Verdens liberale partier ga pris til Ilham Tohti

Den liberale internasjonale er en internasjonal paraplyorganisasjon for liberale politiske parti med Venstre som medlem fra Norge. Torsdag delte organisasjonen, som ble grunnlagt i 1947 med målsetning å styrke liberalt demokrati på bekostning for totalitarisme, fascisme og kommunisme, ut sin årlige ærespris. Den gikk til den fengslede uiguriske professoren Ilham Tohti, som tidligere underviste ved universitetet for minoriteter i Beijing.

Den uiguriske eksilbefolkningen i det som i dag er Xinjiang-provinsen i Kina, og som het Øst Turkistan da Den Røde Arme marsjerte inn i området etter sist verdenskrig, er utsatt for en brutal undertrykkelse av det kinesiske kommunistregimet. Ilham Tohti var en talsmann for den undertrykte befolkningsgruppen gjennom en privat blogg han drev på fritiden ved siden av professorstillingen. Han kjempet for sosiale og kulturelle rettigheter for uigurene, og kritiserte de harde metodene de kinesiske myndighetene brukte mot uigurer som kjempet for ytringsfrihet og demokratisering.

De kinesiske styresmaktene så med økt irritasjon på hans moderate kritikk av deres håndtering av minoritetsgruppen. Og til slutt ble han arrestert på vei til å holde en gjesteforelesning ved et amerikansk universitet. Etter en kort to dagers lang rettssak ble han dønt til livstid i fengsel for angivelig å ha arbeidet for separatisme.

Derfor kunne han ikke selv være til stede for å ta imot æresbevisningen som han fikk fra organisasjonen for verdens liberale politiske partier for sin kamp for menneskerettigheter.

Etter at økonomiprofessoren ble fengslet og dømt i september 2014 har han mottatt både Barbara Goldsmith «Freedom to Write» Award fra the PEN American Center og Martin Ennals Award for Human Rights Defenders. Liberal International’s Prize for Freedom er dermed den tredje store internasjonale æresprisen han får mens han sitter i fengsel.

Da prisen ble utdelt i Haag forrige torsdag uttalte lederen for den liberale internasjonalens menneskerettighetsutvalg Markus Loening ifølge Radio Free Asia at Tohti hadde kjempet for demokrati og rettsvern i Kina «med de skarpe ordene til en intellektuell og det varme hjertet til en humanist.» Han anklaget det kinesiske kommunistregimet for ikke å beskytte borgernes rettigheter, men i stedet plassere dem bak lås og slå så snart de står opp for menneskerettighetene.

Ilham Tohti Initiative er en organisasjon basert i Tyskland som har som mål å fremme Ilham Tohti ideer og bidra til å gjøre dem til virkelighet. Organisasjonen mener at disse ideene først og fremst er vennskap og harmoni mellom alle befolkningsgruppene i Kina, inkludert uigurer og  kinesere, fredelig sameksistens basert på gjensidig respekt, likestilling, og respekt for lov og rett.

Under tilstelningen i Haag var det en representant for denne organisasjonen, Marie Holzman, som tok imot prisen på den uiguriske kinesiske professorens vegne. «Utdelingen av dagens pris påminner verden om at Ilham Tohti og det uiguriske folket lider under kinesisk kommunistisk styre», sa hun da hun tok imot prisen, ifølge Radio Free Asia.

Tohti-datteren Jewher Ilham, som studerte i USA da faren ble arrestert, talte til forsamlingen av liberale politikere og poengterte at hennes far var en mann «kjent for sine moderate meninger og hans ønske om å se forskjellige etniske grupper bo sammen fredelig.»

Den nyvalgte presidenten for uigurenes eksilorganisasjon, World Uyghur Congress, som har base i München, sier til Radio Free Asia at utdelingen av denne prisen til Ilham Tohti er «et kraftig svar på Kinas brutale undertrykkelse av det uiguriske folket.»

http://www.rfa.org/english/news/uyghur/awarded-11302017165248.html

Legg igjen en kommentar