Folkemord i Øst-Turkistan

Nem York Times melder 19.Januar 2021 at USAs avtroppende utenriksminister Mike Pompeo kom med en sterk uttalelse hvor han anklager Kina for folkemord og forbrytelse mot menneskerettighetene i Øst Turkistan. Uttalelsen er på lik linje med det president Joe Biden sa under valgkampen i 2020. Den påtroppende utenriksministeren har også i gjentatt ganger sagt at han er enig med betegnelsen. Vi i Den norske Uighurkomiteen mener det er riktig å bruke begrepet «Folkemord» på den tragiske dagens situasjon i Øst Turkistan, spesielt siden den alvorlige eskaleringen i 2016

Mike Pompeo sin uttalelse baserer seg på ulike forskningsrapporter som ble utgitt av ulike forskningsinstitutter. Disse inkluderer rapporter om tvangssterilisering av uighur kvinner, tvangsinternering av barn, tvangsarbeidsleirer, samt tvungen abort og andre tiltak for å begrense uighur befolkningen. 

Ifølge Dr. Adrian Zenzs forskning viser det seg at fødselstallet i regionen Hotan og Kashgar har falt med mer enn 60 prosent, mellom 2015 og 2018. I Hotan var neste 15 000, altså 34 prosent av alle fruktbare gifte kvinner, sterilisert. Flere kilder viser at Kina regelmessig utsetter uighur kvinner for graviditetskontroller, intrauterine prevensjonsanordninger, tvangssterilisering og aborter. Befolkningskontrollstiltakene underbygges av massinterneringsleirer, foreldre som har tre eller flere barn blir tatt vekk fra familiene sine og internert. 

Tvangsarbeidsleirer har blitt den neste fasen av konsentrasjonsleirer i de siste årene. Tvangsarbeid ble først dokumentert gjennom ASPI rapporten utgitt februar 2020, av Australias Strategisk Politisk Institutt. ​Rapporten skriver at uigurer, etter opptil flere års «omskolering», skilles fra familien og blir sendt til fabrikker over hele Kina. Der fortsetter indoktrineringen og overvåkingen. Varene som ble produsert i arbeidsleirer selges i mange deler av verden, også her i Norge.  NRK avsløringene om munnbind saken er et tydelig eksempel på hvordan handel med Kina kan stå i strid med menneskerettighetene. 

Konvensjonens artikkel II definerer folkemord som en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:

a) å drepe medlemmer av gruppen;

b) å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;

c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;

d) å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;

e) med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe