Demonstrasjon 1. Oktober

På 1 Oktober markeres det to tragiske og viktige datoer i Øst Turkestans historie, 71 årsjubileet for grunnleggelsen av Folkerepublikken Kina og 65 årsjubileet for etableringen av Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR). I 1949 okkuperte den kinesiske regjeringen landet Øst Turkistan, ved bruk av militær makt. Seks år senere etablerte det kinesiske kommunistiske partiet regionen Xinjiang, på 1. Oktober 1955.

For 70 år siden kom den kinesiske regjeringen med høye løfter til det uigurske folket, de lovet en rettferdig autonomi hvor alle etnisiteter vil være i stand til å bevare deres unike kultur, språk, historie og religion. Lignende løfter ble gitt til den tibetanske og mongolske folket. 70 år senere ser vi en helt annerledes situasjonen enn forventet. Foran den kinesiske ambassaden i Oslo i dag, markerer norske uigurene mot opprettelsen av XUAR, som utsatt det uigurske folket for undertrykkelse, diskriminering og folkemord.

Cirka 50 norske uyghurer og menneskerettighets aktivister deltok på demonstrasjonen i dag, til tross den ekstraordinære situasjonen i Oslo. Demonstrantene samlet seg først på Borgen T-ban stasjonen, videre til Borgenbakken, demonstrantene gikk gjennom Borgenveien til den kinesiske ambassaden. Utenfor ambassaden ropte demonstrantene høyt slagordet: «Chine stop the Genocide!»; «Close the Camps»; «Terrorist China», osv.. Demonstrantene gikk med flagg og plakater i forbindelse med markeringen.

Våre krav:

— Myndighetene på nasjonale og internasjonale nivå må iverksette sterke tiltak som svarer på de enestående menneskerettighetsbruddene begått av den kinesiske regjeringen, samt stille krav til Kina i alle bilaterale og multilaterale dialoger og utvekslinger, angående landets menneskerettighetsforpliktelser.

— På nasjonal nivå bør Norge implementere målrettede sanksjoner i magnitshy – stil, slik som den amerikanske globale Magnitsky-loven, den kanadiske loven om å straffe kinesiske tjenestemenn, og britiske straffeloven mot høytstående kinesiske byråkrater involvert i menneskerettighetsbruddet.

— Pålegge økonomiske sanksjoner mot selskaper som tjener på menneskrettighetsbruddene i Øst Turkistan, f.eks. selskaper som Hikvision, Dahua, Tencent, China Mobile, samt 81 globale selskaper som bruker uigurske tvangsarbeidet i sin produksjonskjede.

— På internasjonal nivå krever vi at FN etablerer en uavhengig menneskerettighetsmoekanisme for å vurdere og overvåke den alvorlig situasjonen i Øst Turkistan, Hong Kong, Tibet og Sør Mongolia