Bli med oss for rettferdighet

Høring på Stortinget

Høring Program

waves

Høringen på Stortinget vil bli holdt den 17. Oktober 2022, og er et felles initiativ fra følgende organisasjoner og politiske partier:

mdg
venstre
krf
sv
utjd
nuc
wuc

Taler

Velkomsttale ved Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne

Tale

Melby, Guri - Leder av venstre

Tale

Ulstein, Dag-Inge - Første vara i Kristelig folkeparti

Tale

Unneland, Andreas Sjalg - Medlem av Sosialistisk Venstreparti

Tale

Adiljan, Abdurihim - Sekretær for Den norske Uighurkomiteen

Tale


Forbrytelser mot menneskeheten, eller folkemord rett og slett


Uansett hvilket begrep vi bruker her, så er sannheten krystallklar, det vil si at det kinesiske regimet har utført en rekke undertrykkende handlinger mot uigurene i flere tiår, særlig i de siste fem årene med masseinternering. Jeg heter Adiljan Abdurihim, og jeg er sekretær for Den norske Uighurkomiteen. Først og fremst, på vegne av Den norske Uighurkomiteen og alle uigurer i Norge, vil jeg si tusen takk til alle som har bidratt med sine insats slik at vi har denne høringen i dag. Helt fra grunnleggelsen i 1949, var Folkerepublikken Kina klar til å herske over de nylig annekterte områdene med sine assimileringspolitikk! Siden 1949 har de stort sett styrt Øst- Turkestan med jernhånd. Fra midten av 2010-tallet bestemte kommunistpartiets ledelse seg igjen for å intensivere assimilasjonspolitikkene overfor uigurene og andre tyrkiske folk. Målet var å skape en homogen kulturell og nasjonal identitet. Et av de statsgodkjente tiltakene for å nå dette målet er masseinterneringen av uigurer og andre tyrkiske muslimer (anslagene varierer fra én til tre millioner mennesker). Dette er den største interneringen av etniske og religiøse minoriteter siden andre verdenskrig. De blir tvangssendt til såkalt omskolerings- yrkesfaglige opplæringssentre, dvs. interneringsleirer, og der utsettes de for: Politisk indoktrinering, gjentatt påtvungen selvbekjennelse om “forseelser” de skal ha begått, stressposisjoner, fysiske, seksuelle og verbale overgrep, sultrasjoner, søvn- og matdeprivasjon, forferdelige sanitære forhold, tvangsmedisinering, tortur, tvangsarbeid, og til og med voldtekt. Det finnes overveldende bevis på at det kinesiske regimet har begått forbrytelser mot menneskeheten. Dette bevismaterialet inkluderer informasjon hentet fra myndighetenes nettsider og lekkede konfidensielle direktiver og dokumenter fra kommunistpartiet. I ett tilfelle er det et dokument klassifisert som topphemmelig som inneholder tre av Xi Jinpings taler. Bevismaterialet inkluderer også offentlige anbud og kontrakter for utbygging av interneringsleirer i ulike deler av Øst-Turkestan, satellittbilder som viser den spatiale og temporale utbyggingen av interneringsleirer, intervjuer med tidligere internerte, omfangsrike nyhetsrapporter, og forskningsartikler. I dag har NGO Forum, nemlig følgende ideelle organisasjoner sendt den offisielle fellesuttalelsen til utenriksdepartementet: Den norske Helsingforskomité, Amnesty International Norge, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, The Human Rights House Foundation, Det norske menneskerettighetsfond, Rafto Stiftelsen, FN- sambandet, Human-Etisk Forbund, og Stefanusalliansen. Denne fellesuttalelsen sier at Norge alene eller i samarbeid med en gruppe likesinnede demokratiske stater bør ta ytterlige initiativer og tiltak til å adressere de elendighetene uigurene er blitt utsatt for. Syv av ni Ungdomspartier--Grønn Ungdom, Unge Venstre, Unge Høyre, Fremskrittspartiets Ungdom, Kristelig Foklepartis Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen--uttrykker sine bekymringer for den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Øst-Turkistan, og de ber den norske regjeringen og Stortinget om å offisielt anerkjenne undertrykkelsen og behandlingen av uigurer som et folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Den norske Uighurkomiteen mener at Norge bør påta seg en mer aktiv rolle i å adressere den alvorlige situasjonen i Øst-Turkestan. Vi kan bruke mere tid til å diskutere hvilket begrep som beskriver presist hva det kinesiske regimet holder på med i Øst-Turkestan, men millioner av uskyldige uigurer lider blant annet urett, døden, vilkårlige internering, tortur, og denne listen fortsetter. Det er kanskje ikke massedrap-på-stedet-type folkemord, men likevel er sluttresultatet det samme.

Muetter, Iliqud - Prosjekt forsker i UTJD

Tale


Kjære alle sammen, Velkommen til denne Stortingshøringen om situasjonen av Uighurer i Øst Turkistan. Mitt navn er Muetter Iliqud og er forsker ved forskningsprosjektet Uyghur Transitional Justice Database (UTJD). Det er en glede for meg å være her i dag. Uyghur Transitional Justice Database (UTJD) er et pågående prosjekt som fokuserer på registreringen av de forsvunne og utenrettslige internerte uigurene i Øst-Turkistan. Vi bygger en omfattende database for å dokumentere de pågående grusomhetene som det kinesiske kommunistpartiet har begått mot uigurene siden revisjonen av lovgivningen i 2017 som tildelte spesielt rett til lokale myndighetene til å «utdanne og transformere» folk påvirket av ekstremisme ved såkalte “yrkesopplæringssentre”, også kjent som konsentrasjonsinterneringsleirr i det internasjonale samfunnet. Etter okkupasjonen av Øst-Turkistan i 1949, har Kina jobbet med å gjøre uigurene til «gode kinesiske borgere», og siden 2014 har dette innebåret å sette millioner av uigurere og andre etniske folkegrupper i såkalte «omskoleringsinterneringsleir». Dette er den største interneringen av etniske og religiøse minoriteter siden andre verdenskrig. De tvangssendes til sentre for såkalt «omskolering/yrkesfaglig trening» dvs. interneringsleir. Der utsettes de for: Politisk indoktrinering, gjentatt påtvungen selvbekjennelse om «forseelser» de skal ha begått, å bli holdt i stressposisjoner, fysiske, seksuelle og verbale overgrep, sultrasjoner, mangel på mat og søvn, forferdelige sanitære forhold, tvangsmedisinering og tortur. Det pågående forbrytelsene mot uigurer er et resultat av en rekke kumulative overgrep, som strekker seg fra innsamling av biometrisk data av uigurske innbyggere, tildele regjeringsansatte til å overvåke uigurske familier gjennom den såkalte «etnisk enhetskampanjen», ødeleggelse av uigurske kulturarv, moskeer, språk og litteratur – alle grunnlaget for uigurenes identitet. Kriminalisering av uigurenes religionsutøvelse, etablering og utvidelse av interneringsleir på tvers av alle befolkede områder i regionen, omfattende bruk av uigurske tvangsarbeider i et bredt spekter av leverandørkjeder over hele Kina. Systematisk tvangssterilisering og tvangsabort av uigurske kvinner i fruktbar alder, utbredt voldtekt og seksuelle overgrep, og tvangsseparasjon av uigurske barn fra deres forsvunne foreldre til statelige barnehjem. Alle disse sammenhengende og sammensatte handlingene viser den kinesiske statens klare intensjon om å ødelegge uighurfolket som helhet. UTJD samler inn data om denne forfølgelsen og produserer rapporter basert på våre innsamlede materieller. Metodologien varer fra nettbaserte informasjonsplattformer, vitnesbyrdet gitt av familiemedlemmer, venner og kolleger til de internerte, media reportasjer og lekkede regjeringsdokumenter og telekommunikasjon. Ifølge vår siste statistikk har vi identifisert mer enn 6000 ofre som har vart savnet, internert i leiere, utenrettslig fengslet og dømt, eller døde i interneringsleiren. Kina begrunner interneringsleiren i Øst Turkistan som «omskolering» eller «yrkesopplæringssenter». UTJDs statistikk analyser viser tvert imot denne påstanden, flertallet av de internerte har studert i høyere utdanning og yrkesopplæring. Gjennomsnittsalderen på de internerte i datasettet vårt er 42, noe som viser at flertallet av dem normalt ikke ville vært påmeldt i slike "jobbtreningsprogrammer". Utgivelsesraten er på et meget lavt nivå med 4.1%. Disse funnene sier mye om usannhetene av regimets interneringskampanje. Dessuten har satellitt senteret vårt dokumentert geo-lokasjoner av 234 «interneringsleir, 257 fengsler og forvaringssentre, 92 fengselsgårder tilknyttet til tvangsarbeid. Det er noen forferdelige funn blant denne statistikken. 1) Totalt har 147 interneringsleir tvangsarbeidsfabrikker inne i eller i nærheten av interneringsleir 2) 67 interneringsleir har svært høyt sikkerhetsnivå, som fengsler 3) Minst 42 interneringsleir har krematorium som ligger innenfor 10 km 4) Totalt 147 fengsler og interneringsleir ble nybygd eller utvidet i løpet av 2017-2020, noe som betyr at de eksisterende interneringsleir ikke hadde mer kapasitet for massearrestasjoner i Øst-Turkistan siden 2017 Uavhengige folkets domstoler og parlamenter rundt omkring i verden har i økende grad anerkjent massgrusomhetene begått mot det uigurske folket som folkemord og forbrytelse mot menneskeheten. Gitt at alle kanaler til rettferdighet og ansvarlighetsmekanismer er utestengt, må det internasjonale samfunnet og nasjonale myndigheter tale for ofrene og oppfylle sine forpliktelser under folkemordskonvensjonen fra 1948. reaksjonene fra det internasjonale samfunnet, med hensyn til deres politiske og økonomiske beslutninger, vil vise oss hvor mye de vedtar folkeretten i praksis. Takk for meg.

Adrian, Zenz PH.D - Senior stipendiat og direktør i Kinastudier

Tale

Sir Geoffrey - Leder i nemda

Tale

Dolkun Isa

Dolkun Isa - President av the World Uyghur Congress

Tale

Ikke se bort- gjør noe!

Amnesty International Norway
Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH)
The Rafto Foundation for Human Rights
Stefanus Alliance International
The Human Rights House Foundation (HRHF)
The Norwegian Helsinki Committee (NHC)
The Norwegian Humanist Association
The Norwegian Human Rights Fund (NHRF)
The UN Association of Norway
Pen Norway
Les uttalelse

FELLES UTTALELSE: KINA BEGÅR ET FOLKEMORD MOT UIGURER OG ANDRE MINORITETSGRUPPER I ØST-TURKISTAN (XINJIANG)

Les felles uttalelse

Folkemordet på uigurene: Kalde fakta for deg som har dårlig tid.

waves

Øvrige arrangementer

Nedenfor ligger oversikt over hele planen for dagen for høringen på stortinget, inkluder andre arrangementer

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
Høring på stortinget 10.00 - 12.30 Stortinget - Eidsvolls plass.
Les mer her om arrangementet
Info Stand 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 10.00 - 15.00 Eidsvolls plass
Demonstrasjon 10.00 - 15.00 Eidsvolls plass
Frokost Seminar 8.30 - 9.30 Litteraturhuset
Les mer her om arrangementet

Info om høringen

info @ uigurene.no