Utelukkelse av Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd

Hikvision Digital Techonoloy CO Ltd er et selskap som er direkte involvert i Kinas forbrytelser mot menneskeheten begått mot uigurfolket i Øst Turkistan. Selskapet har gjort det lettere for den kinesiske regjeringen å begå systematiske menneskerettighetsbrudd, inkludert massinternering av opp til 3 millioner uskyldige uigurer i konsentrasjonsleirene uten noe rettslig grunn. For mer enn et år siden ble det kjent at det norske oljefondet har tredoblet investeringer i Hikvison ved årskiftet 2018. Frem til desember 2019 har Oljefondet total investert 1241 millioner kroner, og hadde 0.32% eierskap i selskapet. 

Den norske Uighurkomiteen har alltid vart svært bekymret over Oljefondets uetiske investeringene. For å uttrykke vår holdning har Den norske Uighurkomiteen vart i aktivt oppfølging av saken i snart 2 år. Både gjennom å kontakte med politiske partier og sivile menneskerettighetsorganisasjoner, også å bruke ulike media kanaler, samt å vare i aktiv kontakt med etikkrådet — en rådgivende organ som  utøver fondets eierrettigheter uavhengig av departementet. Etikkrådet overvåker fondets portefølje systematisk for grove normbrudd i strid med retningslinjene for observasjon og utelukkelse.

18.September 2020 ble det offentlig gjort at Etikkrådet tilrådet 14. januar 2020 å utelukke Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirket til grove brudd på menneskerettene. Tilrådingen gjaldt Hikvision sin rolle i den omfattende overvåkingen av befolkningen i Øst Turkistan i Kina. Tilgjengelig via:  https://etikkradet.no/hangzhou-hikvision-digital-technology-co-ltd/

Grunnlaget på vurderingen

I vurderingen av Hikvision si virksomhet i Øst Turkistan, har Etikkrådet fokusert på retten til frihet og trygghet, retten til privatliv og religionsfrihet. Rådet har også vurdert diskriminering på bakgrunn av etnisitet og religion.

Retten til privatliv følger av FN sin konvensjon om sivile og politiske retter (SP) artikkel 17. Ifølgje FN sin høykommissær for menneskeretter har retten til privatliv stor betydning for realiseringen av et brett spekter av menneskeretter, inkludert bevegelsesfrihet, ytringsfrihet og tanke-, samvits- og religionsfrihet.

Saken avsluttet

Ellevte september 2020 mottok Etikkrådet brev fra Norges Bank om at saken ikke vil behandles fordi SPU ikke lenger er investert i selskapet. Rådet avgjorde derfor å trekke tilrådingen 15. september 2020.

Hva betyr dette for oss? 

Ifølge Oljefondets offentlig tilgjengelige statistikk vises det at fondet hadde 1 241 058 528 kr i total investering frem til desember 2019. I svarbrevet til Etikkrådet 15.Sept bekrefter fondet at de ikke lenger har noe eierskap i Hikvision Digital Technology Co Ltd. Dersom dette stemmer har fondet solgt investeringene på 1.2 milliardær kr i løpt av 9 måneder. Vi ser på dette som en rask håndtering av saken. 

Oljefondet har ikke spesifisert bakeliggende årsaken til denne avgjørelsen, dersom avgjørelsen er basert på det etiske grunnlaget vil vi applaudere ivrig. Den norske Uighurkomiteen har fulgt opp saken i snart 2 år, Både gjennom å kontakte med politiske partier og sivile menneskerettighetsorganisasjoner, også å bruke ulike media kanaler, samt å vare i aktiv kontakt med etikkrådet. 

Vi vurderer resultatet som en seier for alle som har gjort et eget bidrag i sitt felt, og samtidig håper at flere lignende selskaper som er direkte eller indirekte involvert i kinesiske myndighetenes menneskerettighetsbrudd, også forventer slike utelukkelser.