Takknemlighet for Bahtiyar: Avtroppende Leder for Den norske Uighurkomiteen

I dag ønsker vi å rette en spesiell takk og anerkjennelse til Bahtiyar, vår avtroppende leder, for hans eksepsjonelle innsats og dedikasjon til Den norske Uighurkomiteen. Bahtiyar har ikke bare ledet oss gjennom utfordrende tider, men har også løftet vårt arbeid til nye høyder.

Bahtiyars engasjement for saken har vært bemerkelsesverdig. Han har ofret mye av sin tid, energi og lidenskap for å kaste lys over den alvorlige situasjonen til uigurene, spesielt med hensyn til konsentrasjonsleirer, tvangsarbeid, vilkårlige fengslinger, familieadskillelse, transnasjonal undertrykkelse og andre relevante saker. Hans lederskap har vært en kilde til inspirasjon for oss alle, og hans visjon har veiledet oss gjennom vanskelige avgjørelser og utfordringer.

Under Bahtiyars ledelse har vi sett en betydelig vekst og utvikling i vårt arbeid. Han har ikke bare styrket våre bånd med det uiguriske samfunnet, men har også fremmet samarbeidet med ulike menneskerettigheterorganisasjoner for å oppnå felles mål.

Som Bahtiyar nå tar farvel som leder, ønsker vi å takke ham for alt han har gjort for Den norske Uighurkomiteen. Hans bidrag vil bli dypt savnet, men vi vet at hans innflytelse vil fortsette å prege vårt arbeid i årene som kommer.

Vi ønsker også å ønske vår nye leder, Helchem Mamatimin, lykke til i hennes nye rolle. Gratulerer med å bli valgt som styreleder for Den norske Uighurkomiteen. Vi har full tillit til hennes evner og lederskap, og vi ser frem til å fortsette å jobbe sammen for å fremme saken for uigurenes rettigheter.

Som Helchem Mamatimin uttrykte det selv: «Jeg har gjort mitt beste i Den norske Uighurkomiteen som et styremedlem for å kaste lys over den alvorlige situasjonen. Det er tydelig at både det politiske og kulturelle arbeidet må prioriteres, og jeg ser frem til å samarbeide med ulike uiguriske kulturorganisasjoner for å styrke båndene med det uiguriske samfunnet. Jeg ønsker også å engasjere den yngre generasjonen og mobilisere flere kvinner til å delta aktivt i vårt arbeid. Jeg vil selvfølgelig bygge videre på det gode arbeidet som tidligere medlemmer har gjort, og jeg setter stor pris på den tilliten som er vist meg.»