Paneldebatt i regi av CMI Bergen Resource Center og Rafto

Adiljan Abdurihim, Sekretær til Den norske Uighurkomiteen deltok på frokostmøte «Re-education. Surveillance, repression and forced assimilation of minorities in today’s China» organisert av CMI Bergen Resource Center og Raftostiftelsen i Bergen.

En samtale om de mange rapportene om massestimering av uigurer i Øst-Turkestan.

Amnesty rapporterer om en intensiverende regjeringskampanje for påtrengende overvåking, massestimering, politisk indoktrinering og tvungen kulturell assimilering i Kinas nordvestlige region Øst-Turkestan (Xinjiang). Målene er overveiende muslimske etniske grupper. Opptil en million mennesker er angivelig arrestert i masse «re-education» leirer.

Human Rights Watch rapporter om muslimske familier tvunget til å være regjeringens tjenestemenn i deres hjem, lære dem om kinesisk språk, politikk og kultur.

The Economist skriver at totalitær bestemmelse kombinert med moderne teknologi har produsert en politistat i Xinjiang, med massiv overgrep av menneskerettigheter og et system med «apartheid med kinesiske egenskaper».

Er den kinesiske «Strike Hard» -kampanjen rett og slett en legitim innsats for å tørke ut separasjonsaktiviteter og terroristtrusler, eller er det en kampanje for å skape en homogen befolkning der alle er «kinesiske»? Hva er likheten med Kinas assimilasjonskampanje i Tibet?

Adiljan Abdurihim er sekretær for Den norske Uighurkomiteen (2017-2021)

Koen Wellens er assisterende professor ved Universitetet i Oslo, hvor han arbeider på det kinesiske samfunn og kultur med særlig vekt på etniske minoriteter og religiøse politikk, samt buddhisme, populær religion som en praksis, bygdeutvikling og menneskerettigheter.

Gerald Folkvord er en politisk rådgiver og menneskerettighetsutdanningskoordinator på Amnesty Internasjonals kontor i Oslo. Han er Amnesty Norges ekspert på menneskerettighetsspørsmål knyttet til sikkerhetsforanstaltninger, politi og væpnet konflikt, inkludert tortur og overføring av militær-, sikkerhets- og politimateriell. Han har også jobbet med spørsmål knyttet til økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Ole Johannes Kaland er en besøksforsker ved Institutt for sosialantropologi, UiB. Kaland er også en lektor ved NLAs høyskole. Han er en sosialantropolog med en spesiell fascinasjon for problemstillinger knyttet til sosiokulturelle hierarkier, mobilitet, ungdom, læring og utdanning, migrasjon og Kina.

http://www.resourcecentre.no/events/re-education-surveillance-repression-and-forced-assimilation-of-minorities-in-today-s-china/