Pressemelding: Uttalelse fra Den norske Uighurkomiteen i anledning utenriksminister Wangs besøk i Norge 27. august

Mandag formiddag ble det offentligjort at Kinas utenriksminister kommer til Norge for en pandemi samtale. Ifølge pressmeldingen fra Utenriksdepartementet vil det bli diskusjon om menneskerettigheter, arbeidet i Sikkerhetsrådet og Kinas forhold til vesten. Den norske Uighurkomiteen ønsker å uttrykke bekymringen for den brutale situasjonen i Øst Turkistan og vi ber Søreide til å ta opp følgende tamene i møte med utenriksministeren Wang. 

  1. Konsentrasjonsleirer 

Det har gått 3 år med brutale forfølgelser av minoritetsgruppen uigurer kjennetegnet med systematisk undertrykkelse, massfengsling og trakassering, både i og utenfor Kina. De kinesiske myndighetene har i lenge drevet med masseovervåking av den uiguriske befolkningen, og mange lever i konstant frykt. Uigurene i Kina har blitt vilkårlig arrestert og fengslet i det myndighetene kaller «politiske omskoleringsleirer», mens uigurene som befinner seg uten for Kina opplever i større grad trakassering og spionering. Nylig rapport fra PROBA Samfunnsanalyse beskriver uigurer i Norge som et av diasporagruppene som opplever mest press og kontroll fra sitt opprinnelsesland. 

Frem til i dag holdes opp mot 3 millioner mennesker i konsentrasjonsleirene uten siktelse eller dom. Ved tidligere møte med UD har Uighurkomiteen levert rapporter med liste av forsvunne og utenrettslige internerte mennesker. Årsaken til interneringen kan vare alt fra å ha langt skjegg, reise til utlandet, dekke til hodet, ha familiemedlem i utlandet, osv. De som har klart å flykte fra leierne forteller grusomme historier om tortur, hjernevasking, tvangsarbeid og andre former for mishandling. Utenriksministeren Søreide må dermed oppfordre Wang til å løslate alle frihetsberøvede uigurer umiddelbart, inkludert Sakharov-pris vinneren, Professor Ilham Tohti. 

  • Tvangsarbeid 

Den australske strategisk politisk institutt har rapportert i Juli 2020, at omtrent 80 000 uigurer har blitt flyttet fra konsentrasjonsleirer til arbeidsleirer. Et sentralt element i den kinesiske regjeringens strategi for å dominere uigur-folket, er et utbredt system av tvangsarbeid, som inkluderer fabrikker og gårder over hele regionen og i Kina, både i og utenfor interneringsleirene. Flere verdens ledende klesmerker har uiguriske tvangsarbeid i sin produksjonskjede. Forrige måned har over 250 sivile samfunnsorganisasjoner og fagforeninger fra hele verden gått sammen for å be klesmerker og detaljister om å slutte å bruke tvangsarbeid i Øst Turkistan. Underskriverne har bedt dem avslutte sin medvirkning til den kinesiske regjeringens menneskerettighetsbrudd. Søreide bør ta opp temaet om tvangsarbeid og kritisere Kinas umenneskelige behandling av uigurfolket. 

  • Tvangssterilisering 

Nylig forskningsrapport av Dr.Adrian Zenz viser at stort antall uiguriske kvinner på fruktbar alder, er tvangssterelisert av kinesiske myndigheter. Rapporten trekker frem foreteelser som tvangssterilisering, harde befolkningspolitikk og tvangsarbeid rettet mot uigurer. Disse handlingene har som intensjon å ramme folkegruppen uigurer spesifikt, hvor kinesiske myndighetene tar sikte på å forhindre uiguriske fødsler. Rapporten viser at befolkningstallet i Øst Turkistan har sunket med 84% mellom 2015 til 2018, og forventer større nedgang fremover. Søreide må ta opp denne tematikken i samtalen om arbeidet i Sikkerhetsrådet, ettersom kvinners rettigheter vil vare et fokus tema i norske prioriteringer. 

  • Oljefondets investeringer i kinesisk overvåking 

Den norske Uighurkomiteen er dypt bekymret over Oljefondets investeringer i kinesisk overvåkningskamera produsenter som Hikvision og Dahua, selskaper som er direkte involvert i Kinas forbrytelser mot menneskeheten begått mot uigurfolket og andre folkegrupper. Disse to selskapene har gjort det lettere for den kinesiske regjeringen å begå systematiske menneskerettighetsbrudd, inkludert massevillig internering av opp mot 3 million uskyldige uigurer i interneringsleirene uten noe rettslig grunn i Øst-Turkistan. Oljefondets investering i disse selskapene tilsidesetter sine egne forpliktelser til å opprettholde en høy etisk standard og å respektere menneskerettighetene, samt FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter. 

  • Revurdering av Frihandelsavtalen

Kina er verdens største diktatur, frem til i dag holdes det opp mot 3 millioner mennesker i konsentrasjonsleirer og myndighetene driver med massovervåking av sine egne borgere. Både i Øst Turkistan, Hong Kong og mange andre deler av Kinas finner vi klare tegn på at landets eget lovverk er overkjørt av det kommunistiske partiet. Norge bør dermed revurdere troverdigheten på den omstridte frihandelsavtalen vi signerer. Søreide bør ikke binde norsk suverenitet med en totalitær diktatur, vi oppfordrer utenrikministeren til å ta opp mennskrettighetsspørsmålene i frihandelsavtalen, selv om det strider med kinesernes interesser.

Den norske Uighurkomiteen forventer at Søreide tar opp disse forholdene med utenriksministeren Wang Yi, og vare tydelig på den umenneskelige behandlingen av uigurer i Øst Turkistan. Søreide må oppfordre Wang til å stenge alle konsentrasjonsleirene og kreve stop på vilkårlig arrestasjon av uigurfolket uten rettslig dom. Samtidig ønsker Den norske Uighurkomiteen å møte utenriksdepartementet for å diskutere om uigurenes situasjon og siste nytt, samt å levere de nyeste rapportene vi har til UD.