doppa_balilar

Om Den norske Uighurkomiteen

I Norge bor det i dag ca. 1000 uigurer. De fleste, men ikke alle, er organisert i Den Norske Uigurkomiteen, som ble stiftet i 2003. Den Norske Uigurkomiteen er knyttet til World Uyghur Congress, der Rabiya Kadeer er president. Semet Abla i Den Norske Uigurkomiteen har i mange år vært en av organisasjonens visepresidenter og ansvarlig for ungdomsarbeidet

Både World Uyghur Congress og Den Norske Uigurkomiteen har vedtektsfestet å jobbe med fredelige og ikke-voldelige midler for å oppnå respekt for egen kultur, demokratisering og selvstyre i Øst Turkistan, innenfor rammen av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. “Den Norske Uigurkomiteen er engasjert i fredelige aktiviteter kun, og er en sterk motstander av enhver form for terror eller vold,” står det i komiteens vedtekter.

Komiteens hovedmål er i følge vedtektene å forsvare rettighetene og interessene til uigurer som bor i Norge, å øke gjensidig forståelse og vennskap mellom uigurer og norske myndigheter og mellom uigurer og den norske befolkningen, å spre informasjon om historien, kulturen og den tragiske dagens situasjon for uigurer til norske myndigheter og til den norske befolkningen, samt å arbeide for en bedre internasjonal forståelse for uigurenes sak.

Komiteen arbeider også for harmoni og vennskap mellom alle uigurer som bor i Norge, basert på det faktum at de alle har felles interesser som medlemmer av samme etniske gruppe, for å beskytte og styrke identitet og egenart til norsk uigurer.

Organisasjonen arrangerer møter og fester for norske uigurer, arrangerer fotballkamper mellom uiguriske ungdom fra Norge og uiguriske ungdommer fra andre land, og andre sosiale aktiviteter, tar kontakt med norske myndighetene om uigurenes situasjon, hjelper uiguriske asylsøkere, og arrangerer demonstrasjoner og minnemarkeringer rettet mot det kinesiske regimet, alltid med fredelige midler.

Den Norske Uigurkomiteen har egen ungdomsavdeling og eget avdeling for kvinner, men alle har samme rettigheter i hovedorganisasjonen, uansett alder og kjønn

Styre

Følgende er styre av Den norske Uighurkomiteen.

Bahtiyar Ømer

Styreleder

Styreleder av Den norske Uighurkomiteen for år 2017-2021

Perhat Yakup

Nesteleder

Nesteleder til Den norske Uighurkomiteen for år 2017-2021.

Ømersjan Bakiev

Inspektør

Valgt i styre til Den norske Uighurkomiteen for år 2017 - 2021

Helchem Mamatimin

Økonomi

Styremedlem av Den norske Uighurkomiteen for år 2017-2021

Semet Abla

Rådgiver

Rådgiver til Den norske Uighurkomiteen for år 2017-2021.

Adiljan Abdurehim

Sekretær

Sekretær til Den norske Uighurkomiteen for år 2017 - 2021

Pategul Ghopur

Kvinner og Barn

Styremedlem til Den norske Uighurkomiteen for år 2018-2021.

Rena Tursun

Økonomi

Styremedlem til Den norske Uighurkomiteen for år 2018 - 2021

Bli med...

Vi er alltid etter frivillige som vil bidra for menneskerettigheter, ytrings og religionsfrihet i Øst-Turkistan.