Utdeling av info brosjyrer i Kristiansand

Uigurer i Kristiansand gikk ut til gater for utdele info brosjyrer om svært alvorlig situasjon i Øst-Turkestan hvor man har ingen grunnlegennde menneskerettigheter, ytringsfrihet og religionsfrihet. Over én million uigurer holdes med makt i de konsentrasjonsleir  hvor man lærer om lojalitet, skylder seg selv. Det foregår en systematisk hjernevasking, assimilasjonspolitikk.

Vi håper på at flere uigurer bruker sine demokratiske rettigheter og friheten her i Norge for å belyse svært alvorlig situasjon i hjemlandet. Samtidig man må belyse norske befolkningen om faren fra Kina.