Reiste hjem etter studier i utlandet, dømt i hemmelig rettssak

I den kinesiske Xinjiang Uighur Autonom Region (XUAR), tidligere Øst Turkistan, blir den uiguriske urbefolkningen systematisk undertrykt.  Mange uigurer har flyktet fra landet. Andre har reist ut for å studere. De kinesiske myndighetene har reagert med å trakassere slektningene til de som har forlatt regionen for å presse dem til å vende tilbake, og på den måten redusere uigur-aktivisters politiske og menneskerettighetsaktiviteter i andre land, skriver Amnesty International.

I 2015 vendte den uiguriske kvinnen Buzainafu Abudourexiti tilbake til sitt okkuperte hjemland etter å ha studert to år i Egypt. I mars i år ble hun plutselig arrestert og dømt i en hemmelig rettssak til syv år i fengsel. Nå står hun på menneskerettighetsorganisasjonens liste over politiske fanger, og Amnesty International ber publikum om å sende brev og legge press på de kinesiske myndighetene.

Ingen informasjon har blitt gitt om tiltalen mot henne, men det antas at det kan være en del av en bredere nedbrytning av uigur-studenter som studerer i utlandet. Amnesty mener det er en stor risiko for tortur og annen dårlig behandling, siden hun er fullstendig isolert fra omverden.

Buzainafu Abudourexiti ble tatt bort fra foreldrenes hus i Urumqi, Xinjiang Uighur Autonom Region (XUAR), 29. mars 2017 og overført til Akesu, 1.000km unna. Ifølge kilder ble hun dømt 5. juni uten juridisk representasjon til syv års fengsel og holdes for tiden i Urumqi Women’s Prison. Ingen offisiell dokumentasjon om hennes sak, inkludert hva hun har blitt dømt for, har blitt gitt til familien hennes. Buzainafu Abudourexiti var gravid på tidspunktet for arrestasjonen, men det antas at hun ikke lenger er med barn. Ingenting er kjent om hennes nåværende helsestatus, skriver den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen.

Buzainafu Abudourexiti dro til Egypt for å studere i to år. Hun kom tilbake til Urumqi i 2015 og jobbet hos sin fars selskap mens hun lærte engelsk. Hun planla å bli med sin nye ektemann til Australia og dro derfor tilbake til Egypt i september 2015 for å motta den nødvendige dokumentasjonen for hennes visumsøknad. Hun fikk den nødvendige godkjenningen fra Urumqi-politiets avdeling for visum, før hun ble fengslet.

Fengslingen av Buzainafu Abudourexiti kan være en del av en bredere nedbrytning av den etniske uiguriske minoriteten, mener Amnesty International. Ifølge Radio Free Asia (RFA) har kinesiske myndigheter forsøkt å overbevise og delvis presse uiguriske studenter i utlandet til å komme tilbake til Kina siden mai 2017. Flere studenter som er blitt tvunget tilbake er forsvunnet.

Amnesty International ber folk skrive umiddelbart på kinesisk eller engelsk, og oppfordrer myndighetene til å: sikre at Buzainafu Abudourexiti har regelmessig ubegrenset tilgang til familie og advokater etter eget valg, og ikke utsettes for tortur og annen dårlig behandling; og umiddelbart og betingelsesløst frigjøre Buzainafu Abudourexiti med mindre det er tilstrekkelig troverdige og sannsynlige bevis på at hun begikk et internasjonalt anerkjent lovbrudd og har fått en rettferdig rettssak i tråd med internasjonale standarder; samt tillate henne rask, regelmessig og ubegrenset tilgang til medisinsk behandling på forespørsel eller etter behov.

Brevene bes sendt til: Partisekretær for Xinjiang Uighur Autonom Region Chen Quanguo Shuji 479 Zhongshanlu Urumqi, Xinjiang, China. Og til direktør Xinjiang Uighur Autonom Region Women Prison 17 Kashidonglu Wulumuqi, Xinshiqu Xinjiang, China. Med kopier til: Premier Li Keqiang Zongli Guowuyuan Bangongting 2 Fuyoujie, Xichengqu Beijing Shi 100017, China. Amnesty ber også om at det sendes kopier til diplomatiske representanter akkreditert i avsenderlandet.

Legg igjen en kommentar