Demonstrasjon foran kinesiske ambassaden i Oslo

Uigurene i Norge har markert årsdagen av den offisielle okkupasjonen av Øst-Turkestan, Tibet og Inner-Mongolia. 1.10.1949 Mao har innlemet vårt land til Kina. Kinesiske nasjonal dagen er ansett som begynnelse av undertrykkelse i Øst-Turkestan. Eskaleringen gikk så pass høyde punkter at siden 2017 Kina har forbyd undervisningen i uigurisk språk, religionen forbys, over en million uigurer ifølge offisielle rapporter fra FN og mer tre millioner uigurer og andre minoriteter holdes uten noe rettslig grunn i så kalte politiske leirene.

Rundt 80 uigurer har samlet seg foran kinesiske ambassaden kl 14:30 for å vise sin avsky til kinesiske myndigheter som utfører brutalitet til uigurer i hjemlandet. De fleste uigurer i Øst-Turkestan som har slektninger i utlandet straffes med å plassere dem uten noe rettslig grunn til så kalte politiske omskoleringsleir.

Etter slag ord foran ambasseden lederen til Den norske Uighurkomiteen Bahtiyar Ømer har levert offisielt brev til kinesiske ambasseden med krav om umidlerbart løslattelse av uskyldige uigurer fra leirne og stans av brutaliteten i Øst-Turkestan.

Kina har feilet som et stat å beskytte sine borgere gjennom kinesisk grunnlov. Kina må slutte undertrykkelsen av uskyldige uigurer i Øst-Turkestan. Kina må frigjøre alle uigurer som holdes i de grusomme konsentrasjonsleir og fengsler.  Kina må slutte forbrytelse på grunnleggende menneskerettigheter, ytringsfrihet og religionsfrihet.

– Bahtiyar Ømer, Styreleder for Den norske Uighurkomiteen.

01.10.2018 ble det sendingen på NRK Radio om dagens situasjon av uigurer. Sekretær til Den norske Uighurkomiteen snakker om hverdagen uigurer må leve i utlandet. Dette du kan høre på linken nedenfor. Spor ca. 31 minutt av programmet.

https://radio.nrk.no/podkast/her_og_naa