Farlig å være minoritetshistoriker i Kina

Myndigheter i Kinas Xinjiang provins (Det okkuperte Øst Turkestan) har arrestert en ledende kirgisisk historiker for en såkalt «ubestemt» forbrytelse etter at han publiserte dusinvis av artikler og flere bøker om hans etniske gruppes historie, ifølge offisielle kilder.

Askar Yunus, en 49 år gammel forsker ved Forskningsavdelingen for samfunnsvitenskapelige akademi i den kinesiske Xinjiang provinsen (det okkuperte Øst Turkestan), ble tatt i varetekt i slutten av november fra sitt hjem i hovedstaden Urumqi, forteller medarbeidere fra institusjonen til Radio Free Asia.

«Vi ble informert på et møte,» forteller medarbeiderne og legger til at «det er noen problemer med ham.» Medarbeiderne innrømmet at de var usikker på hvorfor Yunus ble arrestert fordi hans forbrytelse «ikke er bestemt ennå».

En ansatt ved Akademiets Discipline Inspection Office bekrefter overfor Radio Free Asia at Yunus ble arrestert, men sier at han er usikker på detaljene i hans sak og henviser spørsmål om hva han hadde gjort feil til historieforskningsavdelingen. Ifølge biografiske opplysninger funnet på nettet har Yunus sitt arbeid de siste 26 årene dekket etnisk historie i Xinjiang og Sentral-Asia, med fokus på det kirgisiske folket.

Yunus har utgitt mer enn 40 artikler og flere bøker om Kirgisistan fra 1800-tallet og skrevet om forbindelsene mellom Kirgisistan og Kina og deres innflytelse på den nåværende regionen.

Poeten og aktivisten Tahir Hamut, som for tiden bor i landflyktighet i USA, sier til Radio Free Asia at han tror myndighetene vil anklage Askar Yunus for å være det de kaller en «to-ansatt embetsmann», et begrep de bruker om personer som offisielt arbeider for den kommuniststyrte regjeringen, men som de mener samtidig undergraver den offentlige politikken gjennom indirekte å kritisere myndighetene for å undertrykke den etniske gruppen de tilhører.

«Det har alltid vært tilfelle at de som er involvert i å utføre forskning på historie blir sårbare mål på grunn av emnets følsomhet,» sier han og legger til at funnene fra etniske minoritetshistorikere kan føre til debatt i samfunnet og resultere i at de blir «kriminalisert av de kinesiske myndighetene.»

«Forskningen Askar Yunus var involvert i handler om det kirgisiske folks historie, så vel som  Xinjiang regionens (det okkuperte Øst Turkstans) historie,» sier han: «De som forsker historie er ofte med vilje eller utilsiktet involvert i prosjekter som kan føre til kontrovers for regjeringen. Vår kamp for selvstyre i vårt hjemland er basert på historiske faktum. Derfor, etter min mening, er årsaken til den kirgisiske historikeren Askar Yunus arrest knyttet til hans forskningsarbeid. «