Sámediggi

I dag Den norske Uighurkomiteen fikk mulighet å delta i plenum til Sametinget. Det var svært spennende å se hvordan Sametinget opererer. Gjennomgang av saker og diskusjoner rundt samiske interesser var veldig viktige.

Blant de viktige saker for samer har vi hørt tale av Sametingspresident Aili Keskitalo om «Det internasjonale året for urfolksspråk»:

» … Samisk og andre urfolksspråk får nå internasjonal oppmerksomhet i tiden fremover. De forente nasjoner (FN) har bestemt at 2019 skal være Det internasjonale året for urfolksspråk. Jeg har fått den æren av å være den utnevnte representanten for den arktiske regionen i styringsgruppen for språkåret, under ledelse av UNESCO. Jeg gleder meg til arbeidet som venter.Det internasjonale året for urfolksspråk skal både synliggjøre og fremme urfolksspråk verden over gjennom hele året. I den forbindelse, samt i arbeidet med oppfølgingen av Hjertespråket, jobber vi med en språkreform som skal virke fra og med neste år. Språkreformen sin strategiplan vil bli behandlet som sak her under plenum i desember i år. …» – Sametingspresident Aili Keskitalo, https://sametinget.no/Nyhetsarkiv/Sametingspresidentens-tale-til-sametingsraadets-beretning-om-virksomheten2

Det er viktig å bevare eget språk som er primær del av hver nasjon. Dessverre, situasjonen til uigurer er svært alvorlig særlig når det gjelder uigurisk språk. Vårt språk er i en målrettet angrep av de kinesiske myndighetene for å assimilere uigurer. Selv om landet har Autonom Region er det likevel forbudt å lærer eget morsmål i barnehager, skoler, universiteter. Det som bekymrer oss mest at uigurer har heller ikke mulighet å delta i FN organiserte forumer, møter på grunn av kinesisk innflytelse.

Etter plenum både medlemmer av Sametinget og Den norske Uighurkomiteen har presentert sine foredrag om eget folk. Sentrale diskusjonen ble bevaring av språk, kultur og identitet.

Det er mange ting som er tilfelles og mange ting som er for gjensidig læring.