Markering av 2009 Urumchi massakren i Øst-Turkistan.Årsdagen av Urumchi Massakren skal holdes i Oslo. Demonstrasjon toget skal samles opp foran Østbanehallen kl 13:00 og marsjere mot Stortinget hvor det skal leses opp appeal. Demonstranter, senere skal gå videre til Nobels fredssenter. Det skal deles ut flyers.