Kina bygger krematorier for å ødelegge uigurenes begravelsestradisjoner

Kina har de siste årene trappet opp ødeleggelsen av kulturen og tradisjonene til den uiguriske urbefolkningen i det okkuperte Øst Turkestan. Hver tiende uigur i det okkuperte landet (i dag Xinjiang provinsen i Kina) har til nå vært innesperret i konsentrasjonsliknende omskoleringsleier, og nå bygges det ut et nettverk av krematorier i området. Hensikten synes å være å forhindre de hovedsakelig muslimske uigurenes tradisjonelle begravelsesmetoder.

Provinsregjeringen har mellom mars 2017 og februar 2018 satt av mellom 5 og 10 millioner yuan, (ca. 760 000 til 1,52 millioner dollar) til å bygge gravsteder med krematorier, ifølge informasjon lagt ut på den offisielle nettsiden til Xinjiang Production and Construction Corps, skriver Radio Free Asia.

Noen lik av personer som er omkommet i omskoleringsleirene er allerede sendt til et av krematoriene.

«Det ser ut til at trenden for fremtiden vil være kremering i stedet for begravelse,» sier en kinesisk tjenestemann til Radio Free Asia. «Regjeringen ber folk, uavhengig av etnisk bakgrunn eller religion, å velge kremering fremfor begravelse, fordi landet i Xinjiang er begrenset i størrelse, og også for å beskytte miljøet og skape mer grønt land.»

Kinesiske tjenestemenn har tidligere sagt til Radio Free Asia at de nye begravelsesstedene hjelper dem med å overholde de «fire forskjellige ordrene», og refererer til retningslinjer for styringen av provinsen som har til hensikt å fremme «kinesisk stil-religion», oppmuntre beboere til selvrapportering og kritisering av sin egen oppførsel, bekjempe «religiøs ekstremisme» og gi uttrykk for takknemlighet til kommunistpartiet.

Medlemmer av det uiguriske eksilmiljøet sier til Radio Free Asia at myndighetene bruker begravelsessentrene til å undergrave etniske tradisjoner og fjerne den religiøse konteksten fra begravelsesritualer, og dermed ta kontroll over de siste private aspektene ved uigurenes liv ved å regulere begravelsespraksisen. Andre medlemmer av eksilmiljøet mener at myndighetene også bruker krematoriene til å skjule uigurer som er blitt drept av sikkerhetsstyrkene

Ifølge uigurenes tradisjoner skal de døde renses av et medlem av lokalsamfunnet som er kjent med religiøs kunnskap før slektninger sier et siste farvel. Likene blir så transportert av «jinaze,» en kistelignende vogn, til en nærliggende moske for en bønn.

Etterpå holder en imam en preken om meningen med liv og død, og påminner menigheten om at alle til slutt møter skaperen deres, uansett hva de har gjort på jorden. Kroppen blir så transportert til en kirkegård for begravelse, og en uke senere holder familien en sørgeseremoni der medlemmer av det lokale samfunnet også kan delta.

Eksilskilder sier til Radio Free Asia at det styrende kinesiske kommunistpartiet aldri tidligere har forstyrret uigurenes begravelser, på grunn av tradisjonens følsomhet, men ved å bruke gravsteder og krematorier for å overta tjenester, er myndighetene nå i stand til å fjerne innflytelsen til lokale religiøse ledere.