Kina kan bli verdens første «digitale diktatur»

De kinesiske myndighetene planlegger å sette opp rundt 626 millioner overvåkningskameraer i Kina innen 2020. Kameraene vil blant annet sende informasjon til et nasjonalt «sosialt kredittsystem», skriver den amerikanske tenketanken Gatestone Institute med Economist som kilde.

Når systemet er på plass om kanskje to år, vil det tildele en person i Kina en rekke poeng som stadig oppdateres basert på deres observerte oppførsel. Hvis et av kameraene fanger en persons ansikt i det han krysser en gate på rødt lys, vil det eksempelvis føre til færre poeng. Har en person lavt nok poengskår vil han straffes, eksempelvis ved å nektes reiser. Kina kan bli verdens første digitale diktatur, mener The Economist.

Systemet er allerede under utprøving 30-40 steder i Kina. Noen av systemene har blitt helt feil, mens andre, som Rongcheng-systemet i Shandong-provinsen, har blitt ansett som vellykkede, skriver Gatestone Institute.

I Rongcheng-systemet starter alle beboere med 1000 poeng, og avhengig av deres skiftende resultat ble de klassifisert fra A +++ til D. Systemet har påvirket folks atferd: Nå stopper bilistene for fotgjengere ved trafikklys, skriver det kinesiske magasinet Foreign Policy begeistret. Noen steder i byen er det skapt små sosiale kredittsystemer i skoler, sykehus og boligområder.

Etter hvert som teknologien går videre og databaser legges til, vil de små eksperimentelle programmene og nasjonale lister fusjonere til et landsdekkende system. Myndighetene har allerede begynt å rulle ut sitt «Integrated Common Operating System», som samler data fra forskjellige kilder, for eksempel kameraer, identifikasjonskontroller og «Wi-Fi-detektorer.

Foreign Policy skriver ifølge Gatestone Institute at hensikten med systemet er å «la de betrodde personene bevege seg fritt gjennom himmelen, mens det blir vanskelig for den diskrediterte personen å ta et enkelt skritt.»

Den beskrivelsen er ingen overdrivelse, skriver Gatestone Institute. Myndighetene forhindret journalisten Liu Hu fra å ta et fly fordi han hadde lav score. Ifølge den statlige avisen Global Times hadde myndighetene i slutten av april 2018 forhindret enkeltpersoner i å ta 11,14 millioner fly og 4,25 millioner høyhastighetsreiser, og det bare fra de områdene som hittil har vært med i eksperimentet.

Kinesiske myndigheter bruker lister til mer enn bare å bestemme seg for tilgang til fly og tog. «Jeg kan ikke kjøpe bolig. Mitt barn kan ikke gå til privat skole,» sier Liu. «Du har en følelse av konstant å bli kontrollert av listen.»

Systemet er utformet for å være adferdskontroll ved å la det styrende kommunistiske partiet tildele straffer og gi belønninger.