Fremtredende skriftlærd døde i varetekt

Muhammad Salih Hajim, 82, døde i varetekt i et fengsel i hovedstaden i det okkuperte Øst Turkistan, Urumqi, ca. 40 dager etter at han, hans datter og andre slektninger ble anholdt, opplyser det uiguriske menneskerettighetsprosjektet UHRP. De eksakte omstendighetene rundt hans død er ukjente.  (se også nekrolog)

Salihs datter og den andre slektningens skjebne er uklare, og UHRP oppfordrer den kinesiske regjeringen til å avdekke hvilke forhold som slektningene holdes under, og slippe dem fri dersom de ikke er siktet for kriminalitet.

Så mange som rundt ti prosent av den uiguriske befolkningen i Øst Turkestan er plassert i såkalte omskoleringsleier under svært vanskelige forhold, og organisasjonen ber også de kinesiske myndigheten om å undersøke forholdene i disse leirene. Politi på Urumqi Ghalibiyet politistasjon bekrefter overfor Radio Free Asia at den kjente skriftlærde uiguren er død i fengsel.

Dilxat Raxit i World Uyghur Congress hyller Salih som «en av de mest respekterte og innflytelsesrike uiguriske religiøse lærde» og trekker frem hans arbeid med å oversette Koranen til uigurisk. UHRP-direktør Omer Kanat kaller Salihs død «et slag mot det uiguriske samfunnet og fremhever også at han var en respekterte religiøs leder og lærer.»

«Å fengsle en eldre mann uten siktelse demonstrerer hvor langt de kinesiske myndighetene går i sin «gjenopplæringskampanje», sier Omer Kanat. «Ikke engang personer som var statsgodkjente medlemmer av det religiøse samfunnet blir spart».

Velkjent Uyghur teolog, religiøs lærd,  Sjeikh Muhammed Salih Hajim 82 år

 

 

Vi aldri glemmer deg.

Velkjent Uyghur teolog, religiøs lærd,  Sjeikh Muhammed Salih Hajim 82 år,  som oversatt Koran for første gang til uigurisk og har publisert en rekke religiøse verk ble fengslet for drøy en en halv måned siden og ifølge dette døde den 28.01.2018.

Det ble meldt av vitner at mennesker som deltok i begravelsen og gråt ble fengslet av kinesiske politiet.

Dette er ikke den første hendelsen at fremstående uiguriske aktivister, religiøse ledere, akademikere,  kunstnere og artister har blitt fengslet av kinesiske myndigheter uten grunn i en stor omfang siden i fjor året.

I forbindelse med dette skal det holdes en minne seremoni i Uiguriske Islamske Kultur Senter sitt moske i Oslo den 5. februar, ca. Kl: 16:30, etter at vi er ferdige med demonstrasjonen ved den kinesiske ambassaden.

Vår kondolanse går til de pårørende.

Reiste på pilgrimreise – fikk 18 år i fengsel

De siste årene har de kinesiske okkupasjonsmyndighetene i Øst Turkistan, som etter den kinesiske invasjonen i 1948 er kalt Xinjiang, strammet inn undertrykkelsen av den etniske urbefolkningen, uigurene. Et flertall av uigurer er moderate muslimer, men kommunist-Kina benytter nå «kampen mot terror» til å stemple alle opposisjonell som religiøse ekstremister, og bruker «religiøs ekstremisme» som argument for å undertrykke uigurenes islamske kulturarv.

Det er nå kommet frem at de fire rikeste uigurene i Kashar er arrestert, anklaget for «handlinger av religiøs ekstremisme», ifølge en offisiell talsmann for de kinesiske myndighetene, skriver Radio Free Asia

En kilde, som snakket med løfte om anonymitet, sier til Radio Free Asia at Abdujelil Hajim, Gheni Haji, Memet Tursun Haji og Imin Hajim – alle vellykkede bedriftseiere i Kashgar – ble tatt i varetekt i mai 2017. De fire mennene, hvis etternavn betyr at de har gjort den muslimske hellige pilegrimsferden til Mekka, ble senere dømt til totalt 42 års fengsel, forteller kilden.

Direktøren for Kashgar Prefektural Trade Association, Abdujelil Hajim – som eier et firma som transporterer varer mellom Kina, Kirgisistan og Tadsjikistan, samt store eiendomsområder i Kashgar og Xinjiangs hovedstad Urumqi – ble dømt til 18 års fengsel. Gheni Haji, eieren av Emin Trading Plaza på Kashgar’s Sunday Market; Memet Tursun Haji, eier av Eziz Diyar Plaza på samme marked; og Imin Hajim, eier av Ibnsina Dental Facility; ble hver dømt til åtte år i fengsel, ifølge kilden.

Kildens påstander blir bekreftet av Yasinahun, sikkerhetssjefen for Kashgar Chasa township. Han forteller til Radio Free Asia at de fire mennene som toppet listen over byens rikeste uigurer ble arrestert i mai, selv om han ikke kunne si hvor de holdes fengslet.

«Gheni Haji, Imin Hajim og Memet Tursun Haji hadde vist tegn på religiøs ekstremisme, så de ble arrestert,» forteller han til Radio Free Asia i et telefonintervju og legger til at deres aktiviteter ble karakterisert som «unormale» av myndighetene. «Jeg ble fortalt at Memet Tursun Haji ikke holdt en begravelse da faren hans døde. Ikke å holde begravelse er et tegn på ekstremisme. Gheni og Imin ba bare åtte ganger på bønn, ikke 20 som andre vanligvis gjør. Det er også et tegn på ekstremisme.»

Imin Hajim, sier Yasinahun, er «en mann med få ord» som normalt holdt seg selv, men hadde protestert på politiets søk i hjemmet hans.

«Han uttrykte ekstrem misnøye med våre besøk til huset sitt knyttet til vårt sikkerhetsarbeid og sa:» Jeg er kinesisk statsborger, hvorfor gjør dere da så mange søk, «forteller sikkerhetssjefen.

Kina gjennomfører jevnlig «slå hardt ned på»-kampanjer i Xinjiang, blant annet politiransakinger i uiguriske husholdninger, restriksjoner på islamsk praksis og begrensninger på ugurenes kultur og språk, inkludert videoer og annet materiale.

Mens Yasinahun ikke ga den spesifikke grunnen til arrestasjonen av Abdujelil Hajim, sa han at alle fire mennene også hadde foretatt «ikke-godkjente, private hajj-pilegrimer» og vært involvert med imamer som ikke var godkjente av staten.

Kina forsøker å omskrive historien

Forsøk fra den kinesiske regjeringen på å omskrive historien og hevde at Øst-Turkestan er historisk kinesisk land, har blitt mislykket etter at en rekke historikere har benektet denne falske påstanden gjennom henvisning til Han-dynastiet litteratur.

Den kinesiske regjeringen fortsetter likevel å forsøke å endre historien for å rettferdiggjøre sine repressive og assimilerende handlinger i Øst-Turkestan, skriver World Uyghur Congress., som er eksilorganisasjonen til uigurene.

Den Røde Arme rykket inn i Øst Turkistan, et større område som ligger plassert utenfor den kinesiske muren, etter sist verdenskrig, og gjorde området om til en kinesisk provins under navnet Xinjiang.  Den gangen bodde det langt over 90 prosent etniske uigurer i det daværende Øst Turkistan. Siden har de kinesiske kommunistene sendt inn store mengder med kinesere, slik at Han-kinesere i dag utgjør nærmere halvparten av befolkningen.

Også Radio Free Asia skriver at den kinesiske regjeringens ferske forsøk på å knytte Xinjiang-regionen til territoriale krav knyttet til et gammelt kinesisk keiserlige dynasti ifølge forskere mangler vitenskapelig dokumentasjon, og er et ledd i et forsøk fra Beijing-regjeringen på å legitimere den undertrykkende politikken i området.

Den kinesiske regjeringen har kommet med gjentatte påstander som sier at Kinas tilknytning til det okkuperte Øst Turkistan er basert på eldgammel litteratur som sier at Kina etablerte «Protectorate of the Western Regions» i 60 B.C., under 202 B.C.-A.D. 8 periode av det vestlige Han-dynastiet, som utøvde militær og administrativ jurisdiksjon over det området som nå utgjør Xinjiang.

I en artikkel i forrige uke annonserte det offisielle Xinhua-nyhetsbyrået at den 8. desember deltok kinesiske historikere, arkeologer, etnologer og forskere i en konferanse for å studere «et betydelig gjennombrudd i å finne stedet» for protektoratet. En dag senere rapporterte Xinhua at «etter fire års arkeologisk studie» hadde forskerne «i utgangspunktet bekreftet» Kinas tilknytning til området som i dag utgjør Xinjiang provinsen, og dokumentert at en gammel by i området hadde spor etter kineserne.

«Basert på byens størrelse, utgravde relikvier og litteratur, har arkeologer fra institusjoner i Xinjiang og Beijing bekreftet at byen var protektoratet til de vestlige regionene under Øst-Han-dynastiet», heter det i artikkelen i den regjeringstilknyttede kinesiske avisen.

Ifølge Radio Free Asia var funnene forutbestemt. De nylige påstandene om protektoratet følger etter en tale i august i år av formann for kinesisk folks politiske rådgivende konferanse (CPPCC), Yu Zhengsheng, som ba om «korrigering av feil forståelse av Xinjiangs historie, etnisitet, religion og kultur,» og en tidligere uttalelse fra Xinjiang partisekretær Chen Quanguo som oppfordrer arkeologer til «å huske at Xinjiang alltid har vært kinesisk territorium.»