Kina er klar for et dypere vennskapsforhold med Taliban

Den norske Uighurkomiteen er sjokkert over de nylige spekulative kommentarene og påstandene om uiguriske militærbaser i Afghanistan. Diskusjoner om sikkerhetsrisikoen som den nye ledelsen i Kabul utgjør mot Kina bør inneholde en analyse av Taliban administrasjonens nye politikk rettet mot uigurer. Den norske Uighurkomiteen er bekymret for at slike kommentarer aksepterer Kinas påstand om de driver med det såkalte «terrorbekjempelse» i Øst Turkestan. 

Situasjonen i Afghanistan er bekymringsfull og sterkt forverret, det afghanske folkets velferd bør være høyest prioritering. Verden venter på at Taliban skal omdøpe landet til Det islamske emiratet Afghanistan. Men påstander om at Kina kan stå overfor en samordnede sikkerhetstrusler fra «uiguriske militærbaser» i Afghanistan støttes imidlertid ikke av bevis.  

Den begrensede terroren fra islamistene har gitt kommunistene anledning til å utnytte den i sin propaganda til å hevde at kamp for ytringsfrihet, demokrati og selvstyre er ensbetydende enten med terrorisme eller med separatisme.

I dag er uigurene i Øst Turkestan sannsynligvis verdens mest undertrykte folk. Det er solid dokumentert både av FN og menneskerettighetsorganisasjoner at minst 1 million uigurer er fengslet og sendt til såkalte omskoleringsleier. Argumentene for å fengsle dem er enten at de er «for religiøse», og det skal lite til, eller at de har «politiske feiloppfatninger». Arrestasjonene er så tilfeldige at det kan ramme hvem som helst. Etter 11. september 2001 har kinesiske myndigheter aksjonert mot det de kaller «uiguriske terrorister». De hevder at dette er et viktig bidrag i den internasjonale kampen mot terror. Tjue år senere er vi alle vitner for det pågående folkemordet. 

Den norske Uighurkomtieen er også bekymret for at afghanske uigurer nå står overfor en risiko for utlevering til Kina, pga. de tette forbindelsene mellom Taliban og den kinesiske staten. Uigur Human Rights Project og Oxcus Society for Central Asian Affaris har så langt klart å identifisere 21 tilfeller av uiguriske deportasjoner fra Afghanistan og Pakistan til Kina. Mens USA og alle andre land stenger sine ambassader og trekker sitt personell ut av Afghanistan, holder Kinas ambassade fortsatt stand. Afghanske uigur borgere forventer økt forfølgelse og mer omfattende utlevering til Kina, under ledelsen av den pakistanske Taliban bevegelsen. 

Siden 2017 har Kina bygd hundrevis interneringsleirer i Øst Turkestan. I tillegg til massfengslingen har kinesiske myndighetene utført systematiske kampanjer som har som mål å utrydde uigurenes språk, kultur og religion. Alt dette skjer ved unnskyldningen om «terrorbekjempelse», og samtidig mener kinesiske ledere at verden må gi Taliban en sjanse. Hittil har rekke regjeringer anerkjent situasjonen i Øst Turkistan som folkemord og forbrytelse mot menneskeheten.