Pressemelding fra Den Norske Uighurkomiteen, Hongkongkomiteen i Norge, Den norske Tibet-komité og Norsk Taiwansk Vennskapsforening

Norge trenger en ny Kina-politikk.

I 2016 knyttet Norge seg tettere til diktaturet i Kina ved å undertegne den såkalte normaliseringsavtalen, som blant annet slår fast at Norge fullt ut anerkjenner kinesiske myndigheters territorielle krav, sosiale system og kjerneinteresser, og at Norge roser Kinas historiske utvikling.

I årene som har gått siden avtalen ble signert, har utviklingen i Kina vært katastrofal, med masseinternering i konsentrasjonsleire, tvangssterilisering og andre overgrep i Øst-Turkestan, med massearrestasjoner av demokratiaktivister og opposisjonspolitikere samt en generell avvikling av sivile rettigheter i Hongkong, med overgrep mot aktivister i et lukket Tibet, og med kontinuerlig, tiltagende og truende militær aktivitet stadig nærmere Taiwans kyst.

Det kan umulig være en slik utvikling regjeringen så for seg at den skulle gå ut med aktiv støtte til i 2016. Som en nasjon med en stolt tradisjon for å fremme grunnleggende menneskerettigheter, er Norge nå nødt til å revurdere sin politikk overfor det brutale diktaturet. Vedlagt følger et opprop der vi fremmer tre krav til regjeringen:

  1. Norge må avslutte frihandelsforhandlingene med kinesiske myndigheter.
  2. Norge må si opp normaliseringsavtalen fra 2016.

Norge må anerkjenne forbindelsen mellom menneskerettigheter og handel, og etablere et prinsipp om at menneskerettighetene, nedfelt i Menneskerettighetserklæringen fra 1948, skal ha forrang over økonomisk vinning i all handel mellom stater. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter må ha tilsvarende forrang.

Under følger en liste over organisasjoner som ønsker å uttrykke sin støtte til det vedlagte oppropet.


Den norske Uighurkomiteen
Muetter Iliqud, info@uigurene.no / Tlf: 947 21 240

Hongkongkomiteen i Norge
Jessica KaYi Chiu, hongkongkomiteen@gmail.com / Tlf: 968 77 853

Den norske Tibet-komité
Merethe Lind Jodalen info@tibet.no / Tlf: 95822006

Norsk Taiwansk Vennskapsforening
Magnus Krogstad Bauer taiwan.norge@gmail.com / Tlf: 934 89 077

Unge Venstre – Ane Breivik (nestleder)

Epost: ane.breivik@gmail.com   Tlf: 99462495 

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) – Astrid Hoem (leder)
Epost: astrid@auf.no  Tlf: 97489695 

Sosialistisk Ungdom – Synnøve Kronen Snyen (leder)
Epost: synnove@su.no Tlf: 994 34 779 

Grønn Ungdom – Hulda Holtvedt (nasjonal talsperson)
Epost: hulda@gronnungdom.no  Tlf:  95417677 

Unge Høyre – Leon Solve Mossing Knudsen (2. nestleder og internasjonal ansvarlig)
Epostt: leon.mossing@hotmail.com Tlf: 40604251

Rød Ungdom – Alberte Tennøe Bekkhus (leder)
Epost: alberte@sosialisme.no  Tlf: 94846654

Kristelig Folkepartis Ungdom – Hedvig Antoinette Halgunset (generalsekretær)
Epost: hha@krf.no  Tlf: 98011020

Senterungdommen – Jesper Nohr (internasjonal leder)
Epost: jn@sp.no  Tlf: 94865486 

KFUK-KFUM Global – Fredrik Glad-Gjernes (daglig leder)
Epost: fg@yglobal.no Tlf: 906 73 106

Changemaker – Embla Regine Mathisen (leder)
Epost: embla@changemaker.no  Tlf: 98246441