Takknemlighet og vemod til Semet Abla

Det er med en blanding av takknemlighet og vemod at vi i dag tar farvel med en av våre mest dedikerte og inspirerende medlemmer av Den norske Uighurkomiteen, Semet Abla. Som avtroppende seniorrådgiver og en av grunnleggerne av vår komite har Semet vært en urokkelig støtte og en kraftig stemme for rettferdighet for uigurene.

Gjennom årene har Semet vært en kilde til visdom, mot og inspirasjon for oss alle. Hans lidenskap for å løfte frem uigurenes sak har vært en drivkraft for vårt arbeid, og hans engasjement har vært en påminnelse om hvorfor vi fortsetter å kjempe for menneskerettighetene til uigurene, både i Øst-Turkestan og globalt.

Som seniorrådgiver har Semet vært en uvurderlig ressurs, og hans innsikt og råd har veiledet oss gjennom utfordrende tider. Hans erfaring og kunnskap har vært avgjørende for utviklingen av våre strategier og tiltak.

Som medstifter av Den norske Uighurkomiteen har Semet vært med på å forme vår organisasjon fra begynnelsen. Hans visjon og engasjement har vært bærebjelker i vårt arbeid, og hans arv vil leve videre i alt vi gjør.

På vegne av alle medlemmer av Den norske Uighurkomiteen vil vi takke Semet for hans utrettelige innsats, hans inspirerende lederskap og hans ubøyelige dedikasjon til saken. Vi er dypt takknemlige for hans bidrag, og vi vet at hans innflytelse vil fortsette å prege vårt arbeid i årene som kommer.

Semet, du vil bli dypt savnet, men din arv vil leve videre i våre hjerter og i alt vi gjør for å kjempe for rettferdighet og frihet for uigurene.

Vi ønsker deg lykke til videre.

Med varme hilsener, NUK