Rapport for Sekretariat

Hovedfunksjonen til Sekretariatet ved Den norske Uighurkomiteen er å etablere kommunikasjon med regjeringsdepartementer, politiske organer, medier og sivilsamfunnsorganisasjoner for å belyse situasjonen til uigurene både i Øst-Turkestan og i Norge. Etter styrets valg i 2017 tok Adiljan Abdurihim over rollen som sekretær.

Progresjon

I løpet av perioden 2017-2024 har sekretariatet, sammen med flere dedikerte frivillige, utført en betydelig innsats for å belyse situasjonen til uigurene under det kinesiske regimet. Umiddelbart etter at styret tok fatt på sitt arbeid, spilte sekretariatet en avgjørende rolle med å formidle komiteens politikk. Sekretæren har etablert en nettside og bruker ulike kommunikasjonskanaler som e-post og sosiale medier. Aktivt ble det produsert artikler og innlegg i sosiale medier.

Vi har også etablert kommunikasjon med relevante departementer, som Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet, og politiske partier for å ha jevnlige møter, noe som fortsatt er under utvikling. Gjennom årene har vi oppnådd et solid samarbeid med flere menneskerettighetsorganisasjoner, inkludert Rafto, Helsingforskomiteen, PEN Norge, Stefanusalliansen, Amnesty International Norge, Human Rights Foundation, samt andre. Spesielt har vi samarbeidet tett med Hongkong-komiteen i Norge, Den norske Tibetkomiteen og Taiwan Vennskapsforeningen for å sette fokus på den alvorlige situasjonen i Øst-Turkestan og generelt i Kina.

Media har vært en viktig alliert for å belyse den alvorlige situasjonen, spesielt med hensyn til konsentrasjonsleirer, tvangsarbeid, vilkårlige fengslinger, familieadskillelse, transnasjonal undertrykkelse og andre relevante saker.

Komiteen har vært aktiv i en rekke saker, inkludert arbeidet med Oljefondets utestengelse av selskaper som Hikvision og Dahua på grunn av deres tilknytning til brudd på menneskerettighetene, etableringen av søndagsskoler, organiseringen av store demonstrasjoner mot kinesiske delegasjoner til Norge, paneldebatter, møter med politiske partier og regjeringen, samt etablering av kommunikasjon med FNs høykommissær før hennes besøk til Kina. Vi har også aktivt bidratt til arbeidet med Uyghur Tribunal og vært involvert i høringen om folkemordet i Øst-Turkestan på Stortinget.

I løpet av disse årene har komiteen sendt ut hundrevis av rapporter og brev til ulike organisasjoner, partier og departementer, med totalt 4396 e-poster sendt fra sekretariatet. Vi har også hatt betydelig tilstedeværelse på sosiale medieplattformer som Facebook og Twitter.

Vi har etablert god kommunikasjon mellom styremedlemmene og styrket politiske arbeidet, men dessverre har den alvorlige forverringen av situasjonen for uigurene i Øst-Turkestan siden 2017 ført til at komiteen primært har fokusert på politiske saker, og ikke vært like aktiv innen kulturelt arbeid.

Mer informasjon om komiteens arbeid kan finnes på vår offisielle nettside og sosiale mediekanaler.

Facebook mange tusen følgere: 4,7k

Twitter: 2432 followers