Ingen Religionsfrihet for Muslimer, Kristne og Buddhister under det kinesiske regimet.

Hva er tilstanden for religiøs frihet for uigurer i 2018?

Få andre regjeringer i verden begrenser religiøs praksis i den grad uigur befolkningen står overfor i 2018 i Øst-Turkistan (offisielt Xinjiang Uigur Autonom Region). Religiøs plag og symboler som hijab og halvmånen, uautoriserte versjoner av Koranen og andre religiøse tekster, bønn i hjemmet med andre eller å holde private religiøse seremonier, dra til moske for under 18 åringer og undervise barn om Islam er alle ansett som ulovlige aktiviteter for uigurer i dag.

Hvilke begrensninger møter uigurene under Ramadan hvert år?

Kinesiske regjeringer i regionen har åpent motet religiøs observasjon under den hellige måneden Ramadan med en rekke lokale regler. Over hele regionen har studentene, lærerne, de ansatte i offentlig tjenester og partimedlemmer alle blitt forbudt til å faste og ofte tvunget til å spise mat og drikke vann gjennom hele dagen. I andre tilfeller har uigur restauranter blitt tvunget til å forbli åpne, og regjeringens tjenestemenn har blitt tvunget til å sverge å ikke faste ellers risikere å miste jobbene sine.

Hvilken religiøs praksis / uttrykk er nå ulovlig for uigurene?

Religiøs frihet for uigurene har forverret dramatisk de siste årene grunnet Kinas regelverk om religiøse saker og en rekke nasjonale, regionale og lokale lovgivningsmessige tiltak som underminerer internasjonale menneskerettighetsnormer.

Skildret i nyere lovgivning som er forklart nedenfor, Ulovlig Praksis nå inkluderer:

  • Bruk av burka med ansiktsbelegg eller «symboler for ekstremisme»
  • Bruk av «uvanlig skjegg»
  • Bruke av tradisjonelle muslimske navn for barn
  • Å eie, kommunisere eller få tilgang til informasjon og dokumenter med «ekstremitetsinnhold»
  • Besitter uautoriserte versjoner av Koranen eller andre religiøse tekster
  • Be hjemme hos andre eller holde private religiøse seremonier som bryllup eller begravelser
  • Undervise religion til barn hjemme eller i skole sammenheng
  • Delta i moske under 18 år

Hvilken lovgivning har Kina vedtatt i opposisjon til religiøs frihet?

Selv om regionalpolitikk og praksis har sterkt begrenset uigurenes religionsfrihet i mange år, har Kina vedtatt to viktige lovverk som eksplisitt retter seg mot religiøs praksis:

  1. Forordning om Religiøse Saker (FRS) som gir større oppmerksomhet til den tilsynelatende bruken av religion som et fartøy for ekstremistiske eller separatistiske tendenser; «Ekstremisme» som noe å være beskyttet mot i religiøs ledelse; og spredning av religiøst innhold på nettet og i utdanning.
  2. Forordning om de-ekstremiseringsom eksplisitt forbinder islam med ekstremisme og radikalisering, forbyr en rekke spesifikke religiøse praksiser og uttrykk, samt bygger på tidligere anstrengelser for å gjenta at religiøst uttrykk for uigurene er i fare for å bli forvrengt og manifestert som ekstremisme.

Hvordan har retorikk av terrorisme og ekstremisme blitt brukt til å rettferdiggjøre undertrykkende politikk?

Kina har konsekvent brukt fortellingen om «mot terrorisme» som en begrunnelse for dens opprør mot den fredelige praksisen av islam og bruken av vold mot sivile uigur befolkning. Kina har i mange år forsøkt å betrakte en antatt forbindelse mellom grunnleggende religiøs praksis og religiøs ekstremisme.

Hvordan legger religiøse begrensninger til Uyghur holdt i «Re-Education» Camps?

Kina driver nå hundrevis av såkalte «omskolerings» leirer i regionen som fungerer som fengsler. Fangene er ikke belagt med kriminalitet, har ingen tilgang til advokat og holdes fengslet for ubestemt tid. En av de fem kategoriene som retter seg mot uigurene, er kjent som «mistenkelige mennesker» som har fundamentale religiøse følelser. Rundt en million mennesker har blitt sendt til leirene fra mai 2018.

Hvordan er andre religiøse grupper begrenset i Kina?

Kristne i Kina står overfor spesielt harde politikker, blant annet strenge kontroller og overvåking i kirker, ettersom myndighetene fortsetter å trakassere, arrestere, forhøre og fange prestene og sogneprester. I 2018 ble Den Hellige Bibelen fjernet fra nettbaserte markedsplasser i Kina – kun statssyndte eksemplarer kan kjøpes eller selges. En kampanje for å fjerne kors fra kirker er også i kraft.

Tibetanske buddhister er hardt antagonisert ettersom den kinesiske regjeringen kontrollerer religiøs utdanning, steder for tilbedelse og religiøse sammenkomster, og anklager Dalai Lama for separatisme. Å ha et bilde av Hans Hellighet kan lande en tibetansk i fengsel.

Vi ber dere

Den norske Uighurkomiteen ber alle religiøse og huminitare organisasjoner å stå samme i solidaritet med uskyldige mennesker torturert, trakkassert, arrestert, fanget av det kinesiske regimet. Vi ber dere å belyse situasjonen som eskaleres og påvirker uskyldige mennesker daglig, til sine medlemmer og alle kjente rundt. Publisere innlegg i sosiale medier.

Situasjonen er så pass alvorlig at stilhet fra verden bidrar til mere press på uskyldige mennesker.