Kinesiske hackere angrep billettsalget for Rabiya Kadeers film

Rapporten under­bygger også at det var kinesisk etter­retning som i forrige måned leste gjennom samtlige artikler på nettsiden Frie Ytringer fra nettadresser i Beijing. Frie Ytringer publi­serer ofte kritiske artikler om Kina og har lenge fokusert på den kinesiske under­tryk­kelsen av det okkuperte Øst Turkistan. I følge den ameri­kanske rapporten har Kina over 30.000 personer involvert i å overvåke personer som bruker internett i Kina, samt andre organi­sa­sjoner som utvikler Cyber War våpen og forsvar.…

Les mer Kinesiske hackere angrep billettsalget for Rabiya Kadeers film

Advarer Taiwan mot å stole på Kina

Advar­selen kom under en bankett i Washington forrige lørdag i regi av Taiwanese Association of America. Kadeers tale ble møtt med ovasjoner, skriver Taipei Times. Den uigurske lederen, som flere ganger er foreslått som vinner av Nobels Fredspris, fortalte at hun nylig var blitt nektet visum til Taiwan etter at den taiwanske admini­stra­sjonen ga etter for press fra Kommunist-Kina, sannsyn­ligvis på grunn av gode økonomiske forbin­delsene mellom Kommu­nist­dik­ta­turet og den demokra­tiske Repub­likken Kina (Taiwan). “Taiwan…

Les mer Advarer Taiwan mot å stole på Kina

USA bekymret for manglende religions­frihet i Kina

Rapporten har også sitert en FN-kilde som forteller at Kina nylig tvang tre tibetanske buddhister, inkludert en munk, tilbake til Kina fra Nepal. Rapporten, som vurderer religions­frihet i alle verdens land, omfatter en periode som begynte i juli 2009 til slutten av juni 2010. Kina, sammen med Iran, Myanmar, Nord-Korea, Saudi-Arabia, Sudan og Usbek­istan, forble oppført som land av «særlig bekymring.”

Les mer USA bekymret for manglende religions­frihet i Kina

Kineserne under­graver språket i okkuperte områder

Uigurene mener at den kinesiske regje­ringen fører en politikk som under­graver den språklige basisen for uigursk kultur. Kineserne hevder at de fører en tospråklig politikk, noe  Uyghur American Association mener kun er en fasade for å gi det inter­na­sjonale samfunn et inntrykk av at de respek­terer ulike kulturer, samtidig som de under­graver uigurenes kultu­relle særpreg. For mens begrepet ”tospråklig” brukes, fremmer de kinesiske tjeneste­mennene i det okkuperte Øst Turkistan bare bruk av kinesisk innen utdanning…

Les mer Kineserne under­graver språket i okkuperte områder

Uigurske bønder kjemper for markedsøkonomi

25 bønder reiste til Beijing for å legge frem klagen for et offentlig kontor som mottar klager, men ble bedt om å reise tilbake til Xinjang provinsen, som er kinesernes navn på det okkuperte området, og legge frem sin sak for de lokale myndig­hetene. Men det har bøndene gjort tidligere. Gruppen reiste til hoved­staden i Kina for seks dager siden etter å ha appellert avgjø­relsen til de lokale myndig­hetene syv ganger siden juli, uten å…

Les mer Uigurske bønder kjemper for markedsøkonomi

UIGURENE – HVEM ER DE? – Nynorsk

Befolkningsgruppa frå byrjinga er ikkje kinesere i dette området, men sentralasiatiske tyrkera, kalt uigurer. Da Kina okkuperte Øst-Turkistan i 1949 og gjorde landet om til ein kinesisk provins, Xinjiang, bodde det kun 200 000 kinesere i dette området. I dag bor det 7,49 millioner etniske kinesere her, mot 8,68 millioner uigurer, samt ein del andre muslimske befolkningsgrupper. I følge kinesiske kilder. Uigurske kilder meiner at den uigurske befolkninga er på rundt 20 millioner. Uigurene snakker…

Les mer UIGURENE – HVEM ER DE? – Nynorsk

UIGURENE – HVEM ER DE? – NYNORSK

Befolkningsgruppa frå byrjinga er ikkje kinesere i dette området, men sentralasiatiske tyrkera, kalt uigurer. Da Kina okkuperte Øst-Turkistan i 1949 og gjorde landet om til ein kinesisk provins, Xinjiang, bodde det kun 200 000 kinesere i dette området. I dag bor det 7,49 millioner etniske kinesere her, mot 8,68 millioner uigurer, samt ein del andre muslimske befolkningsgrupper. I følge kinesiske kilder. Uigurske kilder meiner at den uigurske befolkninga er på rundt 20 millioner. Uigurene snakker…

Les mer UIGURENE – HVEM ER DE? – NYNORSK

UIGURENE – HVEM ER DE? – Bokmål

Den opprinnelige befolkningsgruppen i dette området er ikke kinesere, men sentralasiatiske tyrkere, kalt uigurer. Da Kina okkuperte Øst-Turkistan i 1949 og gjorde landet om til en kinesisk provins, Xinjiang, bodde det kun 200 000 kinesere i dette området. I dag bor det 7,49 millioner etniske kinesere her, mot 8,68 millioner uigurer, samt en del andre muslimske befolkningsgrupper. I følge kinesiske kilder. Uigurske kilder mener at den uigurske befolkningen er på rundt 20 millioner. Uigurene snakker…

Les mer UIGURENE – HVEM ER DE? – Bokmål