Knallhard undertrykkelse

Uigurene er en hovedsakelig muslimsk etnisk minoritet som er konsentrert primært i Xinjiang Uighur Autonom Region (XUAR) i Kina. Da Den Røde Arme rykket inn i området etter sist verdenskrig var det bebodd av langt over 90 prosent uigurer, og het Øst Turkistan. Siden har de kinesiske myndighetene pøst på med for uigurene «fremmedkulturelle kinesere», slik at de nå utgjør rundt 50 prosent av befolkningen.

Siden 1980-tallet har uigurene vært målet for systematiske og omfattende menneskerettighetsbrudd. Dette inkluderer vilkårlig frihetsberøvelse og fengsel, ulovlig frihetsberøvelse og restriksjoner på religionsfrihet samt kulturelle og sosiale rettigheter. Lokale myndigheter opprettholder tett kontroll over religiøs praksis. Den kinesiske regjeringens politikk begrenser bruken av uigur-språket, pålegger alvorlige restriksjoner på religionsfrihet og oppmuntrer til vedvarende tilstrømning av kinesiske innvandrere til regionen, skriver Amnesty International.

De siste tre årene har undertrykkelsen hardnet betraktelig. I mai 2014 ble en «slå hardt ned»-kampanje lansert, og tjenestemenn prioriterte raske arrestasjoner og hurtige rettsaker der mange uigurer ble dømt samtider, som regel uten advokatbistand og i strid med anerkjente internasjonale regler for hvordan en rettsstat skal fungere. Regjeringen krevde økt «samarbeid» mellom rettsmyndigheter og domstolene.

Kampanjen «streikhard» har blitt utvidet i de påfølgende årene, og myndighetene har massivt økt sine utgifter til politiet. Under slike omstendigheter bestemmer mange uigurer seg for å flykte fra landet, skriver Amnesty.

De kinesiske myndighetene har reagert ved å trakassere slektningene til de som har forlatt den kinesiske provinsen (det okkuperte Øst Turkistan) for å presse dem til å vende tilbake og på den måten redusere uigur-aktivisters politiske og menneskerettighetsaktiviteter i andre land.

Dette har ført til økende frykt blant mange uigurer i utlandet, blant annet asylsøkere og flyktninger, for å bli tvangssendt tilbake til Kina.

I mars 2017 vedtok de kinesiske myndighetene nye ekstraordinære tiltak der nærmest all virksomhet som fremmer uigurisk kultur og tradisjoner blir stemplet som ekstremisme og forbudt. De nye reglene forbyr et bredt spekter av atferd som er merket «ekstremistiske», for eksempel «spre ekstremistisk tanke», nekte å se offentlige radio- og tv-programmer, motstå nasjonal politikk og publisere, laste ned, lagre eller lese artikler, publikasjoner eller audiovisuelle materialer som inneholder «ekstremistisk innhold». Forordningen opprettet også et «ansvarssystem» for regjeringskadrer for «anti-ekstremisme»-arbeid, og etablert årlige vurderinger av deres resultater.

Både Radio Free Asia og menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch har rapportert at det er opprettet mange “omskoleringsleirer” i regionen, hvor folk holdes vilkårlig for perioder på 6-12 måneder eller mer og tvunget til å studere kinesiske lover og retningslinjer.

 

Legg igjen en kommentar