Kommunikasjonsansvarlig for Uighurkomiteen Trekker Seg: En Takk og Ønske om Lykke

Det er med tungt hjerte vi kunngjør at Muetter Iliqud har trukket seg fra sin rolle som kommunikasjonsansvarlig for Uighurkomiteen. Hennes urokkelige innsats og engasjement i menneskerettighetsarbeidet har vært inspirerende og avgjørende i kampen for rettferdighet og bevissthet rundt uigurernes situasjon.

Gjennom dedikasjon har hun bidratt til å kaste lys over den pågående krisen og utfordringene som uigurene står overfor. Hennes arbeid har vært en kilde til håp og styrke for dem som kjemper for rettferdighet og menneskerettigheter over hele verden.

Vi ønsker å takke Muetter for hennes utrettelige innsats, mot og lidenskap for saken. Hennes bidrag har vært uvurderlig, og hennes fravær vil bli følt dypt. Vi ønsker henne lykke til videre i sine fremtidige innsatsområder og oppfordrer andre til å følge hennes eksempel ved å fortsette å kjempe for menneskerettigheter og rettferdighet overalt.