Forbyr minoritetsspråk i skolen

Kinesiske myndigheter i den nordvestlige regionen Xinjiang har forbudt bruk av etniske minoritetsspråk i skolene i minst en del av regionen, melder Radio Free Asia. Et nylig direktiv sendt ut av det lokale utdanningsbyrået til skolene forbyr bruken av lærebøker eller undervisningsmaterialer skrevet på språkene til den uiguriske urbefolkningen i det okkuperte Øst Turkistan (Xinjiang provinsen) og andre etniske minoritetsgruppers språk.

«Bruken av alle uiguriske lærebøker og undervisningsmateriell må avsluttes over hele linjen,» heter det i direktivet som Radio Free Asia har fått en kopi av. Lærematerialer på uigurisk som i dag finnes på skolene må forsegles og gjemmes bort, heter det i dokumentet fra utdanningsavdelingen til den regionale regjeringen.

«All bruk av etniske minoritetsspråklige oversettelser av obligatoriske nasjonale tekster må avsluttes umiddelbart», heter det videre. Skoler som overser de nye reglene ved å fortsette å bruke etnisk minoritetsspråklig materiale, vil bli rapportert til «et høyere regjeringsnivå», trues det med. En sentral tjenestemann i Xinjiang bekrefter dokumentets ekthet overfor Radio Free Asia, og sier at «bruken av alle uiguriske lærebøker og undervisningsmateriale i språk og litteratur er opphørt.»

Den kinesiske regjeringens offisielle politikk har vært, og er fortsatt, at den respekterer språket og kulturen til regionens etniske minoriteter, men i praksis har de fine ordene ikke vært fulgt opp de siste årene. Undervisningen i fysikk, kjemi og mat har allerede foregått kun på kinesisk i lang tid, opplyser en lokal beboer til Radio Free Asia. Nå forsvinner også alle andre uigurisk lærebøker fra skolene i det okkuperte Øst Turkistan, der halvparten av befolkningen er uigurer.

 

Legg igjen en kommentar