Reiste på pilgrimreise – fikk 18 år i fengsel

De siste årene har de kinesiske okkupasjonsmyndighetene i Øst Turkistan, som etter den kinesiske invasjonen i 1948 er kalt Xinjiang, strammet inn undertrykkelsen av den etniske urbefolkningen, uigurene. Et flertall av uigurer er moderate muslimer, men kommunist-Kina benytter nå «kampen mot terror» til å stemple alle opposisjonell som religiøse ekstremister, og bruker «religiøs ekstremisme» som argument for å undertrykke uigurenes islamske kulturarv.

Det er nå kommet frem at de fire rikeste uigurene i Kashar er arrestert, anklaget for «handlinger av religiøs ekstremisme», ifølge en offisiell talsmann for de kinesiske myndighetene, skriver Radio Free Asia

En kilde, som snakket med løfte om anonymitet, sier til Radio Free Asia at Abdujelil Hajim, Gheni Haji, Memet Tursun Haji og Imin Hajim – alle vellykkede bedriftseiere i Kashgar – ble tatt i varetekt i mai 2017. De fire mennene, hvis etternavn betyr at de har gjort den muslimske hellige pilegrimsferden til Mekka, ble senere dømt til totalt 42 års fengsel, forteller kilden.

Direktøren for Kashgar Prefektural Trade Association, Abdujelil Hajim – som eier et firma som transporterer varer mellom Kina, Kirgisistan og Tadsjikistan, samt store eiendomsområder i Kashgar og Xinjiangs hovedstad Urumqi – ble dømt til 18 års fengsel. Gheni Haji, eieren av Emin Trading Plaza på Kashgar’s Sunday Market; Memet Tursun Haji, eier av Eziz Diyar Plaza på samme marked; og Imin Hajim, eier av Ibnsina Dental Facility; ble hver dømt til åtte år i fengsel, ifølge kilden.

Kildens påstander blir bekreftet av Yasinahun, sikkerhetssjefen for Kashgar Chasa township. Han forteller til Radio Free Asia at de fire mennene som toppet listen over byens rikeste uigurer ble arrestert i mai, selv om han ikke kunne si hvor de holdes fengslet.

«Gheni Haji, Imin Hajim og Memet Tursun Haji hadde vist tegn på religiøs ekstremisme, så de ble arrestert,» forteller han til Radio Free Asia i et telefonintervju og legger til at deres aktiviteter ble karakterisert som «unormale» av myndighetene. «Jeg ble fortalt at Memet Tursun Haji ikke holdt en begravelse da faren hans døde. Ikke å holde begravelse er et tegn på ekstremisme. Gheni og Imin ba bare åtte ganger på bønn, ikke 20 som andre vanligvis gjør. Det er også et tegn på ekstremisme.»

Imin Hajim, sier Yasinahun, er «en mann med få ord» som normalt holdt seg selv, men hadde protestert på politiets søk i hjemmet hans.

«Han uttrykte ekstrem misnøye med våre besøk til huset sitt knyttet til vårt sikkerhetsarbeid og sa:» Jeg er kinesisk statsborger, hvorfor gjør dere da så mange søk, «forteller sikkerhetssjefen.

Kina gjennomfører jevnlig «slå hardt ned på»-kampanjer i Xinjiang, blant annet politiransakinger i uiguriske husholdninger, restriksjoner på islamsk praksis og begrensninger på ugurenes kultur og språk, inkludert videoer og annet materiale.

Mens Yasinahun ikke ga den spesifikke grunnen til arrestasjonen av Abdujelil Hajim, sa han at alle fire mennene også hadde foretatt «ikke-godkjente, private hajj-pilegrimer» og vært involvert med imamer som ikke var godkjente av staten.

Legg igjen en kommentar