Demonstrasjon: 5.Juli Urumqi Massakren

5.Juli er en svart dag for alle uigurene, uigurene i Norge samler seg utenfor den kinesiske ambassaden i Oslo for å minne 11.årsjubileum for massakren som tok sted i Urumqi i 2009. Fra 5. til 7. Juli 2009 ble tusenvis av uiguriske demonstranter alvorligskadet, drept eller verste fall forsvunnet. Den fredelige demonstrasjonen organisert av uiguriske studenter ble møt av brutal respons fra kinesiske myndigheter. I Oslo i dag samles opp til 40 uigurer for å demonstrere mot den urettferdigheten som skjedde i 2009, samt den umenneskelige behandlingen av uigurene per i dag. 

Utenfor den kinesiske ambassaden ble demonstranter møt av oppdaterte videokameraer og måtte stå par hundre meter lenger ned enn hovedinngangen. Slike hendelser har skjedd flere ganger og demonstrantene har reagert kraftig på denne handlingen, dessverre ble det ikke gjort noe endring selv etter mange rapporteringer. Den norske Uighurkomiteen mener dette er en form for lovbrudd mot norske regelverk og krenkelse på ytringsfriheten. 

Uigurene er ikke redde for å vise ansikt i enhver demonstrasjon, men er bekymret over sine familiemedlemmer som er bosatt i Øst-Turkestan. Det har vart rapporteringer fra flere land om at kinesiske myndigheter forsøker å presse uigurer som bor utenfor Kina, i verste fall oppsøker slektninger og tvinger dem til å reise tilbake til Kina. Flere eksempler viser at de som har reist hjem forventer en streng fengselsstraff eller forsvinnelse. Videokameraene som ble utplassert i gatene i Oslo Vest er en metode kinesiske myndigheter bruker til å skremme de som kommer på enhver anti-kommunistisk demonstrasjon, opptakene kan brukes til å presse uigurene i Norge og deres slektninger i Øst-Turkestan. 

Komiteen mener dette er et angrep på ytringsfriheten. Ambassadene er pålagt å følge norske regelverk og det er viktig at norske myndigheter følger opp slike lovbrudd og krenkelser som skjer i vårt land.