Slik overvåker Kina Uighurer

Tenk deg at overvåkningskameraer rettet mot deg uansett hvor du befinner deg, at alt du har på mobilen blir registrert og at ID-kortet ditt inneholder biometriske data som DNA, fingeravtrykk, blodtype, rulleblad og hvor pålitelig du er som innbygger. Dette er dagliglivet til mer enn ti millioner uigurer i Øst-Turkestan som nå kalles Xinjiang-provinsen etter okkupasjon av Kina i 1949. De er kollektivt stemplet som statsfiender av de kinesiske myndighetene, og deres liv er et helvete. Flere hundre tusen sitter i såkalte omskoleringsleire, og antallet innsatte øker for hver dag.

Uigurene, en etnisk tyrkisk folkegruppe, er blitt forfulgt siden Øst-Turkestan ble en del av Kina i 1949. Det store flertallet av uigurer er imidlertid moderate muslimer og fredelige i sin adferd, men det bryr ikke Xi Jinping seg noe om.  Ettersom president Xi Jinping tok over makten i Mars 2013, opplevde landet stadige innskrenkninger på ytringsfriheten over hele landet, ikke minst ved hjelp av toppavanserte overvåkingsteknologier. Her finner du noen eksempler på hvordan Kina overvåker sine innbyggere

  1. Borgerscore

Med algoritmebasert overvåkning vil myndighetene vurdere hvor godt innbyggerne oppfører seg. Et eget system for «sosial kreditt», der dårlig score for eksempel kan hindre deg i å reise utenlands, bli ansatt i en jobb med høy anseelse eller kjøpe togbillett.

  1. Høyteknologiske solbriller

Flere anslag viser at det finnes rundt 176 millioner overvåkningskameraer i Kina i dag. I Beijing skal dekningen være 100 prosent. Nå har også kinesisk politi begynt å bruke solbriller med teknologi for ansiktsgjenkjenning. Brillene gjør det mulig å ta ansiktsbilder som deretter blir sammenlignet med bilder i interne myndighetsregistre. Slik kan kinesiske politifolk få hurtig tilgang til informasjon om for eksempel navn og bosted på mistenkte personer. Flere frykter imidlertid at teknologien vil bli brukt til å kontrollere regimekritikere og etniske minoriteter som hovedsakelig er uigurer.

  1. Obligatorisk nedlastning av appen «Jing Wang»

I regionhovedstaden Urumqi fikk brukerne av meldingstjenesten WeChat i fjor beskjed om å laste ned appen «Jing Wang», dette var et påbud, der manglende etterfølgelse kunne bli straffet med ti dagers fengsel. Appen blokkerer ikke bare utvalgte nettsider eller apper som er svartelistet av myndighetene, men søker også på telefonen etter «ulovlige» bilder, registrerer chat-meldinger, wifi-innlogginger, telefonspesifikke data og SIM-detaljer, som blir sendt til myndighetenes egne servere.

  1. Satellittsporing på egen bil

I Øst-Turkestan fikk innbyggerne beskjed om å installere appen «Beidou», et kinesisk system for satellittnavigasjon som kan sammenlignes med GPS, i alle biler. Målet var å sikre «Sosial sikkerhet og trygghet og bidra til sosial stabilitet og harmoni».  Ifølge myndighetene. På grunn av «internasjonale terrortrusler» så de det som «nødvendig å overvåke og spore alle kjøretøy» i området.

  1. Kjøkken kniver med QR-koder

I Øst-Turkestan har myndighetene stilt krav om at QR koder blir trykket på kniver som kjøpes av uigurer. Poenget er at knivene skal kunne spores tilbake til eieren dersom de benyttes til kriminalitet. Myndighetene har ikke bare påbudt at kodene trykkes på nye kniver, men også at uigurene møter opp med sine gamle kniver og får dem stemplet med QR-kode.