Den Norske Uighurkomiteen med brev til utenrikskomiteen før reise til Kina

Den norske utenrikskomiteen reiser i slutten av august til det kommunistiske Kina. Vi utfordrer Utenrikskomiteen å ta opp den svært alvorlig eskalering av situasjonen i Øst-Turkestan.

«Det er en feil å tro at å være stille om menneskerettighetene i Kina er en nøytral handling. Beijing-regimet bryr seg fortsatt om sitt internasjonale rykte, noe som betyr at både offentlig og diplomatisk press kan være effektive verktøy for å oppmuntre til endring» – mener vi i Den norske Uighurkomiteen og World Uyghur Congress.

Vi ber den norske regjeringen og komiteens medlemmer om at innta en fast holdning til situasjonen i våres okkuperte hjemland Øst Turkestan (Xinjiang provinsen) i tråd med uttalt ønske om å fremme menneskerettigheter og demokratiske prinsipper som en del av norsk utenrikspolitikk. Vi ber konkret om at spørsmål rundt de mange omskoleringsleirene der over en million uigurer er innesperret, og situasjonen for menneskerettighetsforkjemperen Ilham Tohti, en fremtredende uigur-lærer som feilaktig ble fengslet for livet for å forsøke å bygge bro mellom uigurer og kinesere, blir tatt opp.

Nylig gikk organisasjonen China Human Rights Defenders grundig gjennom situasjonen for uigurene. I en fyldig rapport rettet den søkelyset mot utenomrettslige og vilkårlige frihetsberøvelser. Det dokumenteres grundig at Kina plasserer uigurer i et nettverk av omskoleringsleier, uten rettslige kjennelser. CHRD mener at antallet uigurer som er blitt arrestert og plassert i omskoleringsleirene eller tvunget til å delta på dag / kveld «utdanningssessioner» for » deradikalisering «og indoktrinering i Xinjiang, muligens kan ha nådd så høyt som en samlet sum på to til tre millioner innen juni 2018, ifølge intervjuer utført og data innsamlet av CHRD i samarbeid med Equal Rights Initiative.

Denne rapporten kan leses her