en 60%.


Den kinesiske regjeringen har lagt til rette for masse overføringer av uigurer fra Øst-Turkistan til fabrikker over hele landet, som tyder på at det er snakk om tvangsarbeid. Uigurene jobber i leverandørkjedene til minst 82 kjente globale merker innen teknologi-, klær- og bil sektorene, inkludert Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony og Volkswagen. Mer enn 80 000 uigurer ble overført fra Øst - Turkistan for å jobbe i fabrikker over hele Kina mellom 2017 og 2019.


I en offisiell PRC-rapport publisert i november 2020 dokumenterer at 2,6 millioner minoritets borgere jobber i gårder og fabrikker i Øst-Turkistan og hele landet. Disse statsstøttede initiativene kalles "overskudds arbeid" og "arbeids overføring". Regjeringen hevder at disse programmene er i samsvar med loven, og at arbeiderne er frivillig engasjert i en samordnet regjeringsstøttet innsats for å lindre fattigdom. Det er imidlertid blitt avslørt, med bevis hentet fra myndigheter og bedrifts kilder, mange arbeidere ikke er i stand til å nekte eller gå bort fra disse jobbene, Dermed er programmene ensbetydende med tvungen overføring av befolkninger og slaveri.


Kina bruker avanserte overvåkingssystemer for å kontrollere uigurer og andre tyrkisktalende minoriteter og analysere deres oppførsel. Fra 2017 startet myndigheten med Innsamling av biologisk informasjoner som blodprøver, fingeravtrykk. Tillegg til f eks. Lydopptak og skanning av irismønster. Videre har myndigheten utført tvang nedlastning av et overvåking app som gir tilgang til å overvåke kommunikasjoner, bilder og SIM- detaljer. Denne informasjonen samles inn i massiv database overvåkningssystem og brukes til å effektivisere myndighetens politiske kontroll. Øst - Turkistan i dag er et av verdens strengeste overvåkede steder. Offentlig sikkerhet utgifter i 2017 i Øst Turkistan var 8,4 milliarder dollar, seks ganger så mye som i 2012. det inkluderer av overvåkingssystemer og interneringsleir.


Tvangsadskillelser av familier har vært et enormt problem i årevis for uigurene særlig siden 2017. Disse interneringssentrene og systematisk undertrykkelse har blant annet forhindret Uiguriske foreldre fra å ta vare på barna sine selv i Kina, og i tillegg gjort det nesten umulig for barna deres i å forlate Kina og gjenforenes med foreldrene til utlandet.


Det kinesisk regimet har revet tusenvis av moskeer i Øst-Turkistan, ifølge australsk tankesima Australian Strategy Policy Institute. Rundt 16 000 moskeer har blitt ødelagt eller skadd mellom 2017 og 2020, om lag 8500 moskeer har blitt fullstendig ødelagt, mest skade har skjedd utenfor storbyene Ürümchi og Kashgar. Den baserer seg på satellittbilder av hundrevis av bedehus og statistiske modeller. Samtidig har nesten tredel av de største hellige stedene for muslimer, inkludert gravplasser og retur for pilegrimsferder, blitt rasert.


Det kinesiske regimets behandling av uigurer er i strid med den kinesiske grunnloven og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Kina beskyldes for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Et uavhengig britisk tribunal konkluderte i desember 2021 med at rapporter om tvang prevensjon og tvangssterilisering av uigurer vitner om forsøk på folkemord. OHCHR rapporten fra august 2022 slår fast at påstander om at det er begått tortur og annen mishandling i interneringsleirene, inkludert tilfeller av seksuell vold, er troverdig. I rapporten heter det også at omfanget av vilkårlig og diskriminerende internering sammen med begrensninger og fratakelse av grunnleggende individuelle og kollektive rettigheter, “kan utgjøre internasjonale forbrytelser, spesielt forbrytelse mot menneskeheten”.


Det internasjonale samfunnet kan ikke sitte på denne grove krenkelsen, som peker på at de alvorligste internasjonale forbrytelser begås. Vi krever en umiddelbar reaksjon:

- Vi krever at den norske regjeringen anerkjenner de grusomhetene begått mot uigurer og andre tyrkisktalende folkegrupper av den kinesiske staten, som folkemord

- Vi krever at den kinesiske regjeringen:

a. opprettholder sine forpliktelser under Folkemordkonvensjonen fra 1948 om hindring og straff av forbrytelsen folkemord

b. stopper folkemordet mot uigurer, kazakher, uzbekere og andre etniske folkegrupper i Øst-Turkistan (aka Xinjiang Uigur Autonom Region)

c. setter fri individer i konsentrasjonsleirene, tvangsarbeidsleirene og statlige barnehjem

d. gjenforener familier og gjenoppbygger moskeer

e. sikrer religionsfrihet


Liste over ungdomspartier som støtter oppropet:

Grønn Ungdom - Pauline Tomren (Internasjonal Kontakt)

Unge Venstre - Ane Breivik (Leder)

Unge Høyre - Håvard Clementz (Sentralstyre)

Fremskrittpartiets Ungdom - Simen Velle (Leder)

Kristelig Folkepartis Ungdom - Jørgen Reymert Jensen (Internasjonalt Ansvarlig)

Sosoalistisk Ungdom - Kaja Yngsdal Hilleren (Internasjonal Leder)

Senterungdommen - Ibrahim Ali (Internasjonal Leder)