«Beskyttelse og Sikkerhet» — PST

Uigurene i utlandet har gradvis mistet kontakten med sine familiemedlemmer i Øst-Turkestan siden 2017. Videre ble det fulgt opp en streng etterforskning etter alle Uigurene i utlandet umiddelbart. Den brutale undertrykkelsen av uigurene i Øst-Turkestan i de siste årene, har utbrøt en global debatt om menneskerettighets relaterte spørsmål, basert på det kinesiske kommunistiske partiets behandling av minoritetsgruppen Uigurer. Uigurene i Øst-Turkestan er utsatt for assimilasjon og det hele betegner som en stor flause for menneskeheten. Tvert imot har den globale kritikken ikke klart å føre til noen effekt for den kinesiske regjeringen, ettersom Beijing var intet skamfullt av sin handling.

Opp til 80 uigurene i Norge rapporterer at de har minst et familiemedlem i konsentrasjonsleirer i Kina, der de tvinges til politiske indoktrinering, eller annen grusom mishandling, verste fall tortur. Den Norske Uighurkomiteen er urolig over utviklingen. Den norske Uighurkomiteen er en frivillig organisasjon som har hovedoppgave i å hjelpe uigurene i Norge med effektiv integrering i det norske samfunnet, blant annet veiledning i sosiale og politiske spørsmål.

Siden 2017 har Den Norske Uighurkomiteen fått mange rapporteringer om at det er en tilstrekkelig mengde av norske uigurer som opplever at familiemedlemmene i Øst-Turkestan er utsatt for stor press i å levere personlige informasjon til kinesiske myndighetene, i noen tilfeller er uigurene i utlandet også tvunget til å spionere på vegne av Kina, å adlyde KKP betyr at familiemedlemmer risikeres til å bli sendt når som helst til konsentrasjonsleirer. Det er klart at Uigurene i dag befinner seg i en svært vanskelig situasjon. Den Norske Uighurkomiteen mener at trusselen mot norske uigurene har vært overgripende.

Den 29. Mars 2019 gjennomførte Den norske Uighurkomiteen en informasjonsdag der temaet var «sikkerhet og beskyttelse». PST var invitert og orienterte om etterretningstrusselen fra fremmede stater, med særlig vekt på flyktningespionasje. Deltakerne fikk her muligheten til å stille spørsmål om PST og om trusler og håndteringen av disse. Den norske Uighurkomiteen ønsker å opprettholde en god dialog med PST, og vi oppfordrer alle uighurer til å ta kontakt med uighurkomiteen eller PST dersom dere opplever hendelser som beskrevet over. Det poengteres at direkte trusler mot liv og helse anmeldes til lokalt politi.

Aktuell kontaktinformasjon:

PST: post@pst.politiet.no

POLITI: tlf 02800, eventuelt 112 ved behov for umiddelbar hjelp.