Kina bruker mobilapp til masseovervåking av folks dagligliv

Kina har utviklet en mobilapp som samler informasjon om muslimers hverdagslige gjøremål i Xinjiang provinsen (det okkuperte Øst Turkestan), som så brukes til etterforskning og internering, ifølge Human Rights Watch.

I en ny rapport fra Human Rights Watch (HRW), «Kinas undertrykkende algoritmer», går det fram at appen brukes til å lage personprofiler om personer myndighetene anser å være mistenkelige.

«Undersøkelsene våre viser for første gang at politiet i Xinjiang bruker ulovlig samlet informasjon om folks fullt og helt lovlige atferd, for så å bruke det mot dem», sier Maya Wang, en av HRWs granskere i Kina.

«Kinesiske myndigheter overvåker ethvert aspekt ved folks liv i Xinjiang, de plukker ut dem de ikke stoler på og utsetter dem for mer granskning», sier hun videre.

Rapporten er basert på tekniske undersøkelser av en mobilapp som er tilknyttet overvåkingsplattformen Integrated Joint Operations Platform (IJOP). For å finne ut hvordan appen fungerer og hva slags informasjon den samler inn, har HRW samarbeidet med Cure53, et sikkerhetsselskap i Berlin.

Selskapet har gransket appen og sett nærmere på kildekoden, og på den måten avslørt både design og hvordan data samles. Ved å overvåke lokaliseringsdata fra folks mobiltelefoner, plukker systemet ut personer som for eksempel slutter å bruke mobiltelefon, tilbringer mye tid med naboer, bruker uvanlig mye strøm og som sjelden bruker hovedinngangen i egen bolig.

Systemet registrerer også personer som får nytt mobilnummer, og de som tilbringer over 30 dager i utlandet. Da får politiet instruks om også å etterforske slektninger.

Alle som kommer i myndighetenes søkelys, får også sjekket hva de har lastet ned på mobilen og om de bruker verktøy som WhatsApp, LINE og Telegram, ifølge HRW.

Ifølge rapporten retter overvåkingen seg mot alle som bor i Xinjiang, den vestlige regionen der hovedsakelig muslimske uigurer utgjør nesten halvparten av befolkningen.

HRW skriver også at appen er koblet til en rekke usynlige og virtuelle kontrollposter, som brukes til å begrense folks bevegelsesfrihet ut fra hvor stor fare myndighetene mener de utgjør.

En tidligere innbygger i Xinjiang som opplevde å bli utsatt for en vilkårlig pågripelse, har fortalt at en oransje alarm begynte å lyse da han gikk inn i et kjøpesenter, hvorpå politiet kom og førte ham bort. Før han ble løslatt, fikk han beskjed om å holde seg unna offentlige steder.

IJOP-appen er utviklet av Hebei Far Est Communication System Engineering Company. Da appen ble utviklet, var selskapet 100 prosent eid av det statlige China Electronics Technology Group Corporation.

Ifølge Greg Walton, en ekspert på cybersikkerhet som har fungert som rådgiver for HRW, kan de innsamlede dataene ha bidratt direkte til at et enormt antall uigurer er blitt internert i Xinjiang. Han mener også at dataene om få år vil kunne analyseres ut fra algoritmer som har en langt mer sofistikert logikk