doppa_balilar

Om Den norske Uighurkomiteen

I Norge bor det i dag ca. 2500 uigurer. De fleste, men ikke alle, er organisert i Den Norske Uigurkomiteen, som ble stiftet i 2003. Den Norske Uigurkomiteen er i samarbeid med World Uyghur Congress, der Rabiya Kadeer er spirituell president og Dolkun Isa er president.

Både World Uyghur Congress og Den Norske Uigurkomiteen har vedtektsfestet å jobbe med fredelige og ikke-voldelige midler for å oppnå respekt for egen kultur, demokratisering og selvstyre i Øst Turkistan, innenfor rammen av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. “Den Norske Uigurkomiteen er engasjert i fredelige aktiviteter kun, og er en sterk motstander av enhver form for terror eller vold,” står det i komiteens vedtekter.

Komiteens hovedmål er i følge vedtektene å forsvare rettighetene og interessene til uigurer som bor i Norge, å øke gjensidig forståelse og vennskap mellom uigurer og norske myndigheter og mellom uigurer og den norske befolkningen, å spre informasjon om historien, kulturen og den tragiske dagens situasjon for uigurer til norske myndigheter og til den norske befolkningen, samt å arbeide for en bedre internasjonal forståelse for uigurenes sak.

Komiteen arbeider også for harmoni og vennskap mellom alle uigurer som bor i Norge, basert på det faktum at de alle har felles interesser som medlemmer av samme etniske gruppe, for å beskytte og styrke identitet og egenart til norsk uigurer. Integrering arbeid og veiledning av uigurer i sosiale og politiske saker en av de viktige mål til komiteen.

Organisasjonen arrangerer møter og fester for norske uigurer, arrangerer fotballkamper mellom uiguriske ungdom fra Norge og uiguriske ungdommer fra andre land, og andre sosiale aktiviteter, tar kontakt med norske myndighetene om uigurenes situasjon, hjelper uiguriske asylsøkere, og arrangerer demonstrasjoner og minnemarkeringer rettet mot det kinesiske regimet, alltid med fredelige midler.

Den Norske Uigurkomiteen har egen ungdomsavdeling og eget avdeling for kvinner, men alle har samme rettigheter i hovedorganisasjonen, uansett alder og kjønn

Styre

Følgende er styre av Den norske Uighurkomiteen.

Styreleder

Bahtiyar Ømer

Styreleder

Styreleder av Den norske Uighurkomiteen for år 2017-2021

Neste leder

Perhat Yakup

Nesteleder

Nesteleder til Den norske Uighurkomiteen for år 2017-2021.

Inspektør

Ømersjan Bakiev

Inspektør

Valgt i styre til Den norske Uighurkomiteen for år 2017 - 2021

Screen Shot 2018-10-14 at 12.42.34

Helchem Mamatimin

Økonomi

Styremedlem av Den norske Uighurkomiteen for år 2017-2021

Screen Shot 2018-10-14 at 12.40.49

Semet Abla

Rådgiver

Rådgiver til Den norske Uighurkomiteen for år 2017-2021.

men

Adiljan Abdurihim

Sekretær

Sekretær til Den norske Uighurkomiteen for år 2017 - 2021

WhatsApp Image 2019-05-02 at 08.33.43

Benjamin Telet

Økonomi avdelingen

Styremedlem til Den norske Uighurkomiteen for år 2019-2021.

Screen Shot 2018-10-14 at 12.31.45

Rena Tursun

Økonomi

muetter

Muetter Musa

Sekretær Avdelingen,  Kommunikasjon ansvarlig

Styremedlem til Den norske Uighurkomiteen for år 2018 - 2021

36237911_2110416235873231_5081283895597465600_n

Umaj Gapparova

Ungdom Aktivist

NUK_LOGO

Tumaris Abdusemet

Ungdom Aktivist

Frivillig siden Oktober 2018. Jobber i sekretariat avdelingen.

Screen Shot 2018-10-15 at 22.24.00

Pezilet Yakup

Ungdom Aktivist

Frivillig siden August 2018. Jobber i sekretariat avdelingen.

Frivillig siden November 2018. Jobber i sekretariat avdelingen.

Bli med...

Vi er alltid etter frivillige som vil bidra for menneskerettigheter, ytrings og religionsfrihet i Øst-Turkistan.