Reaksjon på Datatilsynets tilsynssak mot Oslo politidistrikt

Pressemelding fra Den norske Uighurkomiteen, Hongkongkomiteen i Norge,
Den norske Tibet-komité og Norsk Taiwansk Vennskapsforening:

NRK meldte tirsdag kveld at Datatilsynet har åpnet en tilsynssak mot Oslo politidistrikt om lovligheten av politiets bruk av droner. 4. januar 2022 sendte vi en bekymringsmelding om politiets innkjøp av droner fra DJI (tilgjengelig her). Vi registrerer med stor skuffelse at norsk politi fortsetter å benytte disse dronene i sitt arbeide.

Vi orienterte om bakgrunnen for vår bekymring i meldingen fra 2022. Vi gjentar noen av punktene her:

  • I 2019 skrev CNN om faren for at data fra dronene kan komme på avveie, og ende opp hos kinesiske myndigheter. Denne bekymringen ble uttrykt fra Department of Homeland Security.
  • I “Operasjon Due” ble droner fra DJI benyttet som ledd i den brutale undertrykkelsen av uighurer i Øst-Turkistan (Xinjiang), med rapportert aktiv medvirkning fra DJI.
  • I desember 2021 ble DJI ført opp i amerikanske myndigheters sanksjonsliste, begrunnet med faren for at DJI bidrar til den intensive overvåkingen av uighurer.

Datatilsynets formål synes å være kartlegging av politiets bruk for vurdering av lovlighet, samt personvernkonsekvenser og sikkerhetsrisiko ved å benytte droner fra Kina. Som vi forklarte i fjor er det siste også vår bekymring.

Vi vil legge til at Politiets manglende vilje til å ta konsekvensen av de etiske sidene ved å benytte en produsent som har vært involvert i alvorlige menneskerettighetsbrudd, er like alarmerende. Vi håper at Datatilsynet, eller andre representanter for norske myndigheter, også gjør en vurdering av om politiets innkjøp av DJI-droner er brudd på Åpenhetsloven.

I denne sammenhengen vil vi påpeke at da FNs høykommissær for menneskerettigheter besøkte Kina i fjor, ble hun nektet å oppsøke uighurer på eget initiativ. Dette viser at en uavhengig kontroll av bedrifters medvirkning til overgrepene mot uighurer i praksis er umulig å gjennomføre. Dermed må et føre var-prinsipp nødvendigvis gjøre at norske myndigheter, inklusive Politiet, avstår fra å bruke droner fra DJI til overvåkning i Norge.

Politiets rolle i det norske samfunnet tilsier også at det er viktig at bruken av DJI-droner opphører snarest: Dagens praksis vil tære på tilliten til Politiet blant flyktninger fra folkegrupper som er ofre for overgrep der DJI har medvirket i overvåkning.

Bekymringen for at kinesiske myndigheter er villige til å begå overgrep også i Norge er høyst reell: Deres representanter fortsetter å forfølge og trakassere dissidenter langt utenfor Kinas grenser, gjennom blant annet ekstraterritorielle politistasjoner og planting av falske bombetrusler.

Politiets samfunnsansvar er uforenlig med fortsatt bruk av disse dronene.Kontaktpersoner:
Adiljan Abdurihim, Sekretær, Den Norske Uighurkomiteen (sekretariat@uigurene.no)
Arne Melsom, Nestleder, Hongkongkomiteen i Norge (melsom62@gmail.com)
Merethe Lind Jodalen, Daglig leder, Den norske Tibet-komité (info@tibet.no)
Magnus Krogstad Bauer, Leder, Norsk Taiwansk Vennskapsforening (taiwan.norge@gmail.com)