23-åring Uighurisk man deportert til Kina i Tyskland

April 2018 rapporterte tyske medier om at en Uighurisk man på 23 år ble deportert til Kina på grunn av administrative feiler skyldes av lokale myndigheter. I følge rapporten av Bavarian Rundfunk har myndighetene i regionen hatt en høring med den uindentifiserte 23-åringen 3.April angående hans asyl-søknad. Imidlertid ble en fax som annonserte høringen (Fra Det Føderale kontoret for Migrasjon og Flyktninger) tydligvis ikke motatt av lokale myndighetene i Bayern. Av den grunn ble mannen satt på en fly til Beijing samme dag.

Etter at saken fant sted mente tyske myndighetene at de beklager masse og angrer på deportasjonen. «Innvandrings-myndighetene i München har intet hatt hensikt i å bryte utlendingenes rettigheter rammes av deportasjonen», sa lokale myndighetene, og legger videre til at deportasjonen er uakseptabel under slike omstendigheter.

Den Uighuriske minoriteten er i lenge utsatt for menneskerettighetsbrudd og brutale overgrep fra Det Kommunistiske Partiet. I de siste par årene har situasjonen forverret i større grad, Kinas målrettede angrep på Uigurene har blitt definert som etnisk rensing av det internasjonale samfunnet. Per i dag sitter opp til 2 millioner Uighurer i den såkalte «omskolerings-leirer», som karakteriseres mye av det samme som en Konsentrasjonsleire.

Utfallet av den unge mannen er ennå uklart, advokaten hans henviser at verken han eller de tyske myndighetene har hørt fra ham siden han ankommet Beijing. «Det er ingen tegn på livet, ingenting i det hele tatt», sa Advokaten Leo Borgmann til mediene, «Vi frykter for at han er allerede arrestert, mest sannsynlig er han nå i leiren, en administrative feil kostet han livet».