Amerikansk magasin beskriver en politistat

Jacobin Magazine er et amerikansk kvartalstidsskrift med hovedkontor i New York. Det regnes for å være et tidsskrift på venstresiden. En av deres medarbeidere besøkte i fjor  Øst Turkistan (Xinjiangprovinsen i Kina), og beskriver i mainummeret av magasinet en politistat. Han så  politistasjoner ved hvert større skjæringspunkt, allestedsnærværende kontrollpunkter hvor kineserne seiler gjennom, mens den uiguriske, hovedsakelig muslimske, urbefolkningen ble stanset og ble gjenstand for ydmykende inspeksjoner, eldre menn og kvinner tvunget gjennom gatene på anti-terror øvelser, fjernsyn og radio sendinger hvor uigurer ble presset til å si at de elsket partiet, og kinesiske soldater marsjerende gjennom byens gater mens de ropte slagord til støtte for kommunistpartiet.

Og han så politi med maskinpistoler stanse unge uigurske menn på gaten for å sjekke deres telefoner for obligatorisk spionvare som regjeringen har plassert i telefonene. Den minste mistanke om «ekstremistiske videoklipp» eller tekstmeldinger kan føre dem i fengsel.

 Mer enn på noe tidspunkt siden innlemmelsen i Folkerepublikken Kina ligner Xinjiang i dag et okkupert territorium, og partiets politikk avslører at de ser uigurene som en intern fiende, skriver magasinet, som mener at uigurenes nærvær i landet er en ubeleilig påminnelse om Xinjiangs alternative identitet som den østlige kanten av den islamske og tyrkisk-talende verden – en som regimet i Beijing foretrekker å slette hvis det kunne. Partiet kan ikke ha noen intensjon om å fysisk fjerne uigurene, men innsatsen for å marginalisere det uiguriske språket og omskrive regionens historie tjener lignende mål og er en politikk for etnisk rensing, skriver Jacobin.

Magasinet skriver om de mange konsentrasjonsleirliknende omskoleringsleier der kommunistene sender alle uigurer de mener er religiøse eller har politiske meninger som ikke passer, og som har som mål å utrydde all mulighet for opposisjon her en gang for alle, og å gjøre dette store territoriet til en stabil plattform for å utvide deres Belt and Road Initiative, en politikk som har som mål å knytte landene i området tettere til Kina blant annet gjennom utbygging av kommunikasjoner og veinett,  og på den måten dominere Sentral-Asia.

Jacobin skriver at disse leirene kombinerer mange av de tidligere grusomhetene i Kinas tidligere gjenopplæringsarbeidsleier med de nyeste høyteknologiske overvåkingsmekanismer. Uten å bli forevist noen anklager blir fangene kastet i leirene og fjernet fra omverden. Mistanke faller lett på dem som viser tegn på påstått overdreven religiøs fromhet eller har kontakter i utlandet, men partiet slår ned mye bredere enn dette. Selv å snakke kinesisk dårlig synes nok til å få deg arrestert. De mest uheldige finner seg selv utsatt for daglige overgrep og forhør; de heldige utholder en rutine av selvkritiske økter og tankegangsrepetisjonen av patriotiske slagord.