Stortinget

Pressmelding

18. august, 2021

Pressemelding fra Den norske Tibet-komité, Den norske Uighurkomiteen, Hongkongkomiteen i Norge og Norsk Taiwansk Vennskapsforening:

Resultater fra en spørreundersøkelse om norske partiers politikk overfor kinesiske myndigheter

5. juli sendte vi ut en spørreundersøkelse om de norske partiers holdninger til et bredt spekter av forhold mellom Kina og Norge, og hvilken vei de ulike partiene ser for seg at vi bør styre utviklingen i de nærmeste årene. Henvendelsen ble sendt til partienes innbokser og parti-/generalsekretærer, med kopi til de utenrikspolitiske talspersonene og deres rådgivere.

Undersøkelsen besto av 12 spørsmål, fire om de generelle relasjonene mellom Kina og Norge, og to spørsmål knyttet til hver av regionene som våre organisasjoner har fokus på (Tibet, Øst-Turkestan, Hongkong og Taiwan).

Vi har fått svar fra Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. For de øvrige partienes del (Arbeiderpartiet*, Høyre*, Senterpartiet og Rødt*) har vi nå purret to ganger, foreløpig uten resultat. Vi kommer til å oppdatere undersøkelsen dersom vi mottar svar fra flere partier.

Partienes svar er tilgjengelig fra https://uigurene.no/sporreundersokelse-valg-2021/

Sammen med spørsmålene sendte vi ut bakgrunnsinformasjon til hvert av spørsmålene, samt utvidet informasjon for utvalgte spørsmål. Dette dokumentet er tilgjengelig fra nettsiden. Vi har også oppsummert svarene parti for parti, med våre vurderinger, i et separat dokument. Dette dokumentet, som er tilgjengelig fra nettsiden vi viser til over, velger vi også å legge ved denne pressemeldingen.

* Svar fra Arbeiderpartiet kom 19.08 kl 09:27 og ble oppdatert kl 9:53 på web siden vår

* Svar fra Høyre kom 19.08, kl 11:50 og ble oppdatert kl 12:37 på web siden vår

  • Svar fra Rødt kom 21.08 kl 14:40 og ble oppdatrtt kl 9:28 22.08

Kontaktpersoner for media:

Merethe Lind Jodalen
Daglig leder, Den norske Tibet-komité; info@tibet.no, 9582 2006

Adiljan Abdurhim
Sekretær, Den Norske Uighurkomiteen; sekretariat@uigurene.no, 4638 5652

Arne Melsom
Nestleder, Hongkongkomiteen i Norge; melsom62@gmail.com, 9962 4412

Magnus Krogstad Bauer
Leder, Norsk Taiwansk Vennskapsforening; taiwan.norge@gmail.com, 9348 9077