Ilham Tohti må settes fri.

SIVILSAMFUNNET OG MENNSKERETTIGHETER AKTIVISTER, AKDEMIKERE, FORSKERE KREVER UMIDDELBART LØSLATELSE AV UIGURISKE PROFESSOR ILHAM TOHTI DØMT LIVSTID AV KINESISKE MYNDIGHETER.

På fem års jubileum for arrestasjonen av Uigur-professor Ilham Tohti, ber det sivile samfunn at Kina skal gi sin umiddelbare løslatelse og ivareta oppfordringer til utgivelse av et utall av Uigur-lærere som for tiden blir arrestert.

Ilham Tohti, en uigur-økonom, forfatter og professor, grunnla nettsiden «Uighurbiz.net» i 2006 for å fremme forliket mellom ugurer og Han-kineserne, men ble arrestert 15. januar 2014. Til tross for FNs Arbeidsgruppe om vilkårlig internering finner han sitt frihetsberøvelse For å være vilkårlig i mars 2014 ble Tohti dømt til livstid i fengsel i september samme år på grunn av «separatisme» etter bare en to-dagers prøveperiode.

Den juridiske prosessen som involverte Tohti ble møtt med betydelige problemer hele tiden. Hans advokater var ikke i stand til å møte ham i seks måneder etter den første anholdelsen, hans forsvarsteam ble ikke forsynt med fullstendig bevis fra anklageren, og heller ikke deres anmodede vitner fikk lov til å vitne under forsøket.

Professor Ilham Tohti, i en årrekke, kritiserte undertrykkende politikk mot uigurene og skrev mye om konstruktivt tilnærminger for å overvinne ulik behandling mellom etniske grupper. Han kalte spesielt for dialog og forsoning, ved å bruke sin webplattform som hovedbil.

Ilham har betjent sin levetid siden desember 2014 ved Urumqi’s nr. 1 fengsel. Siden da har han fått besøk av nær familie hver tredje måned og begrenset til en time. Kompliserende dette har vært hans fortsatte frihetsberøvelse i Urumqi, til tross for sin familie som bor i Beijing – et sannsynlig straffeflyt fra Beijing. ChinaChange har notert at Tohti har blitt holdt i ensom innringelse til minst tidlig i 2016 og har blitt nektet retten til å kommunisere med familie og venner bortsett fra minimale besøk.

ChinaChange rapporterte også at Tohti 25-årige niese fra Atush ble dømt i begynnelsen av 2016 til ti års fengsel for å ha bilder av ham og to artikler om ham av Radio Free Asia på sin mobiltelefon.

Syv av elevene hans (Perhat Halmurat, Shohret Nijat, Luo Yuwei, Mutellip Imin, Abduqeyum Ablimit, Atikem Rozi og Akbar Imin) forblir i fengsel på separatismebyrå, men deres oppholdssted og forhold forblir ukjente.

På den tiden sto Ilham saken som et advarselsskudd rettet mot uyghur intellektuelle og aktivister i Kina mer bredt. Den kinesiske regjeringen har tydeligvis unnlatt å gi råd og driver nå et av de mest påtrengende overvåkingslandene i verden, mens det tilfeldigvis låser opp uyghurene, kazakhene og kirgisistan i politiske indoktrinasjonsanlegg. Estimater av nummeret tilbakeholdt varierer fra flere hundre tusen til godt over en million.

Sammen med byggingen av leirene har det blitt fanget flere hundre flere Uyghur-lærere og forfattere i regionen. Bemerkelsesverdige lærde tilbakeholdes blant annet professor Rahile Dawut, en respektert spesialist på Uyghur-kulturen; professor Halmurat Ghophur, en fremtredende medisinsk forsker; Gheyret Abdurahman, nestleder for lingvistikkavdelingen ved Akademiet for samfunnsvitenskap i Xinjiang; Qurban Mamut, en forfatter og magasinredaktør; Abdulqadir Jalaleddin, en litteraturprofessor ved Xinjiang Pedagogical University; og Askar Yunus, en fremtredende historiker av det kirgisiske etniske samfunn, blant mange andre.

Vi, undertegnede, krever derfor løslatelse av Ilham Tohti, samt alle de forskerne som er villig til å bli arrestert i politiske indoktrineringsfasiliteter.

liste av de signerte parter kan finnes her.
https://www.uyghurcongress.org/en/?p=37092