Den alvorlige situasjonen av uigurer og økende cyber trussel mot uigurer i utlandet.

Den norske Uighurkomiteen (NUK) registrerer stadig økende kontroll av uigurer i Øst-Turkestan og kartlegging av uigurer i utlandet for å hente all mulig  informasjon.

Siden 2017 uigurene i Øst-Turkestan ble tvangs holdt i såkalte politiske omskoleringsleirene som mange menneskerettigheter organisasjoner og  amerikanske politikere kaller for konsentrasjonsleirer. Det er over èn til tre millioner uskyldige mennesker som sitter i de leirene uten noe rettslig grunn, hvorav de fleste er intellektuelle, artister, sangere, idrettsfolk, offentlige ansatte. Hver uigur i Norge (utlandet) har i det minste èn familiemedlem i de grusomme leirene. Øst-Turkestan er gjort om til en politistat.

Myndighetene i Kina har også brukt stordata og avanserte teknologier (f.ek. ansikts- og stemmegjenkjenning teknologier, og QR-koder) til å overvåke uigurene og samle inn deres biometriske data (f.ek. DNA, fingeravtrykk, blodprøve, og iris skanning). Uigurenes bevegelsesfrihet er sterkt kontrollert av den kinesiske staten: de som bor i andre deler av Kina er befalt å vende tilbake til hjemstedet; ikke tillatt å forlate Kina. Familiene og slektningene til uigurene som bor utenlands har blitt truet av myndighetene, og uigurene som bor utenlands til og med de med utenlandske statsborgerskap har blitt befalt å vende tilbake hjem; de som hadde gjort det meldt savnet etterpå. 

Kinesiske myndigheter stadig øker overvåking av uigurer i utlandet, derfor NUK har revurdert plattformen norske-uigurer bruker daglig for å komme med anbefalinger. Siden Kina har pålagt alle kinesiske borgere inkludert bedrifter å utlevere alle data til kinesiske myndigheter ingen av kinesiske plattformer som Wechat (Weixin), QQ, Weibo ol må brukes.

Når det gjelder andre vestlige meldingsapper, oppfordrer vi uigurer og alle andre for den saks skyld å bruke følgende applikasjoner:

  1. Signal
  2. Telegram

Dette er for å kunne best sikre data gjennom en kryptert applikasjon som er en favoritt blant mange eksperter.

Den norske Uighurkomiteen fra Juli 2019 flytter all styre kommunikasjon fra Whatsapp til en av de plattformene nevnt ovenfor.

Komiteen skal årlig re-vurdere de teknologien som brukes.