Åpent brev til regjeringen: Norge må si opp normaliseringsavtalen og avslutte frihandelsforhandlingene med diktaturet Kina

Den norske Uighurkomiteen Hongkongkomiteen i Norge
Den norske Tibet-komité
Norsk Taiwansk Vennskapsforening

Næringsminister Iselin Nybø (V) Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8, 0132 Oslo

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) Utenriksdepartementet
7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse, 0251 Oslo

Åpent brev til regjeringen:
Norge må si opp normaliseringsavtalen og avslutte frihandelsforhandlingene med diktaturet Kina

Når vi ikke står opp mot diktaturer, bidrar vi til å legitimere og styrke dem. Det taper vi alle på.

På Den himmelske freds plass i 1989 viste kinesiske myndigheter hva som skjer med demokratiaktivister som organiserer seg i Kina. Siden da har Kina under Kommunistpartiets ledelse økt sin globale innflytelse mer enn noen annen stat, og de siste årene har ​undertrykkelsen og overvåkningen internt i Kina eskalert kraftig​.

I Øst-Turkestan (Xinjiang) er minst én million uigurer internert i arbeidsleirer, hvor de utsettes for hjernevask, tortur, ​tvangssterilisering og ​slavearbeid i produksjonskjeden til vestlige selskaper​. Norske statsborgere med uigurisk bakgrunn og ​deres familier i Kina blir ​forfulgt og ​trakassert​. Og økende bruk av tvangsarbeid i Kina øker risikoen for at Norge blir involvert i kjøp av produkter basert på slaveri, slik saken med ​regjeringens kjøp av munnbind lagd i arbeidsleirer viste.

I Hongkong brukes den nye sikkerhetsloven til å ​forfølge og arrestere demokratiaktivister​, som risikerer livstid i fengsel for å med fredelige midler kjempe for innbyggernes medbestemmelsesrett, lovfestet i ​Hong Kong Basic Law som trådte i kraft i 1997.

Gjentatte overgrep fortsetter å skje i Tibet, som ifølge en rapport fra ​Freedom House for 2020 er et av verdens mest undertrykte og lukkede områder. Det rapporteres om tvangsforflytning av nomader til arbeid i fabrikker andre steder i Kina, samt utstrakt bruk av omskoleringsleire for munker og nonner som ikke erklærer troskap til partiet.

Myndighetene i Kina truer også i økende grad med ​annektering av Taiwan​. Samtidig stenges Taiwan ute fra det internasjonale samfunnet i frykt for Kinas vrede. Det har allerede fått alvorlige konsekvenser. Taiwan forsøkte i desember 2019 å varsle WHO om utbruddet av Covid 19, for døve ører. Imens forfulgte Kina varslere som forsøkte å si ifra, ​noe som forsinket responsen og bidro til at viruset fikk spre seg ukontrollert.

Undertrykkingen i Kina gjelder ikke bare minoriteter og territorier. Daglig fengsles, kidnappes, tortureres og henrettes politisk opposisjonelle, forfattere, journalister, forretningsfolk og andre som anses å true Det Kinesiske Kommunistpartiets absolutte makt. Kinesiske myndigheter henretter tusener årlig. Ingen vet hvor mange som er «forsvunnet».

I 2016 knyttet Norge seg tettere til diktaturet i Kina ved å undertegne den såkalte normaliseringsavtalen.​ Bakgrunnen for avtalen var ønsket om å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale, som ble lagt på is av Kina etter fredspristildelingen til Liu Xiaobo i 2010. Forhandlingene ble gjenopptatt i 2017. Normaliseringsavtalen slår bl.a. fast at Norge fullt ut anerkjenner kinesiske myndigheters territorielle krav, sosiale system og kjerneinteresser, at Norge roser Kinas historiske utvikling, og at Norge i fremtiden vil gjøre sitt beste for å unngå hendelser som er uønsket av kinesiske myndigheter. Som vi vet av erfaring er en Nobelpristildeling til en kinesisk dissident utålelig for vår avtalepartner.

I realiteten fraskriver Norge seg med denne avtalen retten til å kritisere kinesiske myndigheter, og undergraver samtidig det norske sivilsamfunnets ytringsfrihet. Videre betyr avtalen at Norge i praksis godtar undertrykkelsen av minoriteter, støtter diktaturet som system, og at vi står på Kommunistpartiets side mot Hongkong og Taiwan.

Regjeringen og stortingsflertallet har vist at de er villig til å gå på akkord med demokratiske verdier og prinsipper for å kunne forhandle om en frihandelsavtale. Når regjeringen hevder at ​«Næringsinteresser står ikke i motsetning til menneskerettigheter»,​ er dette derfor direkte feil.

Aldri noen gang i verdenshistorien har et diktatur hatt så mye økonomisk og politisk makt som det Kina har i dag. Gjennom en frihandelsavtale bidrar vi ikke bare til å styrke dette diktaturet, men til å ytterligere undergrave det norske demokratiet og det norske ytringsrommet.

Vi krever derfor at den norske regjeringen:

  1. Avslutter frihandelsforhandlingene med kinesiske myndigheter.
  2. Sier opp normaliseringsavtalen fra 2016.
  3. Anerkjenner forbindelsen mellom menneskerettigheter og handel, ogetablerer prinsippet om at menneskerettighetene, nedfelt i Menneskerettighetserklæringen fra 1948, skal ha forrang over økonomisk vinning i all handel mellom stater. FNs ​konvensjon om sivile og politiske rettigheter​ må ha tilsvarende forrang.

Den norske Uighurkomiteen​ – Bahtiyar Ømer, Styreleder Hongkongkomiteen i Norge​ – Jessica KaYi Chiu, Leder
Den norske Tibet-komité​ – Merethe Lind Jodalen, Daglig Leder
Norsk Taiwansk Vennskapsforening​ – ​Magnus​ Krogstad Bauer, Leder

Liste over organisasjoner som støtter oppropet:

Unge Venstre​ – Ane Breivik (nestleder)

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)​ – Astrid Hoem (leder)

Sosialistisk Ungdom​ – Synnøve Kronen Snyen (leder)

Grønn Ungdom​ – Hulda Holtvedt (nasjonal talsperson)

Unge Høyre​ – Leon Solve Mossing Knudsen (2. nestleder og internasjonal ansvarlig)

Rød Ungdom​ – Alberte Tennøe Bekkhus (leder)

Kristelig Folkepartis Ungdom​ – Hedvig Antoinette Halgunset (generalsekretær) 

Senterungdommen​ – Jesper Nohr (internasjonal leder)

KFUK-KFUM Global​ – Fredrik Glad-Gjernes (daglig leder)

Changemaker​ – Embla Regine Mathisen (leder)