Valg 2024

Valg til styre

Valget til styret i den norske Uyghurkomiteen skal finne sted på Moss kultursenter i Moss. På grunn av koronatiden og andre politiske prioriteringer ble valget utsatt. Vi håper det nye styret som skal velges i mai vil fortsette den svært viktige jobben for komiteen og følge opp arbeidet med de politiske organene og flere departementer i regjeringen. Flere med god kunnskap i språk, spesielt den nye generasjonen som har vokst opp i Norge, bør engasjere seg i arbeidet. Det nåværende styret har gjort mye, og flere samarbeidsprosjekter krever personer som forstår demokratiske styringssystemer og kan opprette god kommunikasjon med partnere.

 

Sted: Øisteins gate 3, 1511 Moss

Tid: 11. mai 2024 (Lørdag) kl 14:00