Pris til Aiman Umarova for Kampen for Trosfrihet og Menneskerettigheter

13 mai deltok styrelederen for Uighurkomiteen, Helchem Mamatimin, i prisutdelingen arrangert av Stefanusalliansen. Årets Stefanuspris ble tildelt Aiman Umarova for hennes enestående innsats i kampen for trosfrihet og menneskerettigheter. Hun har blant annet forsvart personer som flykter fra folkemord i Øst-Turkestan, inkludert Sayragul Sauytbay.

Kamp for de Forfulgte

Umarova har jobbet med saker der religiøs praksis ikke er godkjent av myndighetene. Dette inkluderer aktiviteter som forbudte bønner, gudstjenester, trosopplæring av barn, og deling av religiøse budskap.

Oppfordring til Forandring

Under prisutdelingen ble gjestene oppfordret til å signere et brev til Kasakhstans ambassadør i Norge, Adil Tursunov, som ber om at Kasakhstan stopper rettsforfølgelsen av personer som praktiserer sin tro fredelig. Dette kravet støttes av Kasakhstans signering av artikkel 18 i FNs menneskerettserklæring.

Tro på Bedring

Umarova har risikert arrestasjon for å påpeke rettslige feil, men fortsetter sin kamp for de forfulgte med håp om forbedringer. Hennes arbeid gir en viktig påminnelse om verdien av å kjempe for rettferdighet og frihet.