Nye områder å satse for å styrke undervisningen i uigurisk

I dag i Oslo har det begynt en uigurisk morsmål skole etter sommerferien. Det kontinuelle arbeidet av morsmål skole har gitt resultater. De barna som har avsluttet skolen kan nå fritt lese og skrive på uigurisk. Dette er et svært viktig skritt for uigurer i Norge, siden det i det siste ble innført totalt forbud på undervisning i uigurisk språk i det okkuperte Øst-Turkestan.

Den norske Uighukomiteen har annonsert dette året som «Morsmål År» for å sette stor fokus på det uiguriske språket og engasjere flere å etablere morsmål skoler i Norge. Det ble etablert morsmål skoler i Oslo, Sarpsborg, Moss, Bergen, Skien og Stavanger. Vi gratulerer alle og takker for deres frivillighet å lære uigurisk språk til våre barn.

Styret til Den norske Uighurkomiteen har holdt et møte for å skissere en ny plan og satse på nye teknologier når det gjelder undervisning i morsmål. Det ble presentert noen demoer på møtet fra IT departementet til Den norske Uighurkomiteen. I tillegg kommer det noen små endringer i klasser for å sikre undervisning til de fleste barn som har veldig varierende alder.

«Dette året skal vi fokusere ekstra godt på kvaliteten av undervisningen og effektiviteten. Nye teknologier skal være en av de viktige satsingene for å kunne tilby en platform for den nye metodiken i undervisningen av morsmål.» – sa Semet Abla, Rektor i Oslo Morsmål Skole.

Det skal komme spesifikke planer for å styrke undervisningen i morsmål og ikke kun fokusert på Oslo Morsmål Skole men også i andre byer av Norge.